Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version

Het Mathematisch Instituut biedt zes programma's aan die opleiden tot een Master's graad in Wiskunde:

Algemene beschrijving van deze programma's (Engels).
Een gedetailleerde beschrijving van deze programma's (pdf, Engels)

In brede lijnen geschetst, biedt ieder van de zes programma's colleges aan op een voortgezet niveau, eindigend in alle gevallen met een onderzoeksproject en een Masterscriptie. Tot de opleiding worden toegelaten alle studenten met een Bachelor of Science graad in Wiskunde of met een Bachelor of Science graad met een major in Wiskunde. Voor overige studenten beslist een speciaal comite over toelating.

Voor wat betreft de masteropleiding zijn er nauwe verbanden met: