Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version

Opfrissen

Wiskunde op een universiteit is anders dan op school: meer aandacht voor abstracte structuren, redeneren en toepassingen en minder voor basisvaardigheden zoals het manipuleren met algebraische uitdrukkingen en het omgaan met elementaire functies. Zulke basisvaardigheden worden wel gebruikt. Het leren van nieuwe wiskunde gaat gemakkelijker als de basisvaardigheden je weinig moeite kosten. Het is daarom verstandig aan het begin van de studie te testen of je op dit punt `fit' genoeg bent en extra te trainen als dat nodig is. Daarvoor is de opfriscursus bedoeld. Op deze pagina zijn weblectures, powerpoint-presentaties en oefeningen beschikbaar die kunnen helpen bij het opfrissen.

Het traject

Literatuur

J. van de Craats, R. Bosch, `Basisboek wiskunde', 2e editie, Pearson
Education Benelux, Amsterdam, 2009.

De makers

Het materiaal op deze pagina is verzorgd door Wim Caspers (TU Delft), Peter Kop (Universiteit Leiden) en Onno van Gaans (Universiteit Leiden). De weblectures zijn opgenomen in de TU Delft, waar de techniek werd verzorgd door Rick Brandt.

De ontwikkeling van dit materiaal is onderdeel van het project Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde 2 (NKBW2), dat valt onder het Nationaal Actieplan e-learning van SURF.