Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version
Wiskunde werkt: in wetenschap, bedrijfsleven en overheid Wie een studie Wiskunde heeft afgerond is in staat problemen snel te doorzien en daarna systematisch op te lossen. Je bent breed inzetbaar en er zijn dan ook volop mogelijkheden om een boeiende baan te vinden. Wiskunde en wiskundig denken zijn op veel, vaak onverwachte plekken van belang.

Universitair onderzoek en onderwijs liggen voor de hand, maar toch gaan ook veel van onze afgestudeerden naar het bedrijfsleven of de overheid, of zetten een eigen bedrijf op. Denk aan management of onderzoeksafdelingen van multinationals, ingenieur- en adviesbureaus, de automatisering, banken en verzekeraars, en toegepaste onderzoeksinstellingen als TNO en het Centraal Plan Bureau. Vaak zul je samenwerken met afgestudeerden uit andere richtingen, zoals economen, medici, natuurkundigen of informatici.


Enkele van onze alumni

"Analytisch denken is essentieel in mijn baan" Jasper van Wamelen, business analist bij McKinsey
"Ik ben in 2011 afgestudeerd, in de richting Toegepaste Wiskunde. De afgelopen jaren op de universiteit heb ik ontzettend veel geleerd. Naast de broodnodige basisvakken en interessante keuzevakken is het vooral de manier van denken en redeneren die ik zie als een aanwinst voor de rest van mijn leven. Al vanaf de eerste dag leer je niets meteen voor waar aan te nemen, maar eerst grondig na te denken over de geldigheid van een stelling. Dat is een instelling die ook in het bedrijfsleven erg nuttig kan zijn. Het analytisch kunnen denken is essentieel in mijn baan."
"Ik heb een prachtige studententijd gehad, waar ik met veel plezier aan terugdenk" Hilko Chang, application developer bij Oracle
"In Leiden heb ik bachelor natuurkunde en bachelor en master wiskunde gedaan. De universiteit bood mij de mogelijkheid om de twee bachelors te combineren en ook om tijdens mijn master een jaar aan UC Berkeley te studeren. Ik heb een prachtige studententijd gehad, waar ik met veel plezier aan terugdenk. In 2010 ben ik begonnen als software ontwikkelaar bij Oracle. De analytische vaardigheden en abstracte manier van denken die je tijdens de wiskunde studie leert, komen goed van pas bij het oplossen van bugs, het uitdenken van algoritmes en het ontwerpen van nieuwe componenten. Ook doorzettingsvermogen en de mentaliteit om je vast te kunnen bijten in een moeilijk probleem zijn zowel tijdens je studie als bij dit werk zeer waardevol."
"Als student mag je ongestoord alles verkennen wat je interessant vindt, of het nou relevant is of niet" Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar Economie en Bedrijfskunde
(foto door Dirk Hol)
"Mijn studietijd in Leiden vond ik heel bijzonder. De kans om te genieten van die zorgeloosheid, die krijg je maar een keer. Als student mag je ongestoord alles verkennen wat je interessant vindt, of het nou relevant is of niet, of je er geld mee verdient of niet, of je er een baan aan overhoudt of niet. De zuivere wiskunde had tijdens mijn studie vooral mijn belangstelling. Na mijn promotie werd ik vrij snel hoogleraar. Toen ik later werd gevraagd als rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam was dat voor mij een totale verrassing. