Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version

Bekijk ook de website van de Wiskunde PersDienst.

Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd - gepubliceerd op (6-1-2016)

Vlak voor kerst is het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde overhandigd aan Hans de Groene (directeur NWO) en Sjoerd Verduyn Lunel (voorzitter Platform Wiskunde Nederland). Prof. dr. Frank den Hollander was één van de vooraanstaande wiskundeonderzoekers uit de Commissie Deltaplan Wiskunde. Commissievoorzitter Jacob Fokkema gaf aan dat het Deltaplan een startpunt is voor een stevige impuls voor de Nederlandse wiskunde. Het stelt een geïntegreerde aanpak voor van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding en maatschappij en innovatie. PWN en NWO gaan zich inzetten om het Deltaplan te realiseren. In een later stadium wordt het plan overhandigd aan het ministerie van OCW.

Het Platform Wiskunde Nederland publiceerde in 2014 zijn Visiedocument voor de Nederlandse wiskunde. Het Deltaplan is een vertaling van de aanbevelingen uit het Visiedocument in concrete acties. Het is gebaseerd op consultaties met rectoren, decanen, wiskundigen, industriële partners en gerelateerde partijen. Het resultaat is een breed gedragen plan dat, evenals het Visiedocument, geschreven is voor beleidsmakers bij Ministeries van OCW en EZ, NWO, rectoren, decanen en directeuren van wiskunde-instituten en de wiskundigen zelf.

PWN en NWO hebben besloten de handen ineen te slaan en een Commissie Implementatie Deltaplan (CIΔ) onder leiding van prof. Frank van der Duijn Schouten vorm te geven. Om de realisatie van het Deltaplan goed van start te laten gaan kondigde de voorzitter van het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (NWO EW) prof. Arjen Doelman aan dat NWO EW in 2016 ca. 2 miljoen euro heeft gereserveerd voor de consolidering van de wiskundeclusters, een van de belangrijkste acties uit het Deltaplan. Voor een samenvatting van het Deltaplan zie hier. (Bron: www.nwo.nl)


Stieltjesprijs: beste wiskundeproefschrift voor ALGANT promovendus Ziyang Gao - gepubliceerd op (9-12-2015)

Ziyang Gao heeft de Stieltjesprijs ontvangen van Koen Becking, voorzitter College van Bestuur voor zijn proefschrift 'The mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture'. De Stieltjesprijs wordt sinds 1996 jaarlijks toegekend voor het beste wiskundeproefschrift dat verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro.

Ziyang Gao promoveerde in Leiden op 24 november 2014 bij prof. dr. S.J. Edixhoven en prof. dr. E. Ullmo (IHÉS, Université Paris-Sud) na een joint PhD traject op de Universiteit Leiden en de Université Paris-Sud in het kader van het ALGANT Doctorate Program.

Er werden dit keer 53 proefschriften ingestuurd. De commissie besloot dit jaar bij hoge uitzondering twee winnaars aan te wijzen. Naast Ziyang Gao is dat Bram Gorissen van de Universiteit Tilburg.

De uitreiking vond plaatsvinden tijdens het WONDER-seminar, dat dit jaar werd gehouden in Tilburg.


Michel Zoeteman wint Jong Talent Aanmoedigingsprijs KHMW - gepubliceerd op (3-12-2015)

De Leidse Wiskunde student Michel Zoeteman heeft op maandag 30 november jl. een aanmoedigingsprijs van maar liefst 500 euro ontvangen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). In totaal kregen 51 jonge talenten in de bètarichting een aanmoedigingsprijs van de KHMW, waaronder 5 studenten van de Universiteit Leiden. Deze studenten haalden het hoogste cijfergemiddelde van hun jaar, in hun studierichting. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem verzorgt jaarlijks de onafhankelijke jurering en prijsuitreiking van de Jong Talent Aanmoedigingsprijzen. De prijzen worden mogelijk gemaakt door 20 verschillende bedrijven en instellingen. Volgend jaar kunnen studenten opnieuw de Jong Talent Aanmoedigings- en Afstudeerprijzen winnen.


Boekpublicatie Ronald Cramer: een wereldprimeur - gepubliceerd op (5-11-2015)

Prof. Ronald Cramer, in samenwerking met Ivan Damgard en Jesper Nielsen (Aarhus University) hebben onlangs het aller eerste boek ooit over “quantum-secure multi-party computation” uitgebracht. De drie auteurs hebben er zes jaar over gedaan om dit omvattende boek te schrijven. Het boek bestaat uit fundamenten van cryptografie die gedeeltelijk werden uitgevonden door de auteurs, en die 30 jaar onderzoek in het gebied omvatten. Deze fundamenten zijn gegoten in een geheel nieuw technisch kader. Het is interessant voor zowel wiskundigen als informatici, en kunnen worden gelezen door master-studenten tot senior onderzoekers en biedt een complete, samenhangende visie op het veld. Meer informatie over deze publicatie is hier te lezen. Het boek is verkrijgbaar via University Press. Ronald Cramer is 1 dag per week als hoogleraar verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden.


Record aantal wiskundestudenten dit jaar - gepubliceerd op (7-10-2015)

Het aantal wiskundestudenten in het hoger onderwijs neemt spectaculair toe. Dit jaar stijgt de instroom tot boven de 1000 nieuwe studenten nationaal. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van het aantal studenten dat zich in 2002 voor een studie wiskunde inschreef. Het Platform Wiskunde Nederland (PWN) schrijft de hoge stijging toe aan de toenemende relevantie van wiskunde in de maatschappij en de hoge baankansen in het veld. Lees meer op platformwiskunde.nl. Van deze 1000 nieuwe studenten hebben maar liefst 86 eerstejaars bachelor studenten zich dit jaar ingeschreven voor de opleiding Wiskunde aan de Universiteit Leiden. Ook voor het Mathematisch Instituut is dit een recordaantal!


Elsevier: Wiskunde in Leiden beste opleiding volgens hoogleraren - gepubliceerd op (7-10-2015)

Uit onderzoek van weekblad Elsevier blijkt dat zowel de Leidse bacheloropleiding Wiskunde als de masteropleiding Mathematics door hoogleraren als beste van Nederland worden beoordeeld. De eerste plaats werd bereikt met maar liefst 70% van de stemmen. Jaarlijks voert Elsevier een onderzoek uit waarbij ruim 2000 hoogleraren en universitair docenten naar hun mening worden gevraagd over de Nederlandse opleidingen. Daarnaast doen ruim 200.000 bachelor- en masterstudenten aan universiteiten en hogescholen mee aan het onderzoek. De gegevens komen uit de Nationale Studentenenquête (NSE).


Crypto-analyse onderzoek van prof. Ronald Cramer in WIRED - gepubliceerd op (7-10-2015)

In het Amerikaanse magazine WIRED is onlangs een artikel geplaatst over ‘quantum-safe public key encryption’. Het artikel beschrijft in het bijzonder het crypto-analyse werk dat Ronald Cramer en zijn postdoc Leo Ducas samen met Chris Peikert (University of Michigan) en Oded Regev (New York University) eerder dit jaar openbaar hebben gemaakt. Het volledige artikel is hier te lezen. Ronald Cramer is 1 dag per week als hoogleraar verbonden aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden.


Frank den Hollander vreest uittocht Nederlands toptalent - gepubliceerd op (7-10-2015)

Prof. dr. Frank den Hollander, hoogleraar op het Mathematisch Instituut, heeft in een interview met de Volkskrant zijn zorgen uitgesproken over het vertrek naar het buitenland van Nederlands academisch toptalenten. Dit interview gaf hij vanuit zijn rol in de bèta-adviesraad bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Frank den Hollander maakt duidelijk dat het geen incidenten betreft en haalt de wiskunde sector aan als voorbeeld. Het volledige artikel in de Volkskrant is hier te lezen. De populaire nieuwssite nu.nl heeft ook een gedeelte van het interview gepubliceerd op de website


Statisticus Aad van der Vaart neemt Spinozapremie in ontvangst - gepubliceerd op (17-9-2015)

De Leidse hoogleraar Statistiek Aad van der Vaart ontving op 14 september 2015 in Den Haag de NWO-Spinozapremie voor zijn baanbrekend onderzoek in de statistiek. De premie werd uitgereikt door OCW-staatssecretaris Sander Dekker en NWO-voorzitter Jos Engelen.

Met zijn onderzoek naar wiskundige statistiek behoort Van der Vaart tot de internationale top van zijn vakgebied. Zijn toegepaste statistiekmethoden leveren waardevolle bijdragen aan onder andere medische beeldvorming en statistische genetica.

De overige premies gingen naar organisch chemicus René Janssen, religiewetenschapper Birgit Meyer en humaan geneticus Cisca Wijmenga. De NWO-Spinozapremie is een bedrag van 2,5 miljoen euro, naar eigen inzicht te besteden aan wetenschap. Dekker en Engelen overhandigden de vier laureaten ook een bronzen beeldje van de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677), het symbool van de premie.

Tijdens de uitreiking presenteerden de laureaten hun onderzoek en maakten zij bekend waarvoor zij de premie willen gebruiken. Aad van der Vaart wil de Spinozapremie onder andere gebruiken om de statistiek in Nederland als wetenschappelijke discipline verder op te bouwen. ‘Ik wil het geld het liefst besteden aan langdurige aanstellingen voor onderzoekers. Mijn toekomstplannen met de premie wat betreft onderzoek liggen in het verlengde van wat ik al deed: onderzoek naar hoog-dimensionale modellen voor statistische analyse.'


Bart de Smit benoemd tot hoogleraar Algebra en Getaltheorie - gepubliceerd op (17-9-2015)

Op dinsdag 15 september 2015 is Bart de Smit benoemd als hoogleraar Algebra en Getaltheorie bij het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. Bart de Smit is in 1993 aan de Universiteit van Californië in Berkeley gepromoveerd in de wiskunde. Sinds 1998 is hij werkzaam bij het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. In 2011 is Bart de Smit benoemd tot Opleidingsdirecteur Wiskunde en ook de komende termijn zal hij deze functie uit blijven oefenen.


Aad van der Vaart Wetenschappelijk Directeur Mathematisch Instituut - gepubliceerd op (17-9-2015)

Prof. dr. Aad van der Vaart is op dinsdag 15 september 2015 benoemd tot Wetenschappelijk directeur van het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden. Hij volgt daarmee prof. dr. Peter Stevenhagen op die sinds 2007 een toegewijde Wetenschappelijk directeur was op het Mathematisch Instituut. Aad van der Vaart is sinds 2012 werkzaam bij de Universiteit Leiden als hoogleraar Statistiek. In 2015 is hij onderscheiden met de prestigieuze NWO Spinozapremie.


Interview Richard Gill over quantum experiment - gepubliceerd op (16-9-2015)

In het Leids Universitaire weekblad “Mare” is onlangs een interview verschenen met de Leidse statisticus prof. dr. Richard Gill over zijn bijdrage aan het Delftse quantum-experiment. Het wetenschappelijke artikel is nog niet gepubliceerd, maar het nieuws over de zogenaamde Loophole Free Bell Test is inmiddels al in de pers verschenen. Deze test werd uitgevoerd door een team van wetenschappers uit Delft, Barcelona en Oxford. Het interview met Richard Gill is hier te lezen.


Zilveren medaille voor Leidse wiskundestudent Onno Berrevoets - gepubliceerd op (19-8-2015)

image De Leidse wiskundestudent Onno Berrevoets heeft op de afgelopen International Mathematics Competition in Blagoevgrad in Bulgarije een zilveren medaille gehaald. In deze prestigieuze wedstrijd tussen wiskundestudenten over de hele wereld heeft hij zich kunnen meten met de wereldtop. De deelnemers kregen twee dagen vijf problemen per dag voorgeschoteld, die ze vervolgens moesten trachten op te lossen. Het Leidse team werd begeleid door Raymond van Bommel en Julian Lyczak.

Eerder dit jaar deed Onno ook mee aan de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade. Het team, bestaande uit Onno en de Leidse wiskundestudenten David Kok, Wessel van Woerden en Daan van Gent, werd tweede van Nederland.


Ziyang Gao wint Stieltjesprijs 2014 - gepubliceerd op (9-7-2015)

Voormalig PhD student Ziyang Gao van de Universiteit Leiden heeft voor zijn proefschrift “The mixed Ax-Lindemann theorem and its applications to the Zilber-Pink conjecture” de Stieltjesprijs 2014 toegekend gekregen.

Ziyang Gao is op 24 september 2014 binnen het ALGANT programma gepromoveerd in Leiden onder begeleiding van prof. dr. S.J. Edixhoven van Universiteit Leiden en prof. dr. E. Ullmo van IHÉS, Université Paris-Sud.

De Stieltjesprijs wordt jaarlijks door WONDER namens de Foundation Compositio Mathematica uitgereikt aan de PhD studenten met de beste PhD thesis. De prijs bestaat uit een geldprijs van 2500 euro en de mogelijkheid om zijn onderzoek te presenteren op de jaarlijkse WONDER bijeenkomst.

Naast Ziyang Gao heeft ook Bram L. Gorissen de Stieltjesprijs gewonnen.


Spinozapremie voor Leids statisticus Aad van der Vaart - gepubliceerd op (18-6-2015)

image Voor zijn baanbrekend onderzoek in de statistiek ontvangt hoogleraar Statistiek Aad van der Vaart de NWO-Spinozapremie. Van der Vaart doet fundamenteel onderzoek naar modellen die bijvoorbeeld helpen bij het opsporen van genen die een rol spelen bij kanker.

Vier Spinozawinnaars

NWO maakte de Spinozawinnaars bekend tijdens het wetenschapsevenement Bessensap op 12 juni in Den Haag. De drie andere winnaars zijn prof.dr.ir. René Janssen, hoogleraar Moleculaire Materialen en Nanosystemen aan de TU Eindhoven, prof.dr. Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en prof.dr. Cisca Wijmenga, hoogleraar Humane Genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Laudatio Aad van der Vaart

Van der Vaart (1959) verdient deze meest prestigieuze wetenschapsprijs van Nederland omdat hij met zijn onderzoek naar wiskundige statistiek tot de internationale top van zijn vakgebied behoort, zo meldt NWO in het laudatio. Zijn boeken over schattingstheorieën zijn zeer invloedrijke werken. Met zijn toegepaste statistiek levert Van der Vaart waardevolle bijdragen aan onder andere medische beeldvorming en statistische genetica. Vijftien jaar geleden zette hij in Nederland de Bayesiaanse niet-parametrische statistiek op de kaart. Mede dankzij Van der Vaarts verdiensten is deze richting uitgegroeid tot een toonaangevend onderzoeksonderwerp, aldus het laudatio.

Over de Spinozapremie

De NWO-Spinozapremie is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. NWO kent de NWO-Spinozapremies jaarlijks toe aan drie of vier in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van de wetenschap behoren. De NWO-Spinozalaureaten doen voortreffelijk en baanbrekend onderzoek dat een grote uitstraling heeft. Zij zijn een inspiratie voor jongere onderzoekers. De laureaten krijgen elk 2,5 miljoen euro te besteden aan wetenschappelijk onderzoek. Het is een eerbewijs en een stimulans voor verder onderzoek. Hiermee stimuleert NWO toponderzoek in Nederland. (bron: www.nwo.nl)

Op maandag 14 september 2015 vindt de feestelijke uitreiking van de NWO-Spinozapremies plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag.


Overlijden van wiskundestudent Willem Obbens - gepubliceerd op (18-6-2015)

Met verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van

Willem Obbens

Student en studentassistent Wiskunde, Universiteit Leiden

Willem behaalde een dubbele bachelor Wiskunde & Informatica op de Universiteit Leiden. Sinds september was Willem masterstudent Wiskunde. Hij was tevens actief als studentassistent bij het Mathematisch Instituut. Wij kennen Willem als een blijmoedige, intelligente en zeer betrokken student bij de opleiding en studievereniging.

Wij zijn zeer bedroefd om zijn veel te vroege overlijden, maar dankbaar dat Willem’s talent en passie voor de wiskunde bij ons tot bloei konden komen.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar Willem’s moeder, broer, zussen, grootouders, familie en vrienden.

De directie en personeelsleden van het Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden

Leiden, 6 mei 2015


Richard Gill lid van FQXi - gepubliceerd op (18-6-2015)

Prof. Dr. Richard Gill is onlangs toegetreden als lid van het Foundational Questions Institute (FQXi). FQXi is een internationaal gezelschap van onderzoekers die onderzoek doen naar de grondslagen van de natuurkunde, met name quantum grondslagen. Onder andere Roger Penrose (University of Oxford), Gerard ’t Hooft (Universiteit Utrecht), Anton Zeilinger (Austrian Academy of Sciences) en Nicolas Gisin (University of Geneva) zijn ook bij FQXi aangesloten.


Lidmaatschap KHMW Jacqueline Meulman - gepubliceerd op (18-6-2015)

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen heeft Prof. Dr. Jacqueline Meulman benoemd tot lid. Deze maatschappij werd in 1752 opgericht en is daarmee het oudste “geleerde genootschap” in Nederland. Al meer dan 250 jaar levert het een actieve bijdrage aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de samenleving.


Djordjo Milovic wint KWG prijs - gepubliceerd op (13-5-2015)

image Tijdens het 51e Nederlands Mathematisch Congres dat op 14 en 15 april 2015 in Leiden plaatsvond heeft Djordjo Milovic de KWG prijs voor PhD studenten gewonnen. Zes PhD studenten kregen tijdens een minisymposium op 15 april de gelegenheid om hun werk te presenteren. De jury bestond uit prof. dr. Hendrik Lenstra (voorzitter, emeritus hoogleraar Universiteit Leiden), prof. dr. Mark Peletier (Technische Universiteit Eindhoven) en prof. dr. Harry van Zanten (Universiteit van Amsterdam). Belangrijke criteria waren dat de presentaties interessant moesten zijn voor het wiskundig onderlegde publiek, maar dat ook niet-wiskundige toehoorders het verhaal moesten kunnen volgen. Djordjo Milovic is PhD student aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden, promovendus van prof. dr. Peter Stevenhagen (Universiteit Leiden) en prof. Étienne Fouvry (Université Paris-Sud). Met zijn presentatie “On the 2-part of class groups of Z[√−2p] for p ≡ 3 mod 4” wist Djordjo de jury te overtuigen en ging hij naar huis met een trofee en een geldprijs.


Publieke lezing complexe netwerken door Frank den Hollander - gepubliceerd op (13-5-2015)

Op donderdag 12 maart 2015 heeft prof. dr. Frank den Hollander op Institut Henri Poincaré in Parijs een publieke lezing gegeven met de titel “Comment mieux compendre le comportement des réseaux complexes?”, (“Hoe we het gedrag van complexe netwerken beter kunnen begrijpen”). Deze lezing werd georganiseerd vanwege een semester op het instituut over “Disordered Systems, Percolation and Interacting Particle Systems”. Bij de lezing van Prof. Frank den Hollander waren circa 100 toeschouwers aanwezig. De volledige lezing is hier te bekijken.


TOP-subsidie NWO voor Prof. Dr. Aad van der Vaart en Dr. Robin de Jong - gepubliceerd op (10-12-2014)

NWO Exacte Wetenschappen kent aan 16 wetenschappers in de astronomie, informatica en wiskunde of een combinatie van deze disciplines (multidisciplinair) een TOP-subsidie toe. In totaal ontvangen de wetenschappers 6 miljoen euro. De TOP-subsidie van EW is voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden. De EW TOP-subsidies zijn opgedeeld in 2 compartimenten, te weten Compartiment 1 voor senior onderzoekers met een bewezen track record van significante onderzoeksresultaten in de afgelopen 10 jaar, waarbinnen Prof. Aad van der Vaart een toekenning heeft gekregen voor zijn onderzoek ‘Causal Discovery from High-Dimensional Data in the Large-Sample Limit’ een co-onderzoek met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Compartiment 2 is voor junior onderzoekers die aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan. Hierin heeft Dr. Robin de Jong een subsidie ontvangen voor zijn onderzoek ‘Refined tautological relations on moduli spaces of curves’.


Onderzoek Prof.Dr. Arjen Doelman geselecteerd binnen het programma Mathematics of Planet Earth van NWO - gepubliceerd op (10-12-2014)

Het onderzoeksproject van Prof.Dr. Arjen Doelman ‘Adaptive Semi-Strong Ecosystem Dynamics’ is geselecteerd voor financiering als een van de 7 onderzoeksprojecten binnen het programma Mathematics of Planet Earth (MPE) van NWO. Aansluitend op het internationale initiatief Mathematics of Planet Earth, dat onder de UNESCO vlag is gelanceerd, ontwikkelde NWO-Exacte Wetenschappen binnen Nederland een gelijknamig onderzoeksprogramma. Dit programma stimuleert wiskundig onderzoek dat bijdraagt aan het beter begrijpen van essentiële dynamica en onzekerheid van “earth systems”. De verschillende onderzoeken laten zien wat wiskunde kan betekenen voor de uitdagingen waarvoor we ons gesteld zien met betrekking tot klimaatveranderingen, duurzaamheid, natuurrampen, ecologie, biodiversiteit en epidemiologie.


Björn de Rijk wint SIAM Posterprijs - gepubliceerd op (12-11-2014)

Tijdens de afgelopen SIAM / Nonlinear Waves and Coherent Structures / conferentie heeft Björn de Rijk, promovendus van Prof. Dr. Arjen Doelman en Prof. Dr. Jens Rademacher, de ‘Posterprijs’ gewonnen. Deze prijs wordt uitgereikt aan de student met de beste posterpresentatie. SIAM brengt onderzoekers samen die werken aan een verscheidenheid van problemen in dynamische systemen. Tevens worden mensen met dezelfde interesses, maar vaak met verschillende achtergronden, met elkaar in contact gebracht.

Gefeliciteerd Björn!


Opleiding Wiskunde in top 5 van ‘Vijf Leidse topleidingen’ in de Keuzegids Universiteiten 2015! - gepubliceerd op (29-10-2014)

Volgens de Keuzegids Universiteiten 2015 heeft de Universiteit Leiden vijf topleidingen: Wiskunde, Biomedische wetenschappen, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Liberal Arts & Sciences: Global Challenges en Wijsbegeerte. Bijna alle Wiskunde-opleidingen in het Nederlands worden hoger dan gemiddeld of sterk beoordeeld, bieden voldoende contacturen, een uitstekend programma en goede docenten.

De Keuzegids Universiteiten heeft de opleidingen op grond van diverse criteria gewaardeerd op een schaal van 1 tot 100. Elke opleiding die in de ranglijsten van de Keuzegids een totaalscore van tenminste 76 punten haalt, krijgt het predicaat ‘topleiding’. De Leidse topopleidingen behalen de volgende scores:

• Wiskunde (76 punten) • Biomedische wetenschappen (78 punten) • Griekse en Latijnse taal en cultuur (84 punten) • Liberal Arts & Sciences: Global Challenges (92 punten) • Wijsbegeerte (76 punten)

En in een soortgelijke Keuzegids van Elsevier zetten onze collega-wiskundigen de opleiding Wiskunde aan de Universiteit Leiden ieder jaar met stip op nummer 1, ook dit jaar weer!

Zie de link


Francisco Aranda Ordaz Award (Latijns-Amerikaanse Prijs) voor Julián Facundo Martínez - gepubliceerd op (22-10-2014)

Tijdens het CLAPEM congres (Latijns Amerikaans Congres of Probability and Mathematical Statistics by its initials in Spanish) gehouden in Cartagena de Indias, Colombia van 22-26 september 2014, heeft Julián Facundo Martínez de Francisco Aranda Ordaz Award toegekend gekregen voor zijn proefschrift “Dynamical Gibbs-non-Gibbs transitions and Brownian percolatian” onder supervisie van Prof. Frank den Hollander en Roberto Fernández aan het Mathematisch Instituut.

Iedere twee à drie jaar, reikt de LARC-SLAPEM (Latin-American Society on Probability and Mathematical Statistics) de Francisco Aranda Ordaz Award uit tijdens het CLAPEM congres, opgedragen aan Francisco Aranda-Ordaz, een jonge befaamde Mexicaanse statisticus die op tragische wijze is omgekomen in 1991. De Francisco Aranda Ordaz Award wordt toegekend aan Latijns-Amerikaanse studenten, die een proefschrift Stochastiek en een Statistiek hebben, in welk land of aan welke universiteit ter wereld dan ook behaald, of aan studenten van andere nationaliteiten die aan een Latijns-Amerikaanse Universiteit hun graad hebben behaald. De winnaars van de prijs worden uitgenodigd om hun werken te presenteren tijdens het CLAPEM congres.


Roeland Merks wint IgNobel 24/7 battle - gepubliceerd op (13-10-2014)

De IgNobel prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan tien onderzoeken die je ‘eerst laten lachen en daarna aan het denken zetten’. Wetenschappers uit de hele wereld kijken reikhalzend uit naar (het winnen) van die onderscheiding.

Wat vertelt poep ons over samenwerking binnen darmflora? Dat legt prof. dr. Roeland Merks uit in de Stadsgehoorzaal in Leiden, waar op 20 september de Nederlandse Ig Nobel Night 24/7 battle plaatsvond, een ode aan verrassend onderzoek. Merks en vier andere wetenschappers (waaronder wiskundige Ionica Smeets) namen het tegen elkaar op in de Ig Nobel 24/7 battle. Voor een geamuseerd publiek, dat dienst deed als jury, legden ze in 24 seconden hun onderzoek uit en vatten ze het samen in zeven woorden. De winnende woorden van Merks waren: 'Obstipatie maakt darmflora sociaal, diarree geeft anarchie.'


Fields Medal voor Leidse hoogleraar getaltheorie Manjul Bhargava - gepubliceerd op (15-8-2014)

Hoogleraar getaltheorie Manjul Bhargava heeft een Fields Medal gekregen, ook wel de ‘Nobelprijs voor de wiskunde’ genoemd. Dat is woensdag 13 augustus 2014 bekend gemaakt. Bhargava is hoogleraar in Princeton en daarnaast sinds 2010 Stieltjes hoogleraar in Leiden.

Manjul Bhargava bezet de zogeheten Stieltjes leerstoel aan de Universiteit Leiden. Sinds 2006 geeft hij colleges in Leiden en doet hij hier onderzoek in samenwerking met ondermeer de Leidse hoogleraar Getaltheorie Hendrik Lenstra. ‘In de aanbevelingsbrieven voor zijn aanstelling werd over Bhargava gezegd dat alles wat hij aanraakt verandert in goud’, aldus Lenstra.

Bhargava kreeg vele andere prestigieuze onderscheidingen, waaronder de Clay Research Award (2005), de SASTRA Ramanujan Prize (2005) en de AMS Frank Nelson Cole Prize in Number Theorie (2008). In Harvard, waar hij al tijdens zijn bachelorstudie onderwijs gaf, kreeg hij drie jaar achter elkaar dezelfde onderwijsprijs. In maart 2013 is Bhargava samen met de andere Leidse hoogleraren Frank den Hollander en Hendrik Lenstra toegetreden tot de ‘Inaugural Class of AMS Fellows’ van het ‘Fellows of the American Mathematical Society Program’.

De Fields Medal, voor belangwekkende wiskundigen tot 40 jaar, wordt sinds 1936 eens in de vier jaar toegekend aan maximaal vier wiskundigen. Het gaat om de eer, het prijsbedrag van 15 duizend dollar staat in geen verhouding tot het miljoen van een echte Nobelprijs.


Ionica Smeets in Zomergasten - gepubliceerd op (18-7-2014)

Vanaf 20 juli worden er voor het programma Zomergasten zes mensen meer dan drie uur geïnterviewd door De Jong bij de VPRO. Ionica Smeets promoveerde in 2010 aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden en is een van de zes gasten. Ze zal te zien zijn op 17 augustus vanaf 20.15 op Nederland 2. Smeets: “Ik wil een ode aan de slimheid maken. Of eigenlijk een ode aan de nerds. Ik wil mensen laten zien die je een idee geven dat je nog niet had, mensen die het zichzelf heel moeilijk maken. Mijn keuzefilm is Moonrise Kingdom van Wes Anderson, ook een man die het zichzelf heel moeilijk maakt. Ik laat verder wiskundefilmpjes van YouTube van Vi Hart zien. Daarin schrijft zij bijvoorbeeld een brief aan Nickelodeon, waarin ze klaagt dat de ananas waarin Spongebob woont, geen echte ananas is omdat het wiskundige patroon erop niet klopt.”


Michelle Sweering (17) beste wiskundemeisje van de wereld - gepubliceerd op (18-7-2014)

De Nederlandse Michelle Sweering is op de Internationale Wiskunde Olympiade in Zuid-Afrika als beste meisje van de wereld geëindigd. Ze haalde als enige meisje een gouden medaille. Het Nederlandse team werd onder andere begeleid door Birgit van Dalen die in 2011 promoveerde aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden, sindsdien vaste sponsor van de Wiskunde Olympiade.

De Internationale Wiskunde Olympiade vond plaats van 6 tot 13 juli in Kaapstad, Zuid-Afrika. Het Nederlandse team was dit jaar uitzonderlijk sterk: alle 6 leerlingen haalden een medaille. Op elk van de twee wedstrijddagen kregen de leerlingen drie opgaven van hoog wiskundig niveau waar ze vier en een half uur aan konden werken. Michelle was een van de slechts 15 deelnemers die de allermoeilijkste opgave wist op te lossen.


CIRM interviewt Frank den Hollander - gepubliceerd op (19-6-2014)

Van 2 t/m 6 juni 2014 heeft Prof. dr. Frank den Hollander 2 voordrachten verzorgd tijdens de workshop ‘Recent Models in Random Media’ op het Centre International de Rencontres Mathematiques in Marseille (CIRM), een instituut dat gedurende het hele jaar workshops voor wiskundigen organiseert. Tijdens zijn bezoek interviewde het CIRM Prof. den Hollander over zijn eigen onderzoek, over het thema van de workshop en de voordrachten die hij hield en over de situatie van de wiskunde in Nederland. Het interview is gepubliceerd en is hier te bekijken.


NETWORKS rekruteert onderzoekers en PhD studenten - gepubliceerd op (24-4-2014)

NETWORKS, een nieuw consortium bestaande uit 11 onderzoekers van de UvA, TU/e, UL en CWI gaat onderzoek starten naar de onzekerheid, variatie, onvoorspelbaarheid, grootte en complexiteit van belangrijke netwerken in onze maatschappij. Voor dit onderzoek wordt gezocht naar 14 PhD's, 7 PostDoc's en 7 Tenure Track's. Geinteresseerden worden uitgenodigd te reageren op de call, zie de website voor meer informatie: www.thenetworkcenter.nl

De deadline voor sollicitatie is 15 mei 2014


Professor Richard Gill bij TEDxFlanders "Statistical Errors in Court" - gepubliceerd op (22-4-2014)

Richard Gill, hoogleraar Statistiek bij de Universiteit Leiden, heeft onlangs een voordracht gegeven “Statistical Errors in Court” tijdens een recent evenement van TEDx Vlaanderen. Hij spreekt over de zaak Lucia de Berk, een verpleegster die, op basis van met name statistisch materiaal, schuldig werd bevonden aan verschillende moorden. Prof. Gill is o.a. bekend vanwege zijn statistische weerlegging van het bewijs waarmee Lucia de Berk werd veroordeeld , wat uiteindelijk heeft geleid tot haar vrijlating. Ondersteund door zijn presentatie ‘murder by numbers’, legt prof. Gill tijdens zijn voordracht uit hoe statistische analyses werden gebruikt als bewijs bij de veroordeling van Lucia de Berk en met name wat er verkeerd ging. Onderzoek naar wat er misging in de statistische bewijsvoering is essentieel om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bekijk de video hier .


Stéphanie van der Pas wint Leidse Universitaire Scriptieprijs 2014 - gepubliceerd op (13-2-2014)

image Stéphanie van der Pas heeft bij de Leidse Universitaire Scriptieprijzen 2014 de eerste plaats behaald met haar scriptie “Almost the Best of Three Worlds: The Switch Model Selection Criterion for Single Parameter Exponential Families.”

Ze bewees dat een nieuwe methode om een onderzoeksmodel te kiezen beter werkt dan de gebruikelijke standaardmethode. Aan de meest gebruikte modelselectiemethode, de hypothesetoets, kleven enkele nadelen. Ze bewees wiskundig dat het switchcriterium, een Bayesiaanse selectiemethode flexibeler is dan de bekende standaardmethode. Ze keek naar consistentie, robuustheid tegen optioneel stoppen en naar risico-optimaliteit. De nieuwe methode bleek na veel berekeningen en het formuleren van een bewijs van twaalf pagina’s op meerdere vlakken goed uit de bus te komen.

Van der Pas ontving de prijs, een cheque ter waarde van € 3000, tijdens de dies natalis voor alumni op 8 februari 2014 uit handen van prof.mr. Carel Stolker, Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

De jury beschreef de scriptie van Van der Pas, die de master Toegepaste Wiskunde cum laude heeft afgerond, als “briljant, humoristisch en van brede betekenis voor de wetenschappelijke praktijk”.

Stephanie is op dit moment als promovendus verbonden aan het Mathematisch Instituut.


Prof. dr. Lenstra in De Wereld Draait Door - gepubliceerd op (7-2-2014)

In de uitzending van 'De wereld draait door' van dinsdag 4 februari geeft Prof. Hendrik Lenstra samen met Prof. Barry Koren een toelichting op de zogenaamde 'Milleniumproblemen'. Het Clay Mathematics Institute loofde in 2007 één miljoen dollar per oplossing uit voor zeven wiskundige problemen. De Kazachstaanse wiskundige Muktharbay Otelbayev claimt nu de oplossing gevonden te hebben voor één van die problemen. Om de uitzending te bekijken, klik hier.


Benoeming prof. dr. R.H.M. Merks - gepubliceerd op (27-1-2014)

Roeland Merks is met ingang van 15 januari 2014 benoemd tot hoogleraar Multischaal Mathematische Biologie (0.2 FTE) bij het Mathematisch Instituut.

Van harte gefeliciteerd met deze benoeming!


Oratie Prof.dr. K.J. Batenburg - gepubliceerd op (21-1-2014)

Vrijdag 14 februari zal Joost Batenburg zijn oratie houden, getiteld: “Tomografie: méér zien door discrete Wiskunde.”

De oratie vindt om 16.00 uur plaats in het Academiegebouw te Leiden.

Je kunt je hier aanmelden


NWO zwaartekracht programma kent 10-jarige onderzoeksbudget toe aan het onderzoeksconsortium ‘Networks’ - gepubliceerd op (20-12-2013)

image Een 10-jarig onderzoeksbudget is toegekend vanuit het NWO Zwaartekracht Programma aan Professor Frank den Hollander, tezamen met collega’s van de Universiteit van Amsterdam, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit budget is toegekend ter ondersteuning van het onderzoeksproject ‘Networks’, dat het doel heeft te werken aan de dringende uitdagingen waar grootschalige netwerken ons voor stellen. Dit onderzoeksproject richt zich op modelleren, begrijpen, beheersen en optimaliseren van complexe en zeer veranderlijke netwerken. Het project brengt onderzoekers tezamen uit de Stochastiek en Algoritmiek.

Het toegekende budget bedraagt 22.7 miljoen Euro van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en wordt met een bedrag van 5 miljoen Euro aangevuld door de participerende instituten in het onderzoeksconsortium.

Op 18 december 2013 op het NWO is de prijs overhandigd aan de laureaten door de minister van OCW Jet Bussemaker. In maart 2013 werden 41 voorstellen door de universiteiten ingediend. In oktober 2013 heeft de internationale selectiecommissie daaruit 6 voorstellen voor honorering geselecteerd.


Stéphanie van der Pas wint ASML Afstudeerprijs Wiskunde voor analyse nieuwe onderzoeksmethode - gepubliceerd op (25-11-2013)

Op 29 november ontvangt Stéphanie van der Pas de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) te Haarlem. Ze bewees dat een nieuwe methode om een onderzoeksmodel te kiezen beter werkt dan de gebruikelijke standaardmethode. Aan de meest gebruikte modelselectiemethode, de hypothesetoets, kleven enkele nadelen. Ze bewees wiskundig dat het switchcriterium, een Bayesiaanse selectiemethode flexibeler is dan de bekende standaardmethode. Ze keek naar consistentie, robuustheid tegen optioneel stoppen en naar risico-optimaliteit. De nieuwe methode bleek na veel berekeningen en het formuleren van een bewijs van twaalf pagina’s op meerdere vlakken goed uit de bus te komen.

Door collega-statistici en door de jury wordt het afstudeerwerk van Stéphanie beschouwd als een wiskundig hoogstandje. De jury roemt haar elegante wiskundige redeneringen die buiten de standaardmethodes in het vakgebied gaan.

Sinds haar afstuderen werkt Stéphanie als PhD student op het Mathematisch Instituut.


Promotie Martin van der Schans - gepubliceerd op (21-11-2013)

Op dinsdag 3 december om 10.00 uur zal Martin van der Schans in het Academiegebouw te Leiden, zijn proefschrift “Blowup in the Complex Ginzburg-Landau Equation” verdedigen. Zijn begeleiders zijn dr. Vivi Rottschäfer en Prof. dr. Arjen Doelman.


Promotie Miek Messerschmidt - gepubliceerd op (19-11-2013)

Op woensdag 27 november om 16.15 uur zal Miek Messerschmidt in het Academiegebouw te Leiden, zijn proefschrift "Positive representations on ordered Banach spaces" verdedigen. Zijn begeleider is Dr. Marcel de Jeu.


Frank den Hollander benoemd tot IMS Fellow - gepubliceerd op (12-11-2013)

Prof. dr. Frank den Hollander is benoemd tot Fellow van het Institute of Mathematical Statistics (IMS). Professor den Hollander kreeg de prijs voor zijn onderzoek in de kansrekening en mathematische fysica, in het bijzonder zijn onderzoek in de theorie van grote afwijkingen.

Elke genomineerde Fellow wordt beoordeeld door een commissie van collega's. Na het bekijken van 44 nominaties, werden in 2013 20 personen gekozen tot Fellow. Het Institute of Mathematical Statistics, ontstaan in 1935, is een ledenorganisatie die de ontwikkeling en verspreiding van de theorie en toepassingen van statistiek en kansberekening bevordert. Het IMS heeft 4300 actieve leden over de hele wereld. Ongeveer 8% van de huidige IMS-leden heeft de status van Fellow verdiend.


Universiteit Leiden wint Benelux Algorithm Programming Contest 2013 - gepubliceerd op (29-10-2013)

Het Leidse team “Geen Syntax”, bestaande uit Bas Nieuwenhuizen, Mathijs van de Nes en Raymond van Bommel, heeft in Utrecht de Benelux Algorithm Programming Contest 2013 gewonnen. Met bijna een uur over tot het eind van de wedstrijd losten deze Leidse studenten wiskunde en informatica de 10 opgaven sneller op dan de andere teams. In total deden er 34 studententeams mee van 10 verschillende universiteiten en hogescholen uit Nederland, Belgie en Luxemburg, waarvan 4 van de Universiteit Leiden. Het is niet de eerste keer dat deze programmeerwedstrijd voor studententeams wordt gewonnen door een team van de Universiteit Leiden; dat gebeurde recent ook nog in 2007, 2008 en 2011. Gefeliciteerd met deze prestatie!


Laurens Smit ontvangt prijs voor beste PhD student in Operations Research/Management Science - gepubliceerd op (11-10-2013)

De `New Jersey Chapter' van het internationale Institute for Operations Research and the Management Sciences "INFORMS" reikt jaarlijks een prijs uit aan de beste PhD student in Operations Research/Management Science die in New Jersey studeert (of daar vandaan komt). Onlangs is deze prijs voor de vijfde keer uitgereikt, en wel aan Laurens Smit, promovendus van Michael Katehakis (Rutgers University) en Floske Spieksma, voor zijn werk op het gebied van "Far-Reaching Successive Lumping Solutions for Stochastic Models". (zie hier voor meer informatie)

De prijs heeft hem in staat gesteld zijn werk op het jaarlijkse INFORMS congres te presenteren.Gefeliciteerd Laurens!


Twee cursussen Nederlands op het MI - gepubliceerd op (11-10-2013)

De beginnerscursus Nederlands is op 7 oktober succesvol gestart met een pizza kick-off. Er zijn 18 nieuwe Algant masterstudenten, PhD studenten en Postdoc onderzoekers die hieraan deelnemen. De conversatiecursus Nederlands is inmiddels gestart op 18 september. Hieraan doen 10 medewerkers mee die vorig jaar Nederlands nivieau 1 en 2 al hebben afgerond. Wij wensen jullie allemaal veel succes en plezier met de cursus!


Promoties - gepubliceerd op (11-10-2013)

Recent hebben we de volgende promoties gehad op het MI:

• Taleb Al-Kurdi: “Piecewise Deterministic Markov Processes: An Analytic Approach”. Promotoren Van Gaans, Verduijn-Lunel, co-promotor Hille. • Guiling Chen: “A fixed point approach towards stability of delay differential equations with application to neural networks”. Promotor Verduyn-Lunel, co-promotor Van Gaans. • Alberto Gioia: “ On the Galois closure of commutative algebras”. Promotoren Erez en Lenstra, co promotor Taelman. • Rene Pannekoek: “'Topological aspects of rational points on K3 surfaces”. Promotor Stevenhagen, co promotor Van Luijk. • Wagner Fortes: “Error Bounds for Discrete Tomography”. Promotoren Batenburg, Koren. • Frits Veerman: “Pulses in singularly perturbed reaction-diffusion systems”. Promotor Doelman, co promotor Rottschaefer.


Ronald Cramer geïnstalleerd als lid van de KNAW - gepubliceerd op (11-10-2013)

Ronald Cramer, hoofd van de onderzoeksgroep Cryptology van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en hoogleraar cryptologie bij het Mathematisch Instituut van de Universiteit Leiden, is op 30 september 2013 geïnstalleerd als lid van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De in totaal 15 nieuwe leden van de KNAW werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Trippenhuis van de KNAW geïnstalleerd. De KNAW is van oudsher een genootschap van excellente Nederlandse wetenschappers. Leden worden gekozen op basis van hoogwaardige wetenschappelijke prestaties. Een lidmaatschap is voor het leven. Ronald Cramer: "Ik ben verheugd met dit eervolle lidmaatschap. Als KNAW-lid hoop ik me verder voor de wetenschap in te kunnen zetten." Cramer was al eerder lid van De Jonge Akademie, een afdeling van de KNAW.


PhD student Frits Veerman geselecteerd voor een Rubicon onderzoeksbeurs in Oxford - gepubliceerd op (7-8-2013)

Na zijn promotie op 25 september 2013 zal Frits Veerman onderzoek gaan doen aan het Centre for Mathematical Biology van de Universiteit van Oxford. Frits is de enige Leidse onderzoeker die dit jaar is geselecteerd voor een Rubicon-onderzoeksbeurs. Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. Veerman deed de afgelopen vier jaar wiskundig onderzoek in de toegepaste analyse, in het bijzonder naar patroonvorming en promoveert binnenkort onder begeleiding van dr. Vivi Rottschäfer en Prof. dr. Arjen Doelman. Het blijkt dat patronen vaak voorkomen in natuurwetenschappelijke verschijnselen die wiskundig gezien op min of meer dezelfde manier worden beschreven. ‘Het bijzondere van mijn onderzoeksvoorstel voor Oxford is dat ik me afvraag: Hoe ontstaan patronen in omgevingen die zelf voortdurend veranderen?’, aldus Veerman. Bij het Centre for Mathematical Biology van Oxford University heeft men al ervaring met het bestuderen van patronen op groeiende, biologische domeinen, vertelt Veerman. ‘Biologen en wiskundigen pakken samen vraagstukken op het snijvlak van biologie en wiskunde aan. Vandaar Oxford. Ik zie ernaar uit om in contact te komen met wetenschappers uit andere disciplines. Je kunt van elkaars onderzoeksmethoden en benaderingen leren.’


Assistant professor in Mathematics (3 voltijd functies) - gepubliceerd op (12-7-2013)

Het Mathematisch Instituut is op zoek naar wetenschappers binnen het onderzoeksgebied van een van de volgende drie wiskundige clusters:

DIAMANT:http://websites.math.leidenuniv.nl/diamant/

STAR:http://www.eurandom.tue.nl/STAR/

NDNS+: http://www.ndns.nl/

Voor de volledige vacatureomschrijving zie onderstaande link: http://werkenbij.leidenuniv.nl/vacatures/wetenschappelijke-functies/13-213-assistant-professor-in-mathematics.html Uiterlijk reageren voor 16 augustus 2013.


Eric Siero wint Red Sock Award - gepubliceerd op (4-7-2013)

Tijdens de afgelopen SIAM applied Dynamical Systems (Snowbird) conferentie heeft Eric Siero, promovendus van Prof. dr. Arjen Doelman, de ‘Red Sock Award’ gewonnen. De ‘Red Sock Award’, de student met de beste posterpresentatie, is uitgegroeid tot een hoogtepunt van de recente SIAM dynamical systems conferentie. SIAM brengt onderzoekers samen die werken aan een verscheidenheid van problemen in dynamische systemen. Tevens worden mensen met dezelfde interesses, maar vaak met verschillende achtergronden, met elkaar in contact. Gefeliciteerd Eric!


Master Mathematics een van Leidens beste masteropleidingen - gepubliceerd op (2-7-2013)

De masteropleidingen Industrial Ecology en Mathematics scoorden allebei even hoog en zijn samen de beste in Leiden. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studentenenquête 2013. Ook landelijk scoren de Leidse masteropleidingen Industrial Ecology en Mathematics het hoogst voor een masteropleiding in dat vakgebied. Onze masteropleiding scoorde goed op o.a. de volgende punten: niveau, inhoud en sfeer van de opleiding en de studie in het algemeen; groepsgrootte bij hoorcolleges en werkgroepen; verhouding tussen kleinschalig onderwijs/grootschalig onderwijs.
Lees verder.


Bhargav Bhatt Algant scholar op het MI - gepubliceerd op (25-6-2013)

Van 24 juni tot 12 juli brengt Bhargav Bhatt (IAS Princeton) een bezoek aan het MI, als Algant scholar. Hij verzorgt onder meer een reeks voordrachten onder de titel 'Crystalline and de Rham cohomology' (op 26 juni en 3 juli om 15:00 in zaal Sn402).
Naar de website van Bhargav Bhatt.


Leidse Wiskunde en Informatica studenten naar Wereldkampioenschap Programmeren 2013 - gepubliceerd op (14-6-2013)

Wiskunde en Informatica studenten Josse van Dobben de Bruyn, Mathijs van de Nes en Bas Nieuwenhuizen zullen de Universiteit Leiden als team vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen Programmeren 2013 in Sint Petersburg. Daar komen van 30 juni t/m 4 juli 2013 de 240 slimste programmeurs van universiteiten uit de hele wereld bij elkaar. Het team ‘Geen Syntax’ is het enige Nederlandse team op deze kampioenschappen. Het team streeft ernaar zich in de top 10 van de wereld nestelen en heeft zich grondig voorbereid. Tijdens de Europese voorrondes behaalde het team al een tweede plaats. Voor de finale in Sint Petersburg zullen ze urenlang vastgekluisterd zitten aan hun stoel om tien verhaalsommen op te lossen. “We weten alledrie wat onze taken zijn. De een analyseert, de ander rekent en de derde vult in. Het draait natuurlijk zoals altijd om zoveel mogelijk goede antwoorden.” We wensen jullie heel veel succes en uiteraard een Russische medaille!


Promotie Ariyan Javan Peykar - gepubliceerd op (3-6-2013)

Op dinsdag 11 juni om 8:45 zal Ariyan Javan Peykar zijn proefschrift, getiteld 'Arakelov invariants of Belyi curves' verdedigen. De promotie vindt plaats in het kader van het Erasmus Mundus ALGANT consortium, dat in dit geval geleid heeft tot een samenwerking (cotutelle) tussen Leiden en Université Paris-Sud/Orsay. De verdediging zal plaatsvinden in het Academiegebouw, Rapenburg 73. Promotores zijn Bas Edixhoven en Jean-Benoît Bost (Université Paris-Sud/Orsay), copromotor is Robin de Jong.
Klik hier voor meer informatie en het proefschrift.


Promotie Andrea Siviero - gepubliceerd op (31-5-2013)

Andrea Siviero gaat promoveren binnen het Erasmus Mundus Algant PhD-programma binnen het project 'Realizable Classes for non-abelian extensions', onder begeleiding van Dr. Bart de Smit (Leiden) en Prof. Boaz Erez (Bordeaux). De titel van zijn proefschrift luidt: "Class invariants for tame Galois algebras". De verdediging van zijn proefschrift zal plaatsvinden in het Academiegebouw in Leiden op woensdag 26 juni om 08.45 uur. Het Algant consortium bestaat uit 8 universiteiten op 4 continenten, waarbinnen een joint PhD programma in de Algebra, Meetkunde en Getaltheorie wordt aangeboden.


Prof.dr. Ronald Cramer benoemd tot lid van het KNAW - gepubliceerd op (24-5-2013)

Ronald Cramer, hoogleraar op het Mathematische Instituut van de Universiteit Leiden en als onderzoeker en hoofd van de onderzoeksgroep Cryptologie verbonden aan het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. KNAW-leden zijn vooraanstaande wetenschappers die worden voorgedragen door collega-onderzoekers binnen en buiten de Akademie. Van het Mathematisch Instituut zijn Rob Tijdeman, Bert Peletier, Willem van Zwet, Jaap Murre, Hendrik Lenstra, Bas Edixhoven, Jacqueline Meulman, Frank den Hollander, Aad van der Vaart en Richard Gill eerder benoemd als lid van de KNAW.

Cramer houdt zich bezig met cryptografie, met de wiskunde van de digitale veiligheid, die bijvoorbeeld belangrijk is voor internettransacties. Het Cramer-Shoup cryptosysteem waarover hij samen met zijn Amerikaanse collega Victor Shoup publiceerde was het eerste praktische systeem dat bestand is tegen actieve aanvallen. Het systeem werd een internationale standaard. Ook ontwierp Cramer een systeem voor veilige samenwerking tussen partijen die elkaar niet vertrouwen. De door hem gevonden nieuwe toepassingen van klassieke wiskunde in de cryptografie zijn baanbrekend. Ook behoorde Cramer tot de eerste lichting van De Jonge Akademie.

Ronald Cramer: “Ik ben verheugd met dit eervolle lidmaatschap. Als KNAW-lid hoop ik me verder voor de wetenschap in te kunnen zetten.”


Prof. Dr. Frank den Hollander verkozen tot Fellow van het ‘Institute of Mathematical Statistics’ IMS - gepubliceerd op (24-5-2013)

Frank den Hollander is verkozen tot ‘Fellow of the Institute of Mathematical Statistics’. Een fellowship is een eerbetoon aan uitzonderlijk onderzoek en aan de professionele bijdragen van de fellows. Deze bijdragen zijn belangrijk voor de leidende rol van het IMS op het gebied van statistiek en kansrekening. Het IMS is een internationale professionele en wetenschappelijke gemeenschap die zich wijdt aan de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van statistiek en kansrekening. Het Instituut heeft momenteel ongeveer 4.500 leden van over de hele wereld. De Leidse statistici Richard Gill, Aad van der Vaart en Willem van Zwet zijn eerder benoemd tot Fellow van het IMS.


Duong Hoang Dung eerste promovendus Algant PhD-programma - gepubliceerd op (7-5-2013)

De Vietnamese wiskundige Dung is de eerste die promoveert binnen het Erasmus Mundus Algant PhD-programma, onder Leidse begeleiding van Prof. dr. Hendrik Lenstra. De verdediging van zijn proefschrift ‘Profinite groups with a rational probabilistic zeta function’ zal plaatsvinden in het Academiegebouw te Leiden op 14 mei om 13.45 uur. Het Algant consortium bestaat uit 8 universiteiten op 4 continenten, waarbinnen een joint PhD programma in de Algebra, Meetkunde en Getaltheorie wordt aangeboden. 'Het Algant programma was een buitenkans', zegt Duong Hoang Dung. ‘Een PhD doen in Vietnam is heel moeilijk. Ik krijg daar geen beurs en ik kan alleen het collegegeld betalen en in mijn levensonderhoud voorzien door veel te werken naast mijn onderzoek. Hierdoor blijft er veel minder tijd over voor het proefschift. Met mijn nieuwe kennis wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van wiskunde in Vietnam. Het is bijna onmogelijk om vanuit Vietnam internationale conferenties in het buitenland te bezoeken en eenvoudig toegang te hebben tot de laaste wiskundepublicaties'.


Emeritus hoogleraar Bert Peletier geridderd - gepubliceerd op (7-5-2013)

Emeritus hoogleraar Wiskunde prof.dr.ir. Bert Peletier is op 26 april 2013 in de Hooglandse Kerk in Leiden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Baanbrekend werk verrichte hij op het terrein van de wiskunde en in het bijzonder op het vakgebied van de niet-lineaire analyse. Peletier inspireerde zijn studenten en begeleidde promovendi, waarvan een aantal inmiddels ook hoogleraar is en tot de top op dit vakgebied behoort. Peletier is actief lid geweest van de Academia Europea en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies en gasthoogleraarschappen in binnen- en buitenland. Hij was mede-oprichter van Het Lorentz Centre in Leiden, opgezet om interactieve workshops op het gebied van de bètawetenschappen te organiseren. Daarnaast hield hij zich bezig met wiskundig onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen die niet alleen symptomen bestrijden, onder andere bij de onderzoeksschool Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR). Ook na zijn emeritaat bleef Peletier actief in de internationale samenwerking op zijn vakgebied.


Ronald Cramer benoemd tot ‘Fellow of IACR’ - gepubliceerd op (18-4-2013)

Prof. dr. Cramer (Universiteit Leiden / Centrum Wiskunde & Informatica) is benoemd tot 'Fellow of IACR'. Dit werd op 8 april bekendgemaakt door de internationale vakvereniging IACR, de International Association for Cryptologic Research. De selectiecommissie prees Prof. dr. Cramer om zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de moderne cryptografie. Hij kreeg de titel "for fundamental contributions to cryptography, for sustained educational leadership in cryptography, and for service to the IACR". Cramer is de eerste in Nederland werkzame onderzoeker die deze prestigieuze onderscheiding krijgt. De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de 33e CRYPTO-conferentie in augustus 2013 in Santa Barbara in de Verenigde Staten.


Philips Wiskundeprijs voor René Pannekoek - gepubliceerd op (8-4-2013)

René Pannekoek heeft dit jaar de Philips Wiskundeprijs voor promovendi toegekend gekregen. De prijs werd op het Nederlands Mathematisch Congres in Nijmegen voor de achtste keer uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en een wisseltrofee. Uit alle vooraanmeldingen waren zes promovendi geselecteerd die op 5 april de gelegenheid kregen een half uur over hun werk te vertellen. De deskundige jury was zeer onder de indruk van de resultaten van René en besloot unaniem hem als winnaar aan te wijzen. Hiermee is de wisseltrofee voor de derde keer in Leidse handen. De eerste winnaars waren Joost Batenburg (2006) en Johan Bosman (2007).


Rob Tijdeman erelid van het Koninklijk Wiskundig Genootschap - gepubliceerd op (8-4-2013)

Tijdens de jaarvergadering van het KWG op het Nederlands Mathematisch Congres van vrijdag 5 april is aan Rob Tijdeman het erelidmaatschap toegekend. Hij kreeg deze bijzondere onderscheiding uit handen van Herman te Riele voor zijn voortdurende bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het genootschap, namelijk de belangen behartigen van de wiskunde in Nederland in de breedste zin van het woord.
Lees verder.


Drie MI onderzoekers benoemd tot Fellow van de American Mathematical Society - gepubliceerd op (7-3-2013)

Hendrik Lenstra, Frank den Hollander en Manjul Bhargava zijn toegetreden tot de ‘Inaugural Class of AMS Fellows’ binnen het ‘Fellows of the American Mathematical Society program’. Zij zijn voor dit fellowschap verkozen vanwege hun buitengewone bijdrage aan de wiskunde wereldwijd. Als fellow hebben zij een adviserende rol binnen de AMS en vormen zij het gezicht van de internationale wiskundige gemeenschap. Bovendien zullen zij bijdragen aan de verkiezing van toekomstige fellows.


Björn de Rijk wint scriptieprijs GQT 2011-2012 - gepubliceerd op (6-3-2013)

Het onderzoekscluster Geometry and Quantum Theory (GQT) heeft aan Björn de Rijk, in augustus 2012 afgestudeerd bij Marcel de Jeu en huidig MI promovendus, de GQT Student Prize 2011-2012 toegekend voor zijn masterscriptie “The Order Bicommutant”. In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre von Neumann's Bicommutant Stelling in Hilbert ruimten -- een fundamenteel result voor de theorie van de operatorenalgebra's -- een analogon heeft in Riesz ruimten. De jury was onder de indruk van de duidelijke opzet van de scriptie en de wijze waarop hierin systematisch een nieuw stuk wiskunde wordt ontwikkeld. De resultaten zullen in een internationaal tijdschrift gepubliceerd worden.


Algant Consortium bijeenkomsten in Leiden 23-26 februari 2013 - gepubliceerd op (15-2-2013)

Op zaterdag 23 en zondag 24 februari vinden de jaarlijkse ‘Algant doctorate candidates and academics’ bijeenkomsten plaats. Het Algant consortium bestaat uit 8 universiteiten op 4 continenten en biedt een tweejarige mastertrack aan en een joint PhD programma in de Algebra, Meetkunde en Numerieke Wiskunde. Partners en studenten van het Algant programma uit Milaan, Padua, Bordeaux, Orsay en Leiden komen dit jaar bijeen op het Mathematisch Instituut in Leiden. Gedurende het weekend zullen 2e en 3e jaars Algant PhD studenten hun onderzoek presenteren. Op maandag 25 en dinsdag 26 februari zetten de Algant partners hun werk voort met het selecteren van nieuwe Algant kandidaten die in het nieuwe academische jaar van start zullen gaan. Bekijk de foto's.


Wiskunde Olympiade voor Bedrijven - gepubliceerd op (15-2-2013)

Op 25 januari vond in Den Haag de Wiskunde Olympiade voor Bedrijven (en sponsors) plaats bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle deelnemers moesten in een uur de opgaven van de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade maken, waar de leerlingen op school twee uur de tijd voor krijgen. Elke sponsor mocht een team van drie personen afvaardigen voor deze wedstrijd waarbij de hoogste individuele score van elk team telt. Drie teams hadden een deelnemer met de hoogst mogelijke score van 36 punten, namelijk CBS, Pythagoras en ORTEC. Ons Mathematisch Instituut werd vertegenwoordigd door PhD studenten Maarten Derickx, Krzysztof Dorobisz en Albert Gunawan. Zij hebben met een totaal van 92 punten wel de een-na-hoogste teamscore gehaald!


Mersennepriemen bij DWDD en P&W - gepubliceerd op (7-2-2013)

Op 6 februari waren Hendrik Lenstra en Bas Jansen te gast bij De Wereld Draait Door om uitleg te geven over de ontdekking van de nieuwe Mersennepriem. Bas is in december 2012 gepromoveerd op nieuwe resultaten over deze priemgetallen. Ionica Smeets schoof aan bij Pauw en Witteman


Bachelor Wiskunde Universiteit Leiden scoort 2e plaats in ranking van beste opleidingen Wiskunde nationaal - gepubliceerd op (13-12-2012)

De Universiteit Leiden staat nummer twee op de ranglijst van brede universiteiten in de Keuzegids Universiteiten 2013. Bij de beste bacheloropleidingen van het land behaalt de bachelor Wiskunde van de Universiteit Leiden een 2e plaats. De Keuzegids Universiteiten vergelijkt verwante opleidingen bij universiteiten en is verschenen op 4 december 2012. Vergelijking van de opleidingen wordt gedaan op basis van prestaties, studentenoordelen en de mening van experts over de opleidingen.

Zie hier de vergelijking van de verschillende bacheloropleidingen Wiskunde.


Promotie Stefan Zohren - gepubliceerd op (22-11-2012)

Op woensdag 19 december om 16.15 uur zal Stefan Zohren zijn proefschrift “Uniform Infinite and Gibbs Causal Triangulations” verdedigen. Promotor is Prof.dr. R.D. Gill.


Promotie Renato Soares dos Santos - gepubliceerd op (22-11-2012)

Op woensdag 19 december om 13.45 uur zal Renato Soares dos Santos zijn proefschrift “Some Case Studies of Random Walks in Dynamic Random Environments” verdedigen. Promotor is Prof.dr. W.Th.F. den Hollander.


Promotie Bas Jansen - gepubliceerd op (22-11-2012)

Op dinsdag 18 december om 15.00 uur zal Bas Jansen zijn proefschrift “Mersenne primes and class field theory” verdedigen. Promotores zijn Prof.dr. H.W. Lenstra en Dr. B. de Smit.


Promotie Niek Bouman - gepubliceerd op (22-11-2012)

Op dinsdag 18 december om 10.00 uur zal Niek Bouman zijn proefschrift “Cryptography from Quantum Uncertainty, in the Presence of Quantum Side Information” verdedigen. Promotores zijn Prof. dr. R.J.F. Cramer en Dr. S. Fehr.


‘Studiegroep Wiskunde met de Industrie’ 2013 in het Lorentz Center - gepubliceerd op (22-11-2012)

Van 28 januari t/m 1 februari 2013 vindt op het Lorentz Center, Leiden, de 90e Europese "Studiegroep Wiskunde met de Industrie" plaats (16e in Nederland). Tijdens dit evenement zullen gedurende een week 50 tot 80 wiskundigen uit heel Nederland in teamverband werken aan concrete problemen uit het bedrijfsleven.

De organisatie ligt in handen van een vijftal wiskundigen van het Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden: Vivi Rottschäfer, Markus Heydenreich, Sander Hille, Flora Spieksma en Evgeny Verbitskiy.

Registratie voor deelname en nadere informatie via deze website.


Jacqueline Meulman vertelt over de unieke samenwerking tussen de Universiteit Leiden en (IBM) SPSS - gepubliceerd op (12-11-2012)

Op 19 november 2012 neemt Prof. Dr. Jacqueline J. Meulman deel aan het programma ‘From Theory to Practice’, dat inzicht geeft in het pad van wetenschappelijke ontdekking naar toepassing. Dit programma wordt georganiseerd door Studium Generale en Leiden University Research & Innovation Services (LURIS).

In haar lezing ‘Implementing state-of-the-art statistical techniques into a commercial statistical package’, zal Professor Meulman haar ervaring delen als hoofd van het Leiden SPSS project van het Mathematisch Instituut. Ze zal uitleggen hoe de unieke samenwerking tot stand is gekomen tussen de Universiteit Leiden en (IBM) SPSS en hoe deze samenwerking in de afgelopen 2 decennia heeft geleid tot de huidige winstgevende onderneming dat het vandaag is. Ze illustreert hiermee hoe academisch onderzoek en commerciele ontwikkelingen hand-in-hand kunnen gaan.

Maandag 19 november 19:30 – 21:15, zaal 011 Lipsius gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. Voor meer informatie zie: www.studiumgenerale.leidenuniv.nl


Promotie Feijia Wang - gepubliceerd op (5-11-2012)

Op woensdag 7 november om 10.00 uur zal Feijia Wang in de Senaatskamer van het Academiegebouw zijn proefschrift "Dynamical Gibbs-non-Gibbs transitions: a study via coupling and large deviations" verdedigen. Promotores zijn Frank den Hollander en Frank Redig (TUD).


Promotie Alessio Troiani - gepubliceerd op (30-10-2012)

Op dinsdag 30 oktober om 13.45 uur zal Alessio Troiani in de Senaatskamer van het Academiegebouw zijn proefschrift "Metastability for low-temperature Kawasaki dynamics with two types of particles" verdedigen. Promotor is Frank den Hollander.


ERC Advanced Grant voor Aad van der Vaart - gepubliceerd op (15-10-2012)

Deze week is bekend geworden dat Aad van der Vaart met zijn onderzoeksvoorstel `Bayesian Statistics in Infinite Dimensions: Targeting Priors by Mathematical Analysis' is gehonoreerd voor de ERC Advanced Grant, een prestigieuze subsidie vanwege de European Research Council met een maximumbedrag van 2.5 ME voor de duur van 5 jaar. Het Mathematisch Instituut feliciteert Aad van der Vaart van harte met dit mooie resultaat.
Lees verder.


Positivity VII/Zaanen Centennial conference in Leiden, July 22-26, 2013 - gepubliceerd op (15-10-2012)

The seventh Positivity conference will be held from July 22-26, 2013, at the science campus of Leiden University, The Netherlands, jointly organized by Leiden University and Delft University of Technology. It is the Zaanen Centennial Conference, on the occasion of the 100th birthyear of Adriaan Cornelis Zaanen, who held the chair of functional analysis in Leiden for more than 25 years, and played a prominent role in positivity during that period.
The organizing committee consists of Onno van Gaans (Leiden), Marcel de Jeu (Leiden, chair), Miek Messerschmidt (Leiden), Ben de Pagter (Delft), Jan Rozendaal (Delft), and Mark Veraar (Delft).
Read more.


Aad van der Vaart per 1 september benoemd als hoogleraar Stochastiek - gepubliceerd op (20-8-2012)

Prof.dr. Aad van der Vaart wordt per 1 september bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd als hoogleraar Stochastiek. Van der Vaart maakte carrière aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij begon als universitair docent en opklom tot hoogleraar (1996). In deze periode was Van der Vaart ook gastdocent en gastonderzoeker aan diverse universiteiten in het buitenland, onder andere aan Texas A & M University en University of California, Berkeley in de Verenigde Staten en Université Paris XI in Frankrijk.
Met Van der Vaart is het Mathematisch Instituut een statisticus van wereldfaam rijker die, samen met toekomstig collega prof.dr. Richard Gill, in Nederland onbetwist de top van het vakgebied aanvoert.
Lees verder.


ALGANT afstudeerplechtigheid in Padova - gepubliceerd op (2-8-2012)

Op 18 juli hebben meer dan 20 studenten hun ALGANT master diploma in ontvangst genomen tijdens een afstudeerplechtigheid in het Palazzo del Bo in Padova, Italie. Het ALGANT programma is een gezamenlijk Erasmus Mundus master (en doctoraal) programma op het gebied van Algebra, Meetkunde en Getaltheorie waarin Universiteit Leiden participeert samen met de universiteiten van Bordeaux, Milaan, Padova en Paris Sud/Orsay. Vijf van de masterstudenten hebben hun afstudeerwerk in Leiden verricht.
Lees verder.


VIDI voor Ronald van Luijk - gepubliceerd op (3-7-2012)

Maandag 3 juli is bekend geworden dat de aanvraag van Ronald van Luijk voor een NWO VIDI-subsidie is gehonoreerd. Hij krijgt een bedrag van maximaal 800.000 E om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. De titel van zijn voorstel is 'Punten tellen op oppervlakken'. Lees meer.


Promotie Marc Stevens - gepubliceerd op (5-6-2012)

Op dinsdag 19 juni om 15.00 uur zal Marc Stevens in de Senaatskamer van het Academiegebouw zijn proefschrift "Attacks on hash functions and applications" verdedigen. Promotoren zijn Ronald Cramer (CWI/UL) en Arjen Lenstra (EPFL Lausanne); copromotor is Benne de Weger (TU Eindhoven). Een belangwekkend onderdeel van het promotieonderzoek van Marc Stevens is de ontdekking van een nieuwe cryptografische aanvalsvariant in het Flame-virus.
Zie dit persbericht voor meer informatie. Het proefschrift kan worden verkregen via de homepage van Marc Stevens.


Floske Spieksma lid Universiteitsraad - gepubliceerd op (30-5-2012)

image Bij de recente verkiezingen voor de personeelsgeleding van de Universiteitsraad werd Floske Spieksma, lid van Universitair Belang, gekozen als lid van de raad. Het Mathematisch Instituut feliciteert haar met de nieuwe bestuurlijke waardigheid en wenst haar veel succes in deze functie.
Lees meer


Internationaal Graduiertenkolleg Berlijn/Leiden/Amsterdam gehonoreerd - gepubliceerd op (15-5-2012)

De Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) heeft het Graduiertenkolleg 'Moduli and Automorphic Forms: Arithmetic and Geometric Aspects' voor een periode van 4,5 jaar met een bedrag van 1,8 ME gehonoreerd. Het gaat hier om een Graduate School in de aritmetische algebraische meetkunde waarin het Mathematisch Instituut zal participeren, tezamen met de Universiteit van Amsterdam en de Freie en Humboldt Universitat in Berlijn. Het programma zal worden ingebed in de Berlin Mathematical School. Op 4 juni is bekend geworden dat NWO het project zal co-financieren met een bedrag van 92,5 kE.
Lees het persbericht van de DFG.


'Ik was altijd heel slecht in wiskunde' wint Zilveren Tulp - gepubliceerd op (2-5-2012)

'Een prachtig en reeds goed verkopend non-fictieboek. Het maakt wiskunde minder elitair en heeft een heel toegankelijke vormgeving.' Dat stelt de jury van de Stichting van de Collectie Propaganda van het Nederlandse Boek over 'Ik was altijd heel slecht in wiskunde' van de voormalige Wiskundemeisjes Ionica Smeets en Jeanine Daems. Het boek won een Zilveren Tulp, een prijs die door een jury van boekverkopers wordt toegekend aan non-fictie boeken die in het afgelopen jaar zijn verschenen.
Lees verder.


Uitbreiding Lorentz Center - gepubliceerd op (27-3-2012)

Binnenkort gaat het Lorentz Center flink uitbreiden: vanaf begin juli 2012 zal het Snellius ruimte bieden aan kleinschalige workshops (tot 25 deelnemers) die tegelijkertijd met de 'grotere' workshops in het Huygens-gebouw kunnen plaatsvinden: Lorentz Center@Snellius. De voorbereidingen voor deze uitbreiding zijn op dit moment in volle gang. Het is op dit moment al mogelijk om voorstellen in te dienen voor workshops. De eerstvolgende deadline is 15 mei 2012.
Kijk op de website van het Lorentz Center voor meer informatie.


Gasten Frank den Hollander - gepubliceerd op (23-3-2012)

Op vrijdag 23 maart geeft Anton Bovier, gast van Frank den Hollander in het kader van de Kloosterman leerstoel, zijn Kloostermanvoordracht Branching Brownian motion: a puzzle between probability and analysis van 16:00-17:00 in zaal Sn 312. Van 3-25 maart is voorts Julien Poisat (PhD student, Lyon) als gast van Frank op bezoek op het MI; hij komt per 1 september als postdoc naar Leiden. Ten slotte is in het kader van het ERC-project van Frank den Hollander van 17 maart - 10 mei Prof. Francesco Caravenna (Milaan) op bezoek op het MI.
Lees verder over de Kloostermanleerstoel.


Decaan Sjoerd Verduyn Lunel keert terug naar onderwijs en onderzoek - gepubliceerd op (23-3-2012)

Sjoerd Verduyn Lunel treedt per 1 september 2012 terug als decaan van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en keert weer terug naar het onderwijs en onderzoek. In de zomer van 2013 zal hij zijn werkzaamheden als hoogleraar voortzetten bij de faculteit Bètawetenschappen in Utrecht. Hij volgt daar prof.dr. Odo Diekmann op in de leerstoel voor Toegepaste Analyse. Verduyn Lunel zal de Utrechtse Life Sciences verder uitbouwen met zijn expertise op het terrein van dynamische systemen, differentiaalvergelijkingen en hun toepassingen in de levenswetenschappen.
Lees verder.


Alumni-symposium op 30 maart - gepubliceerd op (19-3-2012)

Op vrijdagmiddag 30 maart organiseren Flora Spieksma en Laurens Smit een symposium, speciaal voor studenten en alumni van onze wiskundeopleiding. Een evenement waarbij studenten en alumni ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen over het werken als wiskundige. Waarom ben jij voor het bedrijfsleven aantrekkelijker wanneer je wiskunde hebt gestudeerd dan wanneer je bijv. economie, econometrie of bedrijfskunde hebt gestudeerd?
Lees hier verder voor meer informatie en aanmelding.


Hendrik Lenstra te beluisteren bij PremTime vanwege pi-dag - gepubliceerd op (14-3-2012)

Vandaag is het 14 maart: pi-dag! Ter gelegenheid van deze dag trok de bus van het radioprogramma PremTime naar het Snellius. Prem Radhakishun interviewde Hendrik Lenstra en een aantal studenten.
Lees meer en beluister het radio-interview.


Kloosterman hoogleraar 2012 - gepubliceerd op (29-2-2012)

De Kloostermanleerstoel 2012 wordt bezet door Prof. Anton Bovier, verbonden aan het Institut fuer Angewandte Mathematik te Bonn, Duitsland. Bovier is werkzaam in de kansrekening, met raakvlakken naar de mathematische fysica en de mathematische biologie. De Kloostermanlezing, getiteld 'Branching Brownian motion: a puzzle between probability and analysis' zal gehouden worden op vrijdag 23 maart, van 16.00-17.00 in zaal 312 van het Snellius.
Lees meer over de Kloostermanleerstoel.


Leidse wiskundigen bij de Studiegroep Wiskunde en Industrie - gepubliceerd op (17-2-2012)

Mooier kun je het niet hebben: een groep wiskundigen die een week lang nadenkt over de oplossing van jouw probleem. Toch gebeurt het jaarlijks, in de Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI). Zo ook begin februari. Hoe optimaliseer je de bouw van een schip? Hoe haal je het maximale uit je batterijen? En hoe en waar leggen we in Nederland een zelfvoorzienende berg aan? Een Leidse delegatie bestaande uit Vivi Rottschäfer, Frits Veerman, Björn de Rijk, Lotte Sewalt, Stefanie Postma, Corine Meerman en Eric Siero maakte deel uit van de groep van bijna zestig wiskundigen die uit binnen- en buitenland waren samengekomen om te werken aan zes wiskundige vraagstukken, geformuleerd door bedrijven.
Lees verder.


Promotie Marten Wortel - gepubliceerd op (13-2-2012)

Op woensdag 18 april om 16.15 uur zal Marten Wortel in de Senaatskamer van het Academiegebouw zijn proefschrift "Group representations in Banach spaces and Banach lattices" verdedigen. Promotor is Sjoerd Verduyn Lunel, copromotores zijn Marcel de Jeu (dagelijks begeleider) en Ben de Pagter (TU Delft).


Promotie Kiamars Vafayi - gepubliceerd op (11-12-2011)

Op dinsdag 13 december om 16:15 zal Kiamars Vafayi zijn proefschrift `Duality, Bosonic Particle Systems and Some Exactly Solvable Models of Non-Equilibrium' verdedigen. Promotors zijn Frank den Hollander en Frank Redig (TU Delft). De plechtigheid zal om 16:15 plaatsvinden in het Academiegebouw. Het proefschrift van Kiamars is voorgedragen voor de Kok-prijs voor het beste proefschrift van dit jaar. Bovendien zal er op het Snellius een aan het proefschrift gerelateerde miniworkshop plaatsvinden, op maandag 12 december van 12:45-17:00, en op dinsdag 13 december 10:30-12:30. Op die dinsdag zal Kiamars om 13:00 spreken in het 'This week's discoveries' lunchcolloquium van de faculteit.


Promotie Erwin Dassen - gepubliceerd op (7-12-2011)

Op dinsdag 20 december zal Erwin Dassen promoveren op zijn proefschrift 'Basis reduction for layered lattices'. Promotor is Hendrik Lenstra. De plechtigheid vindt plaats vanaf 16:15 in de Senaatskamer van het Academiegebouw.


David Kok krijgt KHMW aanmoedigingsprijs - gepubliceerd op (22-11-2011)

Negen studenten in de wiskunde en technische wiskunde ontvangen op 23 november bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem een aanmoedigingsprijs van 500 euro voor hun studieresultaten in het eerste studiejaar. Zij behaalden de beste studieresultaten. Deze Jong Talent Aanmoedingsprijzen zijn beschikbaar gesteld door het Platform Wiskunde Nederland om de studie in de wiskunde te stimuleren. Aan ons instituut is het David Kok die in de prijzen valt.
Lees verder.


Het boek van de Wiskundemeisjes is uit - gepubliceerd op (24-10-2011)

image Sinds vorige week ligt het boek "Ik was altijd heel slecht in wiskunde" van de Wiskundemeisjes Jeanine Daems en Ionica Smeets in de boekwinkels. Het Mathematisch Instituut feliciteert de twee hiermee, en hoopt met hun dat veel mensen na het lezen van dit boek zeggen (zie hun woord vooraf): "Ik was altijd heel slecht in wiskunde. Maar wat jullie doen, snap ik wel. Wat een mooi vak is het eigenlijk!"

Voor meer informatie zoals een promofilmpje en link naar de uitgever zie www.wiskundemeisjes.nl.


Leids team wint Benelux Algorithm Programming Contest 2011 - gepubliceerd op (19-10-2011)

Erik Massop, Raymond van Bommel en Josse van Dobben de Bruyn - alle drie wiskundestudent in Leiden - hebben op 16 oktober met hun team 'Geen commentaar' de finale van de Benelux Algorithm Programming Contest 2011 in Eindhoven gewonnen. Twee andere Leidse studententeams wisten ook tot de top tien van het eindklassement door te dringen: ‘Syntax Error’ en ‘Hi Five’. Er deden in totaal 33 studenten- en bedrijventeams mee aan deze wedstrijd.
Lees verder.


Wiskundeclusters twee jaar gecontinueerd - gepubliceerd op (7-9-2011)

De vier nationale wiskundeclusters DIAMANT, NDNS, GQT en STAR krijgen, met ingang van september, elk 1 miljoen euro van het gebiedsbestuur NWO Exacte Wetenschappen voor een periode van twee jaar. Dit besluit is onder meer gebaseerd op het oordeel van een internationale evaluatiecommissie, dat het niveau van het onderzoek in de clusters als excellent tot zelfs exemplarisch beoordeelde. Het Mathematisch Instituut participeert in drie van de vier clusters. Continuering van de clusters is één van de ambities uit het Masterplan Toekomst Wiskunde.
Lees verder.


Promotie Birgit van Dalen - gepubliceerd op (29-8-2011)

Op dinsdag 20 september zal Birgit van Dalen promoveren op haar proefschrift 'Discrete tomography with two directions'. Promotoren zijn Robert Tijdeman en Joost Batenburg (CWI). De plechtigheid vindt plaats vanaf 15:00 in het Groot Auditorium van het Academiegebouw.


Stieltjes Prijs voor Peter Bruin - gepubliceerd op (7-7-2011)

Peter Bruin (PhD Leiden, September 2010) heeft de Stieltjes Prijs voor het beste proefschrift in de wiskunde in Nederland van het jaar 2010 gekregen. Vanaf 1996 wordt de Stieltjes Prijs jaarlijks toegekend. Tot 2009 stelde het Thomas Stieltjes Institute for Mathematics de prijs beschikbaar; vanaf 2010 wordt de prijs toegekend door WONDER, de nieuwe onderzoekschool wiskunde. De prijs bedraagt 2.500 euro, beschikbaar gesteld door de Stichting Compositio Mathematica. De officiële uitreiking zal plaatsvinden in de namiddag van vrijdag 7 oktober aan de UU, op de WONDER-middag. Het MI feliciteert Peter van harte met dit goede nieuws!


Wiskunde en de Museumnacht Leiden - gepubliceerd op (21-6-2011)

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juni is de 3e Museumnacht in Leiden. De 7 grootste musea van Leiden openen dan 's avonds haar deuren. Twee van onze masterstudenten, Laura Brandwacht en Kees de Graaf, zijn bij de organisatie van dit mooie initiatief betrokken. Er is daarmee ook gezorgd voor een wiskundecomponent in de Museumnacht: in het Museum Boerhaave zal onder andere de Math Maker aanwezig zijn.
Meer informatie is te vinden op de webpagina van de Museumnacht.


Promotie Arjen Stolk, en voordracht in 'This week's discoveries' - gepubliceerd op (1-6-2011)

Op woensdag 15 juni zal Arjen Stolk zijn proefschrift 'Discrete tomography for integer-valued functions ' verdedigen. Promotor is Bas Edixhoven (co-promotor: Joost Batenburg (CWI)). De plechtigheid vindt plaats vanaf 16:00 in het Academiegebouw. Op dinsdag 14 juni om 13:00 geeft Arjen een voordracht in 'This week's discoveries' met de titel 'Tomography: from medical scans to logic puzzles'.


Introductie Platform Wiskunde Nederland - gepubliceerd op (7-5-2011)

Op zaterdag 14 mei zal met een gevarieerd programma de oprichting en de eerste 7 maanden van het Platform Wiskunde Nederland worden gevierd. Platform Wiskunde Nederland is het landelijke loket voor alles wat met wiskunde te maken heeft. Maak het mee en laat u informeren over de ambities van PWN en haar commissies. Toegang is gratis.
Bijzondere gast is Sir Roger Penrose, emeritus hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Oxford. Hij zal speciaal voor PWN een lezing verzorgen, getiteld 'The beauty and the power of geometry'.

