Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version

Het Mathematisch Instituut biedt sinds enkele jaren contractonderwijs aan. Hierbij kan men bepaalde colleges volgen en tentamens afleggen, maar hoeft men zich niet noodzakelijk in te schrijven als student of toehoorder. Contractonderwijs kost 200 euro per studiepunt (ECTS) in de Bachelor fase en 300 euro per studiepunt (ECTS) in de Master fase ongeacht of men tentamen doet. Alle eerstejaars vakken zijn 6 ECTS, en kosten dus 1200 euro per vak. Beschrijvingen van alle vakken, inclusief de bijbehorende studiepunten zijn te vinden in de online studiegids.

Nadere inlichtingen zijn in te winnen bij de studieadviseur Dr. O. van Gaans, email: studieadviseur@math.leidenuniv.nl