Bekijk hier het volledige programma.
Locatie: Gorlaeuslaboratorium, Einsteinweg 55, Leiden. Tijd: 10:00u tot 16:30u


Promotie Igor Stojkovic - gepubliceerd op (11-4-2011)

Op dinsdag 19 april zal Igor Stojkovic promoveren op zijn proefschrift 'Geometric approach to evolution problems in metric spaces'. Promotor is Sjoerd Verduyn Lunel (copromotor: Onno van Gaans). De plechtigheid vindt plaats vanaf 15:00 in het Academiegebouw.


KNAW-subsidie voor Cecilia Salgado - gepubliceerd op (31-3-2011)

image Aan Cecilia Salgado Guimaraes da Silva, thans als postdoc werkzaam aan het Mathematisch Instituut, is door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een Hendrik Casimir-Karl Ziegler Onderzoekstipendium toegekend; de uitreiking hiervan zal plaatsvinden bij de Noordrijn-Westfaalse Academie der Wetenschappen te Düsseldorf op woensdag 6 april. Cecilia zal een subsidie van maximaal €50.000 ontvangen ter financiering van een eenjarig bezoek aan het Max Planck Institut für Mathematik in Bonn om daar vanaf september 2011 onderzoek te verrichten.

Het Mathematisch Instituut feliciteert Cecilia met dit prestigieuze stipendium en wenst haar een succesvol verblijf in Bonn.

Lees verder


Jacqueline Meulman nieuwe voorzitter, Maarten Kampert bestuurslid van VvS+OR - gepubliceerd op (9-3-2011)

image Op 3 maart 2011 is Jacqueline Meulman door de algemene ledenvergadering per acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Statistiek en Operations Research; hiermee is zij de opvolger van Richard Gill.
Ook is Maarten Kampert, student in onze masterspecialisatie Statistical Science, tot studentlid in het bestuur van deze vereniging gekozen.
Het Mathematisch Instituut feliciteert beiden met de nieuwe bestuurlijke waardigheden en wenst hen veel succes in deze functies.
Homepage van de VvS+OR


Kloostermanhoogleraar 2011 - gepubliceerd op (2-3-2011)

De Kloostermanleerstoel 2011 wordt bezet door Prof. Jean-Louis Colliot-Thélène, verbonden aan de Université Paris-Sud/Orsay te Parijs, Frankrijk. Colliot-Thélène is werkzaam in de aritmetische algebraische meetkunde. De Kloostermanlezing, getiteld 'From sums of squares in fields to motivic cohomology and higher class field theory' zal gehouden worden op donderdag 21 april, van 16.00-17.00 in zaal 312 van het Snellius.
Lees meer over de Kloostermanleerstoel.


Voordracht Jerome Friedman - gepubliceerd op (28-2-2011)

image Op woensdag 2 maart zal om 15:30 Prof. Jerome Friedman (Stanford University) een voordracht geven, getiteld 'Predictive Learning via Rule Ensembles'. Prof. Friedman is een van 's werelds vooraanstaande onderzoekers op het gebied van statistiek, data mining en machine learning. De voordracht vindt plaats op het LUMC, Lecture Room 3, Albinusdreef 2.
Meer informatie is te verkrijgen via Jacqueline Meulman.


Abel in Holland - gepubliceerd op (14-2-2011)

imageOp donderdag 24 februari vindt vanaf 10:45 u. in de De Sitterzaal van het Oortgebouw de 'Abel in Holland' dag plaats. Op deze dag, georganiseerd door de Norwegian Academy of Science and Letters en het Mathematisch Instituut, worden voordrachten gegeven, bedoeld voor een breed wiskundig publiek, door leden van het comite voor de Abelprijs van 2011.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Robert-Jan Kooman wint Facultaire Onderwijsprijs - gepubliceerd op (11-1-2011)

image Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de faculteit is bekend gemaakt dat Robert-Jan Kooman de Facultaire Onderwijsprijs in de wacht heeft gesleept. Zijn enthousiaste manier van lesgeven en de voortdurende perfectionering van het lesmateriaal waren belangrijke punten in het oordeel, opgesteld door de opleidingscommissies van de opleidingen binnen onze faculteit, dat aan deze toekenning ten grondslag lag. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag ter waarde van 2500 Euro. We feliciteren Robert-Jan van harte met deze prijs!
Lees verder.


Niels uit de Bos wint Jong Talent Aanmoedigingsprijs - gepubliceerd op (17-11-2010)

image Op 24 november 2010 zijn door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem acht Jong Talent Aanmoedigingsprijzen Wiskunde 2010 uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijzen van 500 euro, beschikbaar gesteld door het Thomas Stieltjes Institute for Mathematics, gaan naar de beste propedeuse studenten wiskunde in het land.


Chris Klaassen, voorzitter Stieltjes Instituut (l) overhandigt de oorkonde aan Niels uit de Bos (r)

image Van de gemeenschappelijke bacheloropleiding Wiskunde Leiden-Delft zijn Niels uit de Bos (Leiden) en Tamara Kloek (Delft) in de prijzen gevallen. Het Mathematisch Instituut feliciteert de prijswinnaars van harte.
Lees verder.

de winnaars wiskunde met de wiskundigen Rinnooy Kan (voorzitter Hollandsche Maatschappij), Van Dijk, Bakker en Klaassen


Documentaire over Hendrik Lenstra op tv - gepubliceerd op (10-11-2010)

imageWat gebeurt er tussen het begin en eind van een onderzoek? Hoe is het om te leven in een wereld van getallen en absolute zekerheden? Een wereld van abstractie, regelmaat en schoonheid, waar de diepste gedachten ineens tot verrassend praktische toepassingen leiden? Verwondering, passie, eigenzinnigheid, vakmanschap en doorzettingsvermogen, dat zijn de thema's die centraal staan in een portret dat op zondagavond 14 november om 18.30 zal worden uitgezonden door omroep HUMAN. De documentaire is van de hand van Petra en Peter Lataster.
Lees hier de aankondiging van omroep HUMAN


Kunst en Wiskunde: expositie stichting Ars et Mathesis - gepubliceerd op (8-11-2010)

imageIn de loopbrug tussen het Gorlaeus en het Huygens, vlakbij het Snellius, is er van 1 tot 20 november een expositie van de stichting Ars et Mathesis, voorafgaand aan een dagvullend programma op 20 november in het Oortgebouw. Het leuke is dat je niets van wiskunde hoeft te weten om de kunstwerken mooi of interessant te vinden. Het onmogelijke lijkt soms mogelijk, dankzij de wiskunde.
Lees verder over de expositie.


ERC Advanced Grant voor Frank den Hollander - gepubliceerd op (30-10-2010)

image Frank den Hollander heeft een van de Advanced Grants van het European Research Council (ERC) in de wacht gesleept. Het toegekende bedrag bedraagt 1,9 ME en zal worden gebruikt voor het opzetten en uitbouwen van een onderzoeksgroep. Het MI feliciteert Frank den Hollander van harte met dit goede nieuws en heft daarom het glas op dinsdag 2 november om 17.00 in de common room. Tijdens deze gelegenheid zullen ook de recente successen van Lenny Taelman en Markus Heydenreich (beiden NWO VENI beurs) worden gevierd.
Lees verder over de ERC grant van Frank den Hollander


Elsevier Beste Studies enquete - gepubliceerd op (30-10-2010)

X&Y Voor het derde jaar op rij is onze opleiding Wiskunde als beste uit de bus gekomen bij de Elsevier Beste Studies Enquete. De resultaten zijn gebaseerd op een grootschalig onderzoek onder zowel studenten als docenten. De studenten beoordeelden alle wo-opleidingen in Nederland op faciliteiten, inrichting van de opleiding, kwaliteit van onderwijs en docenten, toetsing, en de interne organisatie en communicatie. In totaal krijgen elf Leidse opleidingen de hoogste score van de ondervraagde studenten, waaronder Wiskunde.
Lees verder.


Gasten - gepubliceerd op (29-10-2010)

Van 2--5 november is Fabrizio Andreatta (Milaan) bij ons op bezoek. In de week daarop volgend brengen Andrea Siviero en Boas Erez (beiden Bordeaux) een bezoek aan ons instituut. Andrea Siviero zal spreken in het lokale Algebra, meetkunde en getaltheorie seminarium. In alle drie de gevallen gaat het om een bezoek in het kader van het ALGANT doctoral programme.


Peter Bruin voorgedragen als Ontdekker van het Jaar - gepubliceerd op (27-10-2010)

Het Mathematisch Instituut heeft Peter Bruin voorgedragen voor de Ontdekker van het Jaar verkiezing van het jaar 2010. Peter Bruin verdedigde zijn proefschrift op 1 september. Een toepassing van het belangrijkste resultaat van Peter Bruin's proefschrift geeft een algoritme dat voor een willekeurig even getal k het aantal manieren uitrekent waarop een positief geheel getal n geschreven kan worden als som van k kwadraten, in een looptijd die polynomiaal begrensd wordt in logn, als n gegeven wordt met zijn priemfactorontbinding.


Promotie Luca Avena - gepubliceerd op (21-10-2010)

Op dinsdag 26 oktober zal Luca Avena promoveren op zijn proefschrift 'Random walks in dynamic random environments'. Promotor is Frank den Hollander. De plechtigheid vindt plaats vanaf 16:00 in het Academiegebouw.


Complexity aanvraag Arjen Doelman c.s. gehonoreerd - gepubliceerd op (15-10-2010)

Binnen de eerste subsidieronde van het NWO-onderzoeksprogramma Complexity is het project 'Critical transitions and early-warning signals in spatial ecosystems', gezamenlijk ingediend door Arjen Doelman, Jens Rademacher (CWI) en Max Rietkerk en Martin Wassen (beiden geowetenschappen, UU), gehonoreerd. Hiermee kunnen twee promovendi worden aangesteld. Het multidisciplinaire Complexity programma van NWO richt zich op onderzoek naar de dynamica van complexe systemen.
Lees verder.


Fred Bakker geridderd - gepubliceerd op (11-10-2010)

Na afloop van de Stieltjesmiddag op vrijdag 8 oktober is Fred Bakker, die eerder dit jaar afscheid nam als instituutsmanager maar nog actief was als secretaris van het Stieltjesinstituut, door Hare Majesteit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Michiel Zonnevylle van Leiderdorp reikte de koninklijke onderscheiding uit. Het Mathematisch Instituut feliciteert Fred Bakker van harte met deze onderscheiding.


Oratie Barry Koren - gepubliceerd op (6-10-2010)

image Op vrijdag 22 oktober zal om 16:00 Barry Koren zijn inaugurele rede 'Numerieke Wiskunde: Wetenschap en Gereedschap' uitspreken ter aanvaarding van het hoogleraarschap aan het Mathematisch Instituut. De rede vindt plaats in het Groot Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden.
Lees verder


Propedeuses - gepubliceerd op (27-9-2010)

Op vrijdag 24 september was de uitreiking van propedeuse diploma's, samen met Delft. Volgens het boek waarin de Leidse propedeuses worden bijgehouden zijn er na september 2009 34 propedeuses gehaald, waarvan 17 in 1 jaar en 7 cum laude.

Aantallen propedeuses in voorgaande jaren: 36 (2009), 16, 19, 15, 21, 18, 14, 11, 13, en 10 (2000).


Stieltjes afternoon October 8, 2010 - gepubliceerd op (7-9-2010)


John Tate
On Friday October 8, 2010, there will be a Stieltjes afternoon at Leiden University organized by the Thomas Stieltjes Institute for Mathematics. During the meeting the Rector of the Leiden University will present to Peter van Heijster the Stieltjes Prize for the best Ph.D. thesis in 2009. After that there will be presentations on the work of John Torrence Tate (University of Texas at Austin), who was awarded the Abelprize 2010 by the Norwegian Academy of Sciences "for his vast and lasting impact on the theory of numbers". Programme and registration


Promotie Daniël Worm - gepubliceerd op (1-9-2010)

Op donderdag 16 september zal Daniël Worm promoveren op zijn proefschrift 'Semigroups on spaces of measures'. Promotor is Sjoerd Verduyn Lunel (copromotor: Sander Hille). De plechtigheid vindt plaats vanaf 15:00 in het Academiegebouw.
Klik hier voor meer informatie en een electronische versie van het proefschrift.


Promotie Peter Bruin - gepubliceerd op (16-8-2010)

Op woensdag 1 september zal Peter Bruin promoveren op zijn proefschrift 'Modular curves, Arakelov theory, algorithmic applications'. Promotor is Bas Edixhoven, co-promotor is Robin de Jong. De plechtigheid vindt plaats vanaf 11:15 in het Academiegebouw.
Klik hier voor meer informatie en een electronische versie van het proefschrift.


Eurocrypt 2010 Best Paper Award voor Eike Kiltz - gepubliceerd op (3-6-2010)

image Eike Kiltz (thans als postdoc in dienst van het MI) heeft samen met zijn coauteurs David Cash, Dennis Hofheinz en Chris Peikert de "EUROCRYPT 2010 Best Paper Award" ontvangen voor hun articel "Bonsai Trees, or How to Delegate a Lattice Basis". Het Mathematisch Instituut feliciteert hem met dit succes.
Naar de homepage van Eike Kiltz.


KNAW-onderwijsprijs voor profielwerkstuk mede begeleid door Floske Spieksma - gepubliceerd op (3-6-2010)

Joost Pluim en Olivier Paauw hebben voor hun profielwerkstuk "Waarom sta IK altijd in de file" een KNAW-onderwijsprijs gewonnen. Zij onderzochten de vraag hoe je een simulatie van filevorming kan opzetten, en voerden dit onderzoek deels uit in het kader van een onderwijsblok - verzorgd door Floske Spieksma - van het Leidse Pre-University College. Het Mathematisch Instituut feliciteert de winnaars en hun begeleiders met deze prijs. Lees meer.


Floske Spieksma lid Universiteitsraad - gepubliceerd op (31-5-2010)

image Bij de recente verkiezingen voor de personeelsgeleding van de Universiteitsraad werd Floske Spieksma, lid van de nieuwe partij UB (Universitair Belang), gekozen als lid van de raad. Het Mathematisch Instituut feliciteert haar met de nieuwe bestuurlijke waardigheid en wenst haar veel succes in deze functie.
Lees meer


Promotie Ionica Smeets - gepubliceerd op (29-5-2010)

Op woensdag 16 juni zal Ionica Smeets promoveren op haar proefschrift 'On continued fraction algorithms'. Promotor is Rob Tijdeman. De plechtigheid vindt plaats vanaf 15:00 in het Academiegebouw.
Klik hier voor meer informatie en een electronische versie van Ionica's proefschrift.


Kloostermanhoogleraar 2010 - gepubliceerd op (19-5-2010)

image De Kloostermanleerstoel 2010 wordt bezet door Prof. Keith Promislow, verbonden aan de Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA. Promislow is werkzaam in de toegepaste analyse. De Kloostermanlezing zal gehouden worden op donderdag 20 mei, van 16.00-17.00 in zaal 312 van het Snellius, en is getiteld `Higher order geometric flows: models of nanoscale network formation.'
Lees meer over de Kloostermanleerstoel.


Promotie Marco Streng - gepubliceerd op (17-5-2010)

Op dinsdag 1 juni zal Marco Streng promoveren op zijn proefschrift 'Complex multiplication of abelian surfaces'. Promotor is Peter Stevenhagen. De plechtigheid vindt plaats vanaf 15:00 in het Academiegebouw.
Klik hier voor meer informatie en een electronische versie van het proefschrift.


Peter Grünwald ontvangt Van Dantzigprijs - gepubliceerd op (9-4-2010)

image Peter Grünwald, hoogleraar Statistisch leren (MI en CWI), heeft op donderdag 8 april de Van Dantzigprijs uitgereikt gekregen, de hoogste Nederlandse prijs voor statistiek en besliskunde.
Grünwald deelt de prijs met prof. Harry van Zanten (TU Eindhoven). De Van Dantzigprijs wordt elke vijf jaar uitgereikt aan een jonge wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de statistiek en/of de besliskunde.
Lees verder


Ontbijtsymposium Science, Media, Law - gepubliceerd op (15-3-2010)

In het kader van het lustrum van de Universiteit Leiden met thema 'Emotie en rationaliteit', en ter gelegenheid van de uitreiking van het Distinguished Lorentz professorship aan Richard Gill wordt op 22 maart vanaf 9:00 in het LUMC een ontbijtsymposium over 'Science, Media and Law' gehouden. Sprekers zijn onder meer Malou van Hintum (journaliste), Peter de Knijff (hoogleraar humane genetica, LUMC), Metta de Noo-Derksen (arts) en Diederik Aben (AG bij de Hoge Raad). De ochtend wordt afgesloten met een forumdiscussie.
Meer informatie en aanmelden.


Distinguished Lorentz Fellowship voor Richard Gill - gepubliceerd op (8-3-2010)

image Op 22 maart zal de NIAS Distinguished Lorentz Fellowship 2010 worden uitgereikt aan Richard Gill. Zijn opdracht zal zijn om de kennis en toepassing van statistiek in het recht te verbeteren. Een welkomstwoord tijdens de uitreiking zal worden gesproken door Arjen Doelman (directeur Lorentz Center) en Wim Blockmans (rector NIAS). Een inleiding zal vervolgens worden verzorgd door Alexander Rinnooy Kan (SER-voorzitter en voorzitter van de DLF commissie). Richard Gill zal zelf een lezing vezorgen met de titel 'Science meets justice: forensic statistics at the interface'.
Lees verder over het NIAS.
Richard Gill's homepage.


The Little Green Machine - gepubliceerd op (4-3-2010)

Onderzoekers uit de informatica, wiskunde, meteorologie, materiaalbouw natuur- en sterrenkunde hebben gezamenlijk een oplossing gevonden voor hun grote behoefte aan rekenvermogen. De diverse groep onderzoekers heeft voor de bouw van een revolutionaire supercomputer, die "Little Green Machine" gaat heten, een subsidie van 110.000 Euro toegekend gekregen van NWO.

Het rekentuig zal kleiner zijn dan enige andere supercomputer in Nederland maar met een rekenkracht vergelijkbaar met de grootste supercomputers. Tevens zal het apparaat minder elektriciteit verbruiken dan andere supercomputers. Arjen Doelman zegt hierover: "We willen graag heel grote sommen maken, maar dat mag niet meer ten koste te gaan van het milieu." Lees verder


Bezoek Anna Rusinek - gepubliceerd op (4-3-2010)

Anna Rusinek (Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences) is van maart tot en met juli te gast bij Onno van Gaans. Zij bezoekt ons instituut in het kader van haar onderzoeksproject "Generalizing results on invariant measures for Heath-Jarrow-Morton-Musiela forward rate models". Haar bezoek wordt gefinancierd door een uitwisselingsbeurs van het Advanced Mathematical Methods for Finance programma van de European Science Foundation.


Promotie Michael Muskulus - gepubliceerd op (8-2-2010)

Op donderdag 11 februari zal Michael Muskulus promoveren op zijn proefschrift 'Distance-based analysis of dynamical systems and time series by optimal transport'. Promotor is Sjoerd Verduyn Lunel. De plechtigheid vindt plaats om 11:15 in het Academiegebouw. Klik hier voor meer informatie en een samenvatting.


Promotie Joris Bierkens - gepubliceerd op (8-2-2010)

Op dinsdag 9 februari zal Joris Bierkens promoveren op zijn proefschrift 'Long term dynamics of stochastic evolution equations'. Promotor is Sjoerd Verduyn Lunel. De plechtigheid vindt plaats om 16:15 in het Academiegebouw. Klik hier voor meer informatie.


VICI premie voor Peter Grünwald - gepubliceerd op (2-2-2010)

Vandaag is bekend geworden dat Peter Grünwald (CWI, MI) een VICI-premie toegekend heeft gekregen voor zijn onderzoeksvoorstel 'Statistiek als je modellen niet kloppen'. Wetenschappers maken volop gebruik van praktisch zinvolle, maar duidelijk foute modellen. Niet-lineaire verbanden worden bijvoorbeeld als lineair gemodelleerd, of afhankelijke variabelen als onafhankelijk, zoals in DNA-sequentieanalyse. Bestaande statistische methoden gaan er echter van uit dat de modellen correct zijn. Grünwald wil nieuwe methoden ontwikkelen die daar niet van uitgaan, zodat meer gedaan kan worden met minder data.
Lees verder over de Leidse VICI-toekenningen.


Bezoek van Manjul Bhargava - gepubliceerd op (20-1-2010)

Manjul Bhargava (Princeton University) is van 22 tot 27 januari te gast bij Hendrik Lenstra. Op vrijdag 22 januari geeft hij een voordracht getiteld "Binary quartic forms and ranks of elliptic curves" in zaal 405 van 14:15 tot 16:00.

Gesponsord door DIAMANT


Promotie Willemien Ekkelkamp en cryptografie-symposium - gepubliceerd op (4-1-2010)

Op 20 januari zal Willemien Ekkelkamp haar proefschrift verdedigen. Ter gelegenheid van haar promotie vindt er in de ochtend in zaal 405 een klein symposium plaats rond crypto-gerelateerde getaltheoretische algoritmen. Sprekers zijn Paul Zimmermann en Peter Montgomery. De promotieplechtigheid vindt plaats om 13:45 in het Academiegebouw in Leiden.
Lees verder over het mini-symposium 'Crypto-related number-theoretic algorithms'.


Promotie Jos Brakenhoff - gepubliceerd op (18-12-2009)

Op dinsdag 22 december zal Jos Brakenhoff promoveren op zijn proefschrift 'Counting problems for number rings'. Promotor is Hendrik Lenstra. De plechtigheid vindt plaats om 11:15 in het Academiegebouw. Klik hier voor meer informatie en een samenvatting van het proefschrift


Hendrik Lenstra met Eschers Droste-effect bij Spinoza te Paard in Den Haag - gepubliceerd op (9-12-2009)

Is wiskunde kunst, of is kunst wiskunde? Op 15 december proberen Hendrik Lenstra en kunstenaar Theo Jansen dit vraagstuk op te lossen tijdens Spinoza te Paard. Met hallucinerende computeranimaties laat Hendrik Lenstra zien welke trucs Escher toepaste in zijn kunstwerken. Kunstenaar Theo Jansen werd wereldberoemd met zijn 'strandbeesten' en vertelt hoe hij ze met wiskunde tot leven kon wekken. Spinoza te Paard is een gezamenlijk initiatief van NWO, Paard van Troje, NRC Next en het Rathenau Instituut. Lees verder.


Yasir Kiliç wint Jong Talent Aanmoedigingsprijs wiskunde 2009 - gepubliceerd op (12-11-2009)

Op 25 november 2009 worden door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem de 9 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen wiskunde 2009 uitgereikt. Deze prijzen worden beschikbaar gesteld door het Thomas Stieltjes Institute for Mathematics. Van de gemeenschappelijke bacheloropleiding wiskunde Leiden-Delft vallen Yasir Kiliç (Leiden) en Rutger Kerkkamp (Delft) in de prijzen. Het Mathematisch Instituut feliciteert hierbij de prijswinnaars van harte. Lees meer.


De arrogantie van de statisticus - gepubliceerd op (11-11-2009)

Van ongeveer 30% van de medische studies blijkt dat het beweerde effect achteraf geen stand houdt: ‘dit geneesmiddel werkt tóch niet’, stelde prof.dr. Peter Grünwald op 6 november 2009 in zijn oratie. Dit is schrikbarend meer dan op grond van de statistiek verwacht mag worden. Lees verder.


Richard Gill Distinguished Lorentz Fellow - gepubliceerd op (10-11-2009)

Richard Gill is de Distinguished Lorentz Fellow van 2010/2011 geworden.

Het fellowship betreft een persoonlijke prijs van 10 kE, een mogelijkheid tot verblijf aan het NIAS (Wassenaar), en een budget van 25 kE voor het organiseren van een workshop aan het Lorentz Center. Het Mathematisch Instituut feliciteert Richard Gill van harte met deze benoeming. Lees meer


VENI voor Lenny Taelman - gepubliceerd op (3-11-2009)

Vrijdag 30 oktober is bekend geworden dat de aanvraag van Lenny Taelman voor een NWO VENI-subsidie is gehonoreerd. Het betreft een grant voor drie jaar onderzoek aan speciale waarden van L-functies, in de context van t-motieven. Lenny Taelman is vanuit het MI voorgedragen voor de Ontdekker van het Jaar van de faculteit. In december houdt hij een voordracht in This Week's Discoveries. Lees meer.


Elsevierenquête: Wiskunde in Leiden als beste beoordeeld - gepubliceerd op (27-10-2009)

X&Y De Leidse opleiding Wiskunde kreeg net als vorig jaar ook dit jaar in de Elsevier studenten-enquete de hoogste score. Ook hoogleraren en hoofddocenten beoordeelden de Wiskunde in Leiden wederom als beste in Nederland. Het Mathematisch Instituut is uiterst trots op dit resultaat. Lees meer. Zie hooglerarenoordeel en zie studentenoordeel.


Veel propedeusediploma's - gepubliceerd op (28-9-2009)

Afgelopen vrijdag 25 september zijn in Delft de diploma's uitgereikt van de gezamenlijke propedeuseopleiding met Delft. Wel 33 Leidse studenten hebben bij deze gelegenheid het diploma behaald, waarvan 19 in 1 jaar, en waaronder 6 cum laudes (d.w.z. cijfergemiddelde minstens 8.5). Het Mathematisch Instituut feliciteert de studenten die afgelopen vrijdag hun propedeusediploma hebben behaald nogmaals van harte.

In de voorgaande jaren was het aantal uitgereikte propedeusediploma's: 16, 19, 15, 21, 18, 14, 11, 13, en 10 in 2000. Er is dus sprake van een forse stijging.


Computational Life Science-aanvraag gehonoreerd - gepubliceerd op (8-9-2009)

De projectaanvraag 'BETNET' in het Computational Life Science programma van NWO is onlangs gehonoreerd. Het is een interdisciplinair project aangevraagd door Patsy Haccou (CML/MI), Michael Emmerich (LIACS), Oscar Kuipers (Groningen Biomolecular Sciences & Biotechnology Institute) en Sander Hille (MI) waarin drie postdocs gaan samenwerken gedurende 30 maanden. Onderwerp is: 'The evolution of stochastic heterogeneous networks as bet-hedging adaptations to fluctuating envrionments'. Het project bestaat uit experimenteel microbiologisch werk aan Bacilis subtilis in Groningen, theoretisch biologisch werk bij CML, in combinatie met modelleren, analyse en simulatie bij LIACS en MI.


Startschot nieuwe Statistical Sciences track - gepubliceerd op (19-8-2009)

Op donderdag 20 augustus vond de feestelijke opening van de nieuwe master track Statistical Sciences for the Life and Behavioural Sciences plaats. De track gaat in september van start en is een uniek samenwerkingsverband tussen het Mathematisch Instituut en diverse onderzoeksinstituten daarbuiten. Richard Gill en Jacqueline Meulman behoren tot de initiatiefnemers.
Het nieuwsbericht van de universiteit, met het volledige programma.
De webpagina van de Statistical Sciences track.


STW-aanvraag Ronald Cramer gehonoreerd - gepubliceerd op (10-8-2009)

De projectaanvraag "Revocable Privacy" bij STW door Ronald Cramer (UL/CWI) samen met Jaap-Henk Hoepman (TNO/RUN) is onlangs gehonoreerd. Het betreft een post-doc voor 3 jaar (CWI/UL) en een PhD-student (TNO/RUN). Het is een van de vijf gehonoreerde projecten in het Sentinelsprogramma, een Nederlands onderzoeksprogramma op het gebied van informatiebeveiliging, beveiliging van informatiesystemen en van computernetwerken (meer informatie). Het Mathematisch Instituut feliciteert beide aanvragers van harte met deze toekenning.


NWO-aanvraag Frank den Hollander gehonoreerd - gepubliceerd op (7-8-2009)

In de eerste ronde van de Vrije Competitie 2009 heeft NWO Exacte Wetenschappen (NWO-EW) veertien onderzoeksvoorstellen met een subsidie beloond. Vier aanvragen betreffen een wiskundig onderwerp.

Een van de gehonoreerde projecten is `VARPOL' van Frank den Hollander (postdoc voor 3 jaar). Het Mathematisch Instituut feliciteert Frank den Hollander van harte met deze toekenning. Voor ons instituut een mooie opsteker in deze financieel wat zwaardere tijden.


ALGANT afstudeerplechtigheid dit jaar in Leiden - gepubliceerd op (3-7-2009)

Na Padova (2007) en Brussel (2008) vond dit jaar de afstudeerplechtigheid van het ALGANT programma plaats in Leiden. ALGANT is een twee jaar durend internationaal master programma in zuivere wiskunde met nadruk op algebra, meetkunde en getaltheorie. Op dit moment zijn er vier deelnemende universiteiten: Padova, Bordeaux, Parijs (Orsay), en Leiden. Op maandag 6 en dinsdag 7 juli gaven ALGANT afstudeerders uit alle vier deze steden hun openbare afstudeervoordrachten. Op woensdag 8 juli vond de afstudeerceremonie plaats in het Academiegebouw.
Lees het nieuwsbericht van de universiteit over de plechtigheid.
Lees meer over ALGANT.


Gasten - gepubliceerd op (23-6-2009)

Deze zomer zullen weer enige gasten aan het Mathematisch Instituut verblijven. Bijvoorbeeld is van 24 juni-3 juli op bezoek bij Frank Redig: Jean Rene Chazottes van de Ecole Polytechnique, Parijs, en van 13-15 juli Stefan Grossinsky, van Warwick University. In de maand juli is bij ons te gast Prof. Florian Breuer (Universiteit van Stellenbosch) in het kader van het ALGANT-uitwisselingsprogramma.


Bas Edixhoven en Aad van der Vaart nieuwe leden KNAW - gepubliceerd op (15-5-2009)

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft op 15 mei bekend gemaakt 28 nieuwe leden verkozen te hebben. Hieronder zijn:

Het Mathematisch Instituut feliciteert hen van harte met deze eervolle benoeming. De "installatie" vindt later dit jaar plaats.


Frank den Hollander en Aad van der Vaart spreker op ICM 2010 - gepubliceerd op (11-5-2009)

Onlangs hebben Frank den Hollander en Aad van der Vaart de zeer eervolle uitnodiging ontvangen om als "invited speaker" een voordracht te houden op het International Congress of Mathematicians, dat van 19 tot 27 augustus 2010 plaatsvindt in India. Het Mathematisch Instituut feliciteert Frank en Aad van harte met deze erkenning van hun wetenschappelijk werk.


Hendrik Lenstra benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw - gepubliceerd op (25-4-2009)

Op vrijdag 24 april, na afloop van een feestelijke dag ter ere van zijn zestigste verjaardag, werd Hendrik Lenstra door burgemeester Lenferink van Leiden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hendrik Lenstra ontving deze onderscheiding onder meer vanwege zijn vele blijvende bijdragen aan de wiskunde - denk bijvoorbeeld aan het LLL-algoritme en zijn methode om getallen te factoriseren met behulp van elliptische krommen - en aan de popularisering daarvan; de burgemeester noemde hierbij met name het Pi in de Pieterskerk-project, en Lenstra's werk rondom Eschers Prentententoonstelling.
Lees verder.


Kloostermanhoogleraar 2009 - gepubliceerd op (15-4-2009)

De Kloostermanleerstoel 2009 wordt bezet door Prof. Ted Chinburg, verbonden aan de University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Chinburg is werkzaam in de aritmetische algebraische meetkunde. De Kloostermanlezing zal gehouden worden op donderdag 14 mei, van 16.00-17.00 in zaal 312 van het Snellius, en is getiteld `Two note number theory.'
Lees meer over de Kloostermanleerstoel.


Nieuwe Master track 'Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences' - gepubliceerd op (7-4-2009)

Vanaf september 2009 is er een nieuwe master track aan ons bestand toegevoegd, met als titel 'Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences'. De track wordt gecoördineerd door verschillende instituten in Leiden, aan de VU Amsterdam, en aan de Universiteit Wageningen. Het doel van deze nieuwe master is om studenten een degelijke inleiding te geven in de algemene filosofie en methodiek van statistisch modelleren en statistische data-analyse. Er zijn twee specialisaties: een in de levenswetenschappen, en een in de gedragswetenschappen.
Lees verder.


Arjen Doelman hoogleraar Toegepaste Analyse - gepubliceerd op (9-3-2009)

Prof.dr. A. Doelman (hoogleraar aan de UvA en verbonden aan het CWI) is met ingang van 1 februari 2009 voor 0,2 fte benoemd tot hoogleraar Toegepaste Analyse in Leiden. Per 1 januari 2010 zal hij een voltijds benoeming in Leiden aanvaarden; voor 60% zal hij werkzaam op het MI en voor 40% als directeur van het Lorentz Center. Zie ook nieuwsbericht faculteit W&N


Twee promoties - gepubliceerd op (5-3-2009)

In maart zullen twee van onze promovendi hun proefschrift verdedigen:

Tijd: woensdag 11 maart, 15.00 uur
Promotie: Robbert de Haan
Titel: Algebraic techniques for low communication secure protocols
Promotor: prof.dr. R.J.F. Cramer

Tijd: woensdag 25 maart, 16.15 uur
Promotie: Christian Svensson
Titel: Crossed product algebras associated with topological dynamical systems
Promotor: prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
Copromotor: dr. M.F.E. de Jeu
Copromotor: Doc. dr. S.D. Silvestrov (Lund University)

Ter gelegenheid van de promotie van Robbert de Haan vindt er een speciale editie van het RISC seminar plaats op het MI. Voor meer details zie de webpagina van het RISC seminar.


Wiskundemeisjes beginnen column in de Volkskrant - gepubliceerd op (7-1-2009)

X&Y Met ingang van het nieuwe jaar hebben de Wiskundemeisjes een column in de Kennis-bijlage van de Volkskrant. De column is tweewekelijks en wordt om de beurt door Ionica Smeets en Jeanine Daems verzorgd. Op 3 januari beet Ionica het spits af, met een column over de hoes van het album `X&Y' van Coldplay. De columns komen met een kleine vertraging ook te staan op de website van de Wiskundemeisjes.
NWO-aanvraag Marcel de Jeu gehonoreerd - gepubliceerd op (6-1-2009)

In de junironde van de NWO Open Competitie 2008 heeft Marcel de Jeu een voorstel "Banach algebra dynamical systems and positivity" ingediend. Onlangs is bekend geworden dat zijn aanvraag voor een aio is gehonoreerd (als derde geëindigd met "excellent" als beoordeling). Het Mathematisch Instituut feliciteert Marcel de Jeu van harte met deze toekenning. Voor ons instituut is het een mooie opsteker in deze financieel wat zwaardere tijden.


Marc Stevens en collega's onthullen zwakke plek in internetbeveiliging - gepubliceerd op (2-1-2009)

Marc Stevens, verbonden aan het CWI en promovendus bij Ronald Cramer, heeft samen met enkele collega's een zwakke plek gevonden in de internetbeveiliging. Door deze kwetsbaarheid in de infrastructuur van digitale certificaten op het internet kunnen vervalste certificaten uitgegeven worden die volledig vertrouwd worden door alle gebruikelijke webbrowsers. Hiermee is het mogelijk om beveiligde websites en mailservers na te bootsen en om vrijwel ondetecteerbare 'phishing' aanvallen te doen. Marc Stevens en zijn collega's presenteerden hun resultaten op 30 december tijdens het 25C3 Security congres in Berlijn. Met hun resultaten hopen ze te bereiken dat betere beveiligingsstandaarden op het internet gebruikt gaan worden.

Een interview met Marc Stevens en Ronald Cramer staat in de NRC van 30 december 2008.

Het volledige persbericht (pdf).


Peter Grünwald hoogleraar Statistisch leren - gepubliceerd op (17-12-2008)

Dr. Peter Grünwald is per 1 november door de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen benoemd tot hoogleraar Statistisch leren. Statistische leertheorie gaat over het vinden van patronen in data bij zo min mogelijk aannames over ‘de werkelijkheid’. Het leren herkennen van patronen was tot voor kort het domein van informatici en van onderzoekers van pattern recognition. De laatste jaren is er een vruchtbare kruisbestuiving ontstaan tussen ‘gewone’ statistiek en leertheorie. Er is een nieuw vakgebied ontstaan op het snijvlak van statistiek en informatica, en vandaar ook dat Grünwald zowel is aangesteld bij het Mathematisch Instituut als bij het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS). Grünwald gaat met anderen diverse onderwijsproducten ontwikkelen, waaronder zeker een cursus Statistische Leertheorie en wellicht ook een college Forensische statistiek/Statistiek en recht. Lees meer.


Jong Talent Aanmoedigingsprijzen wiskunde en Kartini Prijs 2008 uitgereikt - gepubliceerd op (2-12-2008)

Van de gemeenschappelijke bacheloropleiding wiskunde Leiden-Delft vielen Stéphanie van der Pas (Leiden) en Thea Vuik (Delft) in de prijzen. Verder was Wouter Zomervrucht, student wiskunde en informatica in Leiden, een van de winnaaars bij de informatica.


alle prijswinnaars wiskunde met de wiskundigen Rinnooy Kan (voorzitter Hollandsche Maatschappij), Van Dijk, Bakker en Lenstra

Tijdens die middag werd ook de Kartini Prijs uitgereikt voor de beste allochtone vrouwelijke eerstejaarsstudent, deze keer gewonnen door een student wiskunde: Menel Rahrah uit Delft. Het Mathematisch Instituut feliciteert alle vier van harte met de behaalde prijs.

Zie voor meer info over de prijzen deze website.


Stéphanie van der Pas ontvangt de oorkonde uit handen van Hendrik Lenstra


Leidse opleiding Wiskunde bovenaan in Elsevier-enquete - gepubliceerd op (14-10-2008)

Vorige week heeft het blad Elsevier de resultaten van de Beste Studies Enquete 2008 gepubliceerd. Bijna 2.000 hoogleraren en universitair hoofddocenten deden mee aan het onderzoek en wezen de volgens hen beste opleiding aan op hun vakgebied. De Leidse opleiding Wiskunde is volgens 43% van de hoogleraren en hoofddocenten de nummer 1 van Nederland. Hoogleraren en universitair docenten beoordeelden de opleidingen op hun vakgebied aan de hand van vier criteria: de kwaliteit van de bacheloropleiding, het aanbod aan masteropleidingen, de kwaliteit van de docenten, en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer (pdf).


Wiskundemeisjes winnen Mr. K.J. Cath-prijs - gepubliceerd op (2-9-2008)

Wiskundemeisjes Jeanine Daems en Ionica Smeets hebben tijdens de opening van het academisch jaar in de Hooglandse Kerk uit handen van rector magnificus Paul van der Heijden de Mr. K.J. Cath-prijs ontvangen. Een mooi verslag, inclusief de tekst van de oorkonde, staat op hun eigen blog, www.wiskundemeisjes.nl.

De Mr. K.J. Cath prijs is in 1988 ingesteld bij het afscheid van mr. K.J. Cath als voorzitter van het College van Bestuur. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 2.500 euro, wordt tweejaarlijks toegekend aan een groep of persoon werkzaam dan wel studerend aan de Universiteit Leiden, die in de voorgaande periode de naam van de universiteit op positieve wijze naar buiten heeft gebracht door onderwijs- of onderzoeksprestaties of door de ondersteuning daarvan. Meer informatie...


Rob Tijdeman benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw - gepubliceerd op (1-9-2008)

Vrijdag 29 augustus hield Rob Tijdeman in een afgeladen Academiegebouw zijn afscheidsrede als hoogleraar Getaltheorie, getiteld `Mijn leven als wiskundige'. Na afloop van deze rede werd hij in naam van de koningin door de burgemeester van Leiderdorp benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens zijn afscheidsrede memoreerde Tijdeman onder meer een aantal hoogtepunten uit zijn carriere tot nu toe, zoals zijn resultaten over verschillen van `hogere machten', en zijn inzicht dat een variant van de Chinese Reststelling kon leiden tot een doorbraak in de discrete tomografie. De burgemeester roemde in zijn toespraak vooral Tijdemans internationale aanzien en de vele samenwerkingsverbanden die hij zowel in het binnen- als in het buitenland is aangegaan. Lees verder.


Rinnooy Kan spreker op symposium Toekomst van de Wiskunde - gepubliceerd op (22-8-2008)

SER-voorzitter en oud-wiskundestudent in Leiden Alexander Rinnooy Kan is een van de sprekers op het symposium Toekomst van de Wiskunde dat op vrijdag 29 augustus gehouden wordt ter ere van de 65e verjaardag van Rob Tijdeman. Rinnooy Kan, in 2007 door de Volkskrant uitgeroepen tot de meest invloedrijke man van Nederland, stond eerder deze zomer met een interview in het Leidse alumniblad Leidraad. Daarin noemde hij de Leidse professoren Van Est en Murre, beide `toegewijde onderzoekers en goede docenten', als zijn meest belangrijke inspirators.


Brons voor Jinbi Jin bij Internationale Universitaire Wiskunde Competitie - gepubliceerd op (13-8-2008)

Het Nederlandse team dat heeft deelgenomen aan de 15e Internationale Universitaire Wiskunde Competitie heeft eenmaal zilver en tweemaal brons behaald. De competitie vond plaats van 25 tot 31 juli in Blagoevgrad, Bulgarije. In totaal deden 283 studenten uit 40 landen mee. Nederland werd vertegenwoordigd door vijf studenten. Beste Nederlandse deelnemer was Iris Smit (UvA, 103 punten). Zij verdiende een tweede prijs. Een derde prijs ging naar onze student Jinbi Jin (met 89 punten). Lees verder.


Expeditie Eendracht - gepubliceerd op (23-7-2008)

Veertien studenten geologie, biologie, sterrenkunde en wiskunde en zeven docenten hebben een geologische excursie naar Australië gemaakt. De Expeditie Eendracht, georganiseerd door het Bioscience Initiative van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, had als doel de oudste stukken van de aardkorst en de oudste resten van het leven te bezoeken. Onze wiskundestudent Oliver Lenz was erbij. Lees verder.


5e Europees Mathematisch Congres - gepubliceerd op (19-7-2008)

Afgelopen week vond in de RAI in Amsterdam het 5e Europees Mathematisch Congres (5ECM) plaats. Een gemeleerd internationaal gezelschap wiskundigen kwam naar onze hoofdstad om zich te goed te doen aan een keur van plenaire lezingen, prijswinnaarsvoordrachten en minisymposia. Leiden was vertegenwoordigd met onder meer een lezing van Bas Edixhoven, `On the computation of the coefficients of a modular form', en het GTEM-minisymposium georganiseerd door Bart de Smit. Het 6e Europees Mathematisch Congres vindt in 2012 plaats in Krakau, Polen.


ALGANT afstudeerders - gepubliceerd op (16-7-2008)

Tijdens een afstudeerplechtigheid op 7, 8 en 9 juli in Brussel hebben vijf van onze ALGANT-masterstudenten hun diploma gekregen. Het Mathematisch Instituut kan daarmee wederom terugkijken op een succesvol ALGANT-jaar. Leiden neemt naast de universiteiten van Padova (Italie) en Bordeaux en Orsay (Frankrijk) deel aan dit Europese masterprogramma, gericht op onderwijs in met name algebra, getaltheorie en meetkunde, dat veel internationale studenten trekt. Ook komend jaar zal Leiden weer een aantal ALGANT-studenten ontvangen; zie de ALGANT-website voor meer informatie.


Gasten - gepubliceerd op (3-7-2008)

Van 3--16 juli is bij Frank Redig te gast Jean Rene Chazottes van de Ecole Polytechnique (Parijs). Van 14--18 juli zal ook Leonil Levine (MIT, Boston) bij hem te gast zijn.


Jeanine Daems bekijkt Wiskunde B1,2 examen - gepubliceerd op (30-5-2008)

Laatst in de Volkskrant: een interview met Jeanine Daems die het Wiskunde B1,2 examen vwo van commentaar voorziet. De Volkskrant houdt tijdens de examentijd een reeks interviews met bekende Nederlanders die voor hun vak weer eens terug in de schoolbanken kruipen. Op donderdag 29 mei was Jeanine aan de beurt.


Symposium Number Theory & Discrete Mathematics, 27-28 augustus 2008 - gepubliceerd op (30-5-2008)

Ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Rob Tijdeman wordt er een symposium rond `Number Theory and Discrete Mathematics' gehouden. Sprekers op dag 1 zijn: Frits Beukers (Utrecht), Jan-Hendrik Evertse (Leiden), Yann Bugeaud (Strassbourg), Hendrik Lenstra (Leiden), Pieter Moree (Max-Planck Institute) en Samir Siksek (Warwick). Sprekers op dag 2 zijn: Joost Batenburg (Antwerpen), Luca Zamboni (North Texas), Cor Kraaikamp (Delft), Maurice Nivat (Paris) , Mike Keane (Wesleyan), Lajos Hajdu (Debrecen) en Lex Schrijver (CWI). Entree en lunch zijn gratis, wel is vooraanmelding vereist.
Meer info
Aanmelding


Seminar Toekomst Wiskunde: Ambities en mogelijkheden, 29 augustus 2008 - gepubliceerd op (30-5-2008)

Dit seminar wordt georganiseerd ter gelegenheid van het emeritaat van Rob Tijdeman, met als leidend thema de vraag: wat zijn de ambities en mogelijkheden om de successen in het wiskundeonderzoek en -onderwijs te continueren? Op deze vraag zal worden ingegaan door Alexander Rinnooy Kan (Sociaal Economische Raad), Joop Sistermans (Adviesraad Wetenschaps- en Technologiebeleid) en Arjen Doelman (Strategiecommissie wiskunde). Het seminar wordt afgesloten door wiskundemeisjes Jeanine Daems en Ionica Smeets.
Entree en lunch zijn gratis, maar vooraanmelding is vereist.
Meer info
Aanmelding


Zomerschool/Stieltjesweek Niet-commutatieve Integratie - gepubliceerd op (7-4-2008)

Van 9-13 juni is er in het Snellius een internationale Zomerschool/Stieltjesweek over niet-commutatieve integratie. Organisatoren zijn Marcel de Jeu, Erik Koelink, Ben de Pagter en Fedor Sukochev. Meer info is te vinden via de website van de zomerschool.


Intensivering samenwerking UL en CWI - gepubliceerd op (1-4-2008)

Op donderdagmiddag 10 april a.s. zullen zeven sprekers uitleggen welk onderzoek er in wiskunde en informatica verricht wordt `tussen' het CWI in Amsterdam en de Leidse instituten MI en LIACS. Na afloop zullen de directeuren van CWI, MI en LIACS een raamovereenkomst ondertekenen die het voortaan mogelijk maakt om met een enkele pennenstreek onderzoekers op part-time basis tussen de instituten uit te wisselen. Voor meer informatie zie de website van de `brug UL-CWI'.


Kloostermanhoogleraar 2008 - gepubliceerd op (11-3-2008)

Als Kloostermanhoogleraar 2008 is door het faculteitsbestuur benoemd Prof. V.P. Belavkin, werkzaam in de quantumstatistiek. Richard Gill is zijn gastheer gedurende de maanden mei en juni.


LAPP-Top van start - gepubliceerd op (5-2-2008)

Woensdag 6 februari gaat alweer de 2e editie van het LAPP-Top Wiskunde van start. Een aantal middelbare scholieren zal in deze cursus kennis maken met de wiskunde achter geheimschriften. De colleges zijn in handen van Peter Stevenhagen, Bart de Smit, Ronald Cramer en Lenny Taelman. Voor meer informatie over het programma zie men deze website. Informatie over het universiteitsbrede programma, dat onderdeel is van het Pre-University College, vindt men hier.


Hermen Jan Hupkes krijgt Rubiconsubsidie - gepubliceerd op (9-1-2008)

Aan Hermen Jan Hupkes is door NWO een Rubiconsubsidie toegekend. Daarmee kan hij 24 maanden naar de University of Surrey in het Verenigd Koninkrijk. Hij zal daar werken aan het onderwerp "Understanding Waves and Patterns in Discrete Media". Een korte uitleg van dit project: Kristallen bestaan uit regelmatig geplaatste atomen. Door rekening te houden met deze structuur is een uitdagende nieuwe tak van de wiskunde ontstaan. Het is de bedoeling om recent ontwikkelde technieken toe te passen om het optreden van golfbewegingen in kristallen te bestuderen.


Rob Eggermont ontvangt Jong Talent Aanmoedigingsprijs - gepubliceerd op (23-11-2007)

prijswinnaars

Tijdens de herfstbijeenkomst op 22 november 2007 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen zijn er 32 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uitgereikt van €500 aan de beste eerstejaarsstudenten in verschillende exacte en technische vakken. Voor de wiskunde werden de prijzen beschikbaar gesteld door het Thomas Stieltjes Institute for Mathematics.

Rob Eggermont, student wiskunde Leiden, was een van prijswinnaars. Het Mathematisch Instituut feliciteert hem van harte met deze prijs.

Zie voor meer info over de prijzen deze website.


Wiskundemeisjes op tv - gepubliceerd op (15-11-2007)

De wiskundemeisjes Jeanine Daems en Ionica Smeets komen op televisie. Vanaf donderdag 15 november, op Nederland 2, van 9.30 - 9.45 uur, zijn ze zes afleveringen lang te zien in de school-tv serie `Wiskunde voor de tweede fase'. Dit programma schetst een beeld van de veelzijdige toepassingen van wiskunde in onze maatschappij. In elke aflevering hebben de wiskundemeisjes een korte eigen column.


Lucia de B. - gepubliceerd op (12-11-2007)

De laatste tijd weer veelvuldig in het nieuws: de zaak Lucia de B. Afgelopen week verscheen een rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken waarin werd gesteld dat er `fundamentele tekortkomingen' zitten aan de veroordeling van Lucia de B. Onze hoogleraar Richard Gill heeft op vrijdag 2 november tezamen met Peter Grunwald (CWI) een petitie ingediend aan minister van justitie Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak waarin wordt gepleit voor onmiddellijke heropening van de zaak. Voor meer informatie zie de online petitie.


Peter Stevenhagen voorgedragen voor LSR-Onderwijsprijs - gepubliceerd op (12-11-2007)

Sinds 2000 reikt de Leidse Studentenraad jaarlijks tijdens de viering van de dies natalis de LSR-Onderwijsprijs uit aan de beste docent. Op woensdag 31 oktober 2007 zijn de genomineerden voor de LSR-Onderwijsprijs 2008 bekend geworden. Voor de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is dat geworden Peter Stevenhagen. Peter is voorgedragen door studievereniging De Leidsche Flesch. Voor meer informatie zie de webpagina van de LSR.


Wiskundemeisjes winnen NFTVM award - gepubliceerd op (2-10-2007)

Op zaterdag 29 september reikte de vereniging van Nieuwe Film- en Televisiemakers (NFTVM) op het Nederlandse Film Festival vier NFTVM-awards uit. De wiskundemeisjes bleken te hebben gewonnen in de categorie `interactief'. Voor foto's van een verrast wiskundemeisje en reacties zie de weblog van de wiskundemeisjes.


Nieuwe wetenschappelijk directeur en nieuwe opleidingsdirecteur - gepubliceerd op (10-9-2007)

Het faculteitsbestuur heeft prof.dr. Peter Stevenhagen, vanaf 2000 hoogleraar getaltheorie in Leiden, per 15 september 2007 benoemd tot wetenschappelijk directeur van het Mathematisch Instituut. Stevenhagen, momenteel onderwijs directeur wiskunde, is de opvolger van prof.dr. Sjoerd Verduyn Lunel, die onlangs decaan van de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen is geworden.

Voorts is prof.dr. Bas Edixhoven per 15 september 2007 benoemd tot onderwijs directeur wiskunde, als opvolger van Stevenhagen. Edixhoven is hoogleraar arithmetische meetkunde en sinds 2002 verbonden aan het Mathematisch Instituut in Leiden.Seminars - gepubliceerd op (7-9-2007)

Van 10-13 september organiseert Frank Redig samen met Ronald Meester (VU, Amsterdam) een workshop op EURANDOM (Eindhoven) over "Sandpile models and related fields". In de mastercourse "Topics in probability" (dinsdagen vanaf 18 sep van 11.00-13.00) zal Frank Redig met een groep studenten enkele hoofdstukken uit het boek van Furstenberg "Recurrence in ergodic theory and combinatorial number theory" proberen te lezen, met als doel het ergoden-theoretisch bewijs van de stelling van Szemeredi (over arithmetische progressies in deelverzamelingen van de gehele getallen) te begrijpen. Geinteresseerden zijn zeer welkom.


Gasten en nieuwe gezichten - gepubliceerd op (5-9-2007)

Vanaf 10 september tot en met eind december zal Dr. Attila Berczes (Debrecen, Hongarije) hier werkzaam zijn als gast van Jan-Hendrik Evertse. Vanaf september is ook Prof.dr. Roberto Fernandez (Universiteit van Rouen, Frankrijk) voor een jaar bij ons te gast in het kader van zijn sabbatical leave. Hij zal regelmatig bezoeken brengen aan Groningen en aan Eindhoven (als EURANDOM-chair) en verschillende series van lezingen geven over onderwerpen uit de kansrekening en de mathematische fysica. Van 17-21 september zullen bij Frank den Hollander te gast zijn: Prof.dr. Andreas Greven (Erlangen) en Dr. Matthias Birkner (WIAS, Berlijn). Van 11 september tot en met 10 oktober zal Jaroslav Hancl (Universiteit van Ottawa) hier zijn als gast van Rob Tijdeman. Het doel is om gezamenlijk vragen omtrent irrationaliteit te bestuderen. Birgit van Dalen is per 1 september aangesteld als promovenda. Ze zal onderzoek doen op het gebied van discrete tomografie. Haar begeleiders zijn Rob Tijdeman en Joost Batenburg.


College Introduction to manifolds - gepubliceerd op (30-8-2007)

Het college begint op dinsdag 11 september (dus niet op 4 september).


Gasten en reizen - gepubliceerd op (6-7-2007)

Van 13-24 augustus zal Christian Svensson deelnemen aan de "Summer school in operator algebras" georganiseerd door het Fields Institute. Deze school vindt plaats aan de University of Ottawa, Ontario, Canada.


ALGANT afstudeerders - gepubliceerd op (2-7-2007)

Op woensdag 27 juni hebben in Padova negen van onze ALGANT-masterstudenten hun diploma gekregen. Het Mathematisch Instituut kan daarmee terugkijken op een buitengewoon succesvol ALGANT-jaar. Voor meer over ALGANT, zie de website van het programma. Voor een foto van alle laureaten plus twee van onze hoogleraren in Italiaanse toga zie hier.


Verduyn Lunel nieuwe decaan W&N - gepubliceerd op (27-6-2007)

Sjoerd Verduyn Lunel, op dit moment nog wetenschappelijk directeur van het Mathematisch Instituut, wordt per 1 september 2007 decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Lees verder...


Wiskunde Op Zee - gepubliceerd op (22-6-2007)

Afgelopen woensdag 13 juni kozen een aantal eindexamenscholieren tezamen met de wiskundevoorlichters het ruime sop voor de activiteit `Wiskunde Op Zee'. Onder deskundige begeleiding van twee marinelui werden op volle zee de beginselen van onder andere zeenavigatie, GPS en kaartprojectie uitgelegd. Ondanks het wat heiige weer, wat het werken met de sextant ver van de kust wat bemoeilijkte, was het een zeer geslaagde dag. Een fotoreportage is inmiddels beschikbaar.


Leidse overwinning bij Mathematische Olympiade - gepubliceerd op (4-6-2007)

25 mei is een afvaardiging van twintig studenten uit Leiden afgereisd om deel te nemen aan de LIMO (de Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade) in Utrecht. Samen met achttien andere teams streden zij om deze hoogste eer voor Nederlandse wiskundestudenten. Dat dit niet zonder resultaat is blijven, bleek bij de prijsuitreiking, waar het Leidse team 'Aleph-4', bestaande uit Joost Michielsen, Birgit van Dalen, Joris Weimar en Michiel Kosters, de LIMO-beker in ontvangst mocht nemen. Naast de eerste plaats was ook de derde plaats voor Leiden - Team 'V-4', bestaande uit Jinbi Jin, Rob Eggermont, Thijs Feenstra en Daan Juttmann (vier eerstejaars), bevestigde de Leidse grandeur eens te meer. Meer informatie: limo.a-eskwadraat.nl. Het Mathematisch Instituut feliciteert de winnaars van harte.


Gasten en reizen - gepubliceerd op (30-5-2007)

In de week van 25 juni verblijft Rein van der Hout in Tokyo, als gast van M. Mimura. Van 23 juni tot en met 28 juli is Sergei Silvestrov (Lund) te gast bij Marcel de Jeu en Christian Svensson, evenals Jun Tomiyama (Tokio) van 1 juli tot en met 14 juli. Van 18-30 juni is Jean Rene Chazottes (Polytechnique, Paris) op bezoek bij Frank Redig. Van 14 tot 16 juni zal Yann Brenier (Université de Nice-Sophia-Antipolis) een bezoek brengen aan Philippe Clement en Sjoerd Verduyn Lunel.


43e Nederlands Mathematisch Congres een succes - gepubliceerd op (19-4-2007)

De Universiteit Leiden de Technische Universiteit Delft kunnen terugzien op een geslaagd Nederlands Mathematisch Congres op 12 en 13 april jl. Met 240 geregistreerde deelnemers behoorde het tot de best bezochte nationale congressen van de afgelopen jaren, extra opgeluisterd door de uitreiking van de Ostrowskiprijs aan Ben Green en Terence Tao. De NRC heeft een paginagroot artikel aan Tao gewijd. De Philips Wiskundeprijs voor promovendi werd ditmaal gewonnen door Johan Bosman, terwijl Derk Pik de Chris Zaal-bokaal in de wacht sleepte. Het KWG benoemde Jan van de Craats, Dirk van Dalen en Ferdinand Verhulst tot ereleden. Het Mathematisch Instituut wenst de prijswinnaars en ereleden van harte geluk.


Gasten en reizen - gepubliceerd op (19-4-2007)

Van 23 tot 27 april krijgt Rein van der Hout bezoek van Michiel Bertsch (Universita di Roma 2 en Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone", Rome). Gedurende de maand april verblijft Robin de Jong aan het Mittag-Leffler Instituut te Djursholm, Zweden in het kader van het programma 'Moduli spaces'.


Mike Bennett Kloostermanhoogleraar, Ben Green en Terence Tao hier als gast - gepubliceerd op (30-3-2007)

Tijdens de maanden april en mei zal Professor Mike Bennett als Kloostermanhoogleraar aan ons instituut verbonden zijn. De Kloostermanlezing vindt plaats op 24 mei. Van 11 tot 14 april zijn de Professoren Ben Green en Terence Tao (winnaar Fieldsmedaille 2006) hier om de Ostrowskiprijs in ontvangst te nemen. Deze zal worden uitgereikt tijdens het Nederlands Mathematisch Congres (zie bovenaan deze pagina). Voorafgaand aan de uitreiking houdt professor Green een voordracht over het gezamenlijke werk met Tao over lange arithmetische progressies van priemgetallen waarvoor de Ostrowskiprijs is toegekend.


Wiskundemeisjes 2 prijzen - gepubliceerd op (21-3-2007)

De wiskundemeisjes hebben 21 maart 2007 bij de uitreiking van de Dutch Bloggies twee prijzen in de wacht gesleept:
* eentje voor Best geschreven weblog en
* eentje voor Beste themaweblog.

Zie verder http://www.wiskundemeisjes.nl/.

Het Mathematisch Instituut feliciteert de wiskundemeisjes Ionica Smeets en Jeanine Daems van harte met het winnen van deze prijzen!


Hendrik Lenstra benoemd tot Akademiehoogleraar - gepubliceerd op (21-3-2007)

Vandaag is bekend gemaakt dat Hendrik Lenstra door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is benoemd tot Akademiehoogleraar. Het Mathematisch Instituut feliciteert hem van harte met deze prestigieuze toekenning en is zeer vereerd dat hij deel uitmaakt van onze wetenschappelijke staf. Zie de nieuwspagina van het KNAW en de nieuwsbrief van de Universiteit Leiden voor meer informatie over deze toekenning!


Gasten en nieuwe gezichten - gepubliceerd op (12-3-2007)

Per 1 maart resp. 1 februari zijn als promovendus bij ons begonnen Sonja Cox en Igor Stojkovic. Sonja Cox zal onder leiding van Richard Gill gaan werken aan statistische modellen in de genetica. Zij is afgestudeerd aan de TU Delft, op gerandomiseerde UMD Banachruimten, onder begeleiding van Jan van Neerven. Igor Stojkovic werkt onder leiding van Onno van Gaans en Sjoerd Verduyn Lunel. Per 1 maart is een dag per week bij ons te gast Prof. Mathisca de Gunst (VU), en wel meer precies binnen het NDNS-cluster. Mathisca de Gunst is als hoogleraar `Wiskunde gericht op Toepassingen in de Levenswetenschappen' werkzaam aan de Afdeling Wiskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksinteresse ligt op het gebied van stochastische modellering en statistische analyse van biologische processen. Zo houdt zij zich onder andere bezig met onderzoek aan statistische methoden voor ionkanalenkinetiek, modellering van genetische netwerken betrokken bij neuronale uitgroei en de analyse van spatio-temporele patronen in netwerken van neuronen.


Hendrik Lenstra chair van ICM 2010 - gepubliceerd op (7-3-2007)

Hendrik Lenstra was een van de wiskundigen die het Droste-effect in M.C. Eschers tekening "De Prentententoonstelling" (1956) mathematisch wist te ontrafelen en in een animatie wist te reproduceren. Dit staaltje van wiskundig vernuft ging de hele wereld over.

Professor Hendrik Lenstra is nu benoemd tot Chair of the Program Committee van het International Congress of Mathematicians 2010. Dit prestigieuze internationale congres voor wiskundigen, dat in 1897 voor het eerst werd gehouden, verdient het stempel "Olympische Spelen voor de wiskunde". Voor meer zie deze webpagina.


Bruno Ernst Symposium - gepubliceerd op (25-2-2007)

Bruno Ernst (pseudoniem van Hans de Rijk, 1926) is de oprichter van de Volkssterrenwacht Simon Stevin, initiatiefnemer van de Nederlandse Zonnewijzerkring, oprichter van het natuurkundetijdschrift Archimedes en het wiskundetijdschrift Pythagoras. Om zijn verdiensten voor het onderwijs en de popularisatie van de wetenschap niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is er op vrijdag 30 maart vanaf 13.00 uur een symposium in Leiden. Dit is met name bedoeld voor leraren wis- en natuurkunde, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Deelname en lunch (12.00 uur) zijn kosteloos, na aanmelding. Zie de website voor meer informatie.


Daan van Well - gepubliceerd op (2-2-2007)

Met leedwezen hebben wij vernomen dat is overleden

Daan van Well,

student wiskunde aan de Universiteit Leiden. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

De directie van het Mathematisch Instituut


Ellen Baake Kloostermanhoogleraar 2006 - gepubliceerd op (31-1-2007)

De Kloostermanleerstoel 2006 wordt bezet door Prof. dr. Ellen Baake (Universität Bielefeld, Bielefeld, Duitsland). Zij is werkzaam op het grensgebied van de biologie en de wiskunde. Gedurende februari en maart 2007 verblijft zij aan het Mathematisch Instituut. Haar Kloostermanlezing, getiteld Are mutations spontaneous or directed? (the Luria-Delbrueck experiment) zal worden gehouden op 27 februari 2007. Tijd: 16.00-17.00 uur. Plaats: collegezaal 412 van het Snellius. Naar aanleiding van haar Kloostermanhoogleraarschap zal Prof. Baake ook een viertal meer specialistische lezingen verzorgen:

Lezing 1, Thursday, February 15: The Gordian DNA knot (enzymatic scissors and differential geometry) Time: 11.00-12.30 Location: Snellius, Niels Bohrweg 1, Leiden, room 403.

Lezing 2, Thursday, February 22: Adam and Eve or our evolutionary history (the coalescent process) Time: 13.45-14.30 and 14.45-15.30. Location: Snellius, Niels Bohrweg 1, Leiden, room 409

Lezing 3, Thursday, March 1: Genetic mixing (dynamics of recombination) Time: 13.45-14.30 and 14.45-15.30. Location: Snellius, Niels Bohrweg 1, Leiden, room 409

Lezing 4, Thursday, March 8: BLAST and sequence similarity (random walks and the statistics of excursions) Time: 13.45-14.30 and 14.45-15.30. Location: Snellius, Niels Bohrweg 1, Leiden, room 409


Reken mee met ABC - gepubliceerd op (16-1-2007)

Op dinsdag 16 januari lanceert het MI samen met Kennislink het project ‘Reken mee met abc’: een unieke wiskundewedstrijd waaraan iedereen, van jong tot oud, kan meedoen. Via de gelijknamige website rekenmeemetabc.nl kan worden meegerekend aan het zogenoemde ABC-vermoeden, één van de grote open problemen in de getaltheorie. Zie het pers bericht van Kennislink.


C.J. Kokprijs voor Joost Batenburg - gepubliceerd op (9-1-2007)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de faculteit is bekendgemaakt dat Joost Batenburg de C.J. Kokprijs voor `Ontdekker van het jaar 2006' heeft gewonnen. Meer informatie is te vinden op de webpagina `Waar wij trots op zijn'.


Gasten en reizen - gepubliceerd op (19-12-2006)

Rob Tijdeman zal van 29 januari tot 3 februari een herdenkingsconferentie voor Gelfond bezoeken, te Moskou. Van 21 januari tot 5 mei 2007 bezoekt Dr. Corentin Pontreau (Caen) het Mathematisch Instituut om samen te werken met Jan-Hendrik Evertse. Zijn verblijf wordt gefinancierd door het Diamant-cluster.


VICI-subsidie voor Ronald Cramer - gepubliceerd op (19-12-2006)

Aan Ronald Cramer (CWI/Leiden) is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vici-subsidie toegekend voor zijn onderzoek naar de wiskundige fundamenten van privacy beschermende berekeningen, oftewel 'secure computation'. De subsidie bedraagt 1.25 ME en zal onder meer worden gebruikt voor versterking van de onderzoeksgroep van Ronald Cramer.


Weimar receives Young Talent Encouragement Award - gepubliceerd op (27-11-2006)

Thursday 23 November Joris Weimar, undergraduate student mathematics, received the Young Talent Encouragement Award 2006 (Aanmoedigingsprijs) of the Thomas Stieltjes Institute for Mathematics. He received his prize for achieving the highest average grade at his first year diploma of all mathematics students in Leiden. More info


Theory of Cryptography Conference 2007 - gepubliceerd op (27-11-2006)

Van 21 tot 24 februari zal in Amsterdam in het Trippenhuis de vierde Theory of Cryptography Conference (TCC) worden gehouden. Vorige edities vonden plaats aan MIT (2004, 2005) en Columbia University (2006). Organisatie is in handen van de International Association for Cryptologic Research (IACR), in samenwerking met CWI, MI, en DIAMANT. Als voorzitter treedt Ronald Cramer op, en programmaleider is Salil Vadhan (Harvard). Voor meer info zie men de webpagina van de conferentie.


Tentamens beschikbaar - gepubliceerd op (5-10-2006)

Er is via deze website een groot aantal tentamens algemeen beschikbaar, met name van vakken van de eerste twee jaar. Aan een gebruiksvriendelijke interface wordt nog gewerkt, maar de namen van de bestanden, waarin de naam van het vak en de datum verwerkt zijn, spreken eigenlijk voor zich en iedereen kan nu al van deze bestanden gebruikmaken. Er zal door Gonny Hauwert nog een kleine aanvulling plaatsvinden met tentamens rondom de zomer van 2006 en daarna zal de verzameling actueel gehouden worden door Tineke Bakker.


Gasten en reizen - gepubliceerd op (4-10-2006)

Rob Tijdeman zal van 17 tot 29 oktober in Hongarije zijn, allereerst in Debrecen voor samenwerking met Lajos Hajdu en enkele voordrachten. Vervolgens neemt hij deel aan een conferentie in Szeged over Discrete Meetkunde. Van 4--7 oktober zal bij Frank den Hollander te gast zijn Dr. Matthias Birkner (Berlijn), en van 16--20 oktober prof. dr. Andreas Greven (Erlangen). Van 21--27 oktober zal bij Frank Redig te gast zijn Christof Kuelske (Groningen), en van 30 oktober--5 november Jean René Chazottes (Polytechnique, Parijs). Christian Svensson en Marcel de Jeu zullen van 2 tot en met 7 december deelnemen aan de workshop "Operator methods in fractal analysis, wavelets and dynamical systems" in Banff.


GTEM Research Training Network - gepubliceerd op (2-10-2006)

Op 1 oktober 2006 is een Marie Curie Research Training Network met de naam Galois Theory and Explicit Methods van start gegaan. Dit project omvat 12 PhD projecten op 12 plaatsen in Europa en zo'n 10 zomerscholen en conferenties. Het netwerk wordt door Bart de Smit vanuit Leiden gecoördineerd. Het budget is 2,5 miljoen Euro voor 4 jaar.


Gasten - gepubliceerd op (31-8-2006)

Van 4-8 september zal Everett Howe (CCR, San Diego) op bezoek zijn in de groep van Hendrik Lenstra. Van 11-15 september zal daar te gast zijn Manjul Bhargava (Princeton) in verband met de conferentie `Mathematical Patterns in Indian Poetry and Music' (waarvoor zie het nieuws hieronder en de agenda).


Nieuwe medewerkers - gepubliceerd op (31-8-2006)

Vanaf 1 september krijgt het Mathematisch Instituut een flink aantal nieuwe medewerkers: Marco Streng zal als promovendus beginnen bij Peter Stevenhagen, Arjen Stolk en Peter Bruin beide als promovendus bij Bas Edixhoven, Erwin (Torraeo) Dassen als promovendus bij Hendrik Lenstra, Martin van der Schans als promovendus bij Sjoerd Verduyn Lunel en Vivi Rottschäfer, Jan Schepers en Oleg Karpenkov als postdoc bij Bas Edixhoven (uit VICI resp. DIAMANT), en Arnout Jaspers voor een dag per week als eindredacteur van Pythagoras. Bart Zevenhek is per 1 augustus begonnen als Leraar In Onderzoek bij Hendrik Lenstra. Vanaf 1 oktober zal Daniël Worm in dienst treden als promovendus bij Sjoerd Verduyn Lunel en Vivi Rottschafer. Ten slotte zal vermoedelijk vanaf 1 november Franck Doray beginnen als promovendus in het VICI-project van Bas Edixhoven.


Symposium Beeldreconstructie en Visualisatie - gepubliceerd op (22-8-2006)

Op dinsdag 19 september zal vanaf 10.30 uur op het Mathematisch Instituut een symposium plaatsvinden waarin verschillende aspecten van beeldreconstructie en volume visualisatie aan bod komen. Aansluitend zal Joost Batenburg om 16.15 uur zijn proefschrift "Network Flow Algorithms for Discrete Tomography" verdedigen in de Lokhorstkerk. Voor meer informatie: zie de webpagina van het symposium.


Mathematical Patterns in Indian Poetry and Music - gepubliceerd op (22-8-2006)

Op donderdag 14 september zal in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnesgebouw de conferentie `Mathematical Patterns in Indian Poetry and Music' plaatsvinden, met onder andere de sprekers Manjul Bhargava, Emmie te Nijenhuis en Derk Pik. Het congres vindt plaats onder de auspicien van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, de Faculteit der Kunsten, en het Thomas Stieltjes Instituut. Voor meer informatie zie men de website van het congres.


VIDI en VENI premies - gepubliceerd op (7-7-2006)

Vivi Rottschafer en Robin de Jong hebben resp. een VIDI- en een VENI-subsidie toegekend gekregen van NWO. Voor meer informatie zie men de nieuwsbrief van de universiteit.


Richard Gill benoemd tot hoogleraar - gepubliceerd op (6-7-2006)

Per 1 juli 2006 is prof. dr. Richard D. Gill aangesteld als hoogleraar Mathematische Statistiek bij het Mathematisch Instituut in Leiden in de vacature ontstaan door het vertrek van prof Sara van de Geer naar Zurich. Hij was al eerder werkzaam in Leiden en wel van 1986 tot 1990 als bijzonder hoogleraar vanwege het Leidsch Universiteits Fonds.

Prof Gill, geboren in 1951, studeerde wiskunde in Cambridge. In 1974 kwam hij naar Nederland en ging werken op het CWI. In 1979 promoveerde hij op de VU bij prof. Oosterhoff. In 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Stochastiek aan de Universiteit Utrecht. Gill is adviseur bij EURANDOM in Einhoven en sinds 1999 lid van de KNAW. Voor een completer overzicht zie deze webpagina.


Gasten en reizen - gepubliceerd op (22-6-2006)

Sergei Silvestrov (Lund) zal van 8 juli tot en met 19 augustus te gast zijn bij Marcel de Jeu. Van 9-14 juli bezoekt Jan-hendrik Evertse de CNTA IX-conference in Vancouver en geeft daar een voordracht, getiteld "Pairs of binary forms with given resultant." Van 22-30 augustus bezoekt hij de universiteit van Debrecen (Hongarije) als gast van Prof. Kalman Gyory. Van 4-8 september bezoekt hij de workshop "Diophantine approximation and transcendental numbers" in Luminy (Frankrijk).


Concept studiegids 2006-2007 - gepubliceerd op (6-6-2006)

Een concept van de bachelorgids voor het collegejaar 2006-2007 is beschikbaar.
Een concept van de mastergids voor het collegejaar 2006-2007 is nu ook beschikbaar.
De roosters zijn ook los op te vragen.
De vakbeschrijvingen zijn ook al in te zien.
Wend je met commentaar tot Dr. M. Lübke


Manjul Bhargava Stieltjes-hoogleraar - gepubliceerd op (26-5-2006)

Van 30 mei tot 9 juli zal Manjul Bhargava (Princeton) als Stieltjes-hoogleraar aan het Mathematisch Instituut verbonden zijn.


NWO postdoc premie voor Frank den Hollander - gepubliceerd op (26-5-2006)

Uit de Open Competitie van NWO heeft Frank den Hollander voor twee jaar een postdoc positie gehonoreerd gekregen, onder de titel "Wulff shape of critical droplets under stochastic dynamics". Het is de bedoeling dat Dr. R.-J. Messikh (thans werkzaam aan de EPFL in Lausanne) hier na de zomer op zal worden aangesteld, met een (deel)detachering naar EURANDOM.


Congresbezoek - gepubliceerd op (26-5-2006)

Van 25--28 juni zal Rein van der Hout de AIMS' Sixth International Conference on Dyn. Systems, Diff. Equations and Applications te Poitiers bezoeken. Van 23 juni tot 14 juli zal Rob Tijdeman in Canada verblijven, onder andere in verband met een bezoek aan de CNTA te Vancouver. Verder zal van 1 tot 20 augustus Prof. N. Saradha uit Mumbai, India bij Rob Tijdeman te gast zijn.


Bezoek van Prof. Tomiyama - gepubliceerd op (26-4-2006)

Prof. Jun Tomiyama (Tokyo) zal van 29 mei tot en met 2 juni in Leiden te gast zijn bij Marcel de Jeu.


Buitenlandse reizen - gepubliceerd op (26-4-2006)

Van 1 mei tot en met 12 mei zal Rob Tijdeman in Wenen zijn in verband met het speciale programma `Diophantine Geometry' van het Erwin Schrödinger Instituut.


Gasten - gepubliceerd op (25-4-2006)

Vanaf mei zal voor ongeveer vier maanden aan ons instituut verblijven Jürgen Klüners uit Kassel, met een Heisenberg Stipendium. Van 23 tot 30 mei zal Kalman Gyory (Debrecen, Hongarije) ons instituut bezoeken als gast van Rob Tijdeman en Jan-Hendrik Evertse.


Benoeming Prof. dr P. Clement - gepubliceerd op (7-4-2006)

Per 1 maart 2006 is prof.dr.ir. Philippe Clément benoemd tot hoogleraar Toegepaste Analyse aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Clément, geboren in Billens (Zwitserland) in 1943, was sinds 1980 hoogleraar Functionaal Analyse aan de Technische Universiteit Delft. In 2004 ging hij met vervroegd emeritaat. Cléments expertise op het gebied van de functionaalanalytische methoden voor partiële differentiaalvergelijkingen vormt een goede aanvulling voor de in Leiden reeds aanwezige kennis. Clément gaat bijdragen aan de activiteiten van het landelijke wiskundecluster Nonlinear Dynamics of Natural Systems.


Benoeming Prof. dr J. Meulman - gepubliceerd op (7-4-2006)

Per 1 maart 2006 is prof. dr. Jacqueline J. Meulman, sinds 1998 hoogleraar toegepaste datatheorie in de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, mede aangesteld bij het Mathematisch Instituut. Haar aanstelling wordt gefinancierd vanuit het NWO-cluster NDNS+. Prof. Meulman ontving in 1994 een PIONIERsubsidie van NWO en is sinds 2002 lid van de KNAW. Voor een completer overzicht zie de webpagina van Prof. Meulman.


Philips Wiskunde Prijs voor Joost Batenburg - gepubliceerd op (7-4-2006)

Met zijn presentatie tijdens het Nederlands Mathematisch Congres over nieuwe tomografie-technieken heeft Joost Batenburg, onderzoeker bij de Universiteit Leiden en bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam, de eerste Philips Mathematics Prize voor promovendi gewonnen. Tomografie is een vorm van röntgen-fotografie die onder meer in de geneeskunde wordt gebruikt. Zie Joosts onderzoekspagina voor een inleiding op zijn huidige werk.


Gasten - gepubliceerd op (28-3-2006)

Van 17 tot 22 april zal bij Prof. Gerrit van Dijk te gast zijn Dr. M. Pevzner (Reims, Frankrijk).


Buitenlandse reizen - gepubliceerd op (24-3-2006)

In maart en april zal Prof. Ronald Cramer als invited professor aan de Ecole Normale et Superieure (Parijs) verbonden zijn. Hij verzorgt daar acht lezingen. Van 2 t/m 5 april is Prof. Rein van der Hout te gast in Bath bij de ESGI bijeenkomst.


Sabbatical Frank den Hollander - gepubliceerd op (20-2-2006)

Frank den Hollander verblijft to 15 augustus 2006 aan de University of British Columbia, Vancouver, Canada. Hij geeft daar een `graduate course' getiteld `Large deviations', doet daar onderzoek met Prof. Gordon Slade, krijgt een viertal postdocs op bezoek via EURANDOM, en spreekt van 21--25 maart in het jaarlijkse `Seminar on stochastic processes' op Princeton.


Buitenlandse reizen - gepubliceerd op (20-2-2006)

Jan-Hendrik Evertse zal van 20 maart-7 april het Erwin Schroedinger Institut in Wenen bezoeken. Hij zal daar deelnemen aan een programma 'Diophantine Approximation and Heights.'


Buitenlandse reizen - gepubliceerd op (19-1-2006)

L.A. Peletier zal achtereenvolgens bezoeken: Pfizer, Sandwich, UK van Februari 1-3, AstraZeneca, Gotheborg, Sweden van Februari 7-10, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, USA van Februari 18-23.


Proefstuderen - gepubliceerd op (17-1-2006)

Op donderdagmiddag 16 februari zal Hans Finkelnberg opnieuw een proefcollege voor scholieren geven met de titel `Is er meer dan oneindig'? Thema is een inleiding in de verzamelingenleer.


Lezingenreeks Frank Redig - gepubliceerd op (10-1-2006)

Vanaf 19 januari tot 2 februari zal Frank Redig een lezingenreeks geven over `abelian sandpiles' aan het IMPA te Rio de Janeiro.


Gasten - gepubliceerd op (16-12-2005)

Van 23 - 27 januari 2006 zal Dr. Nils Byrial Andersen (Turino) ons instituut bezoeken als gast van Marcel de Jeu. Van 17 - 29 januari zullen Attila Bérczes, Kálmán Györy, Lajos Hajdu en Akos Pintér (Debrecen) ons instituut bezoeken als gasten van Jan-Hendrik Evertse en Rob Tijdeman. Van 8 - 28 februari zal Jaroslav Hancl (Ostrava) ons instituut bezoeken als gast van Rob Tijdeman.


Onno van Gaans wint VIDI-premie - gepubliceerd op (5-12-2005)

Aan Dr. ir. Onno van Gaans, die per 1 januari 2006 bij ons instituut werkzaam is, is een NWO VIDI-premie toegekend. Klik op de nieuwsbrief van de universiteit voor meer informatie.


Replica Snellius' kwadrant gereed - gepubliceerd op (5-12-2005)

De replica van het kwadrant van Snellius die als kado aan Gerrit van Dijk is aangeboden, is gereed. De replica zal worden onthuld tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 16 januari, om 16:00 in de hal op de begane grond van het Snelliusgebouw. Er zullen voordrachten zijn rondom Snellius van onder andere Dr. R.H. van Gent, drs. L. de Wreede en Dr. J.M. van den Broek


Klik hier om de oude nieuwsbrief te bekijken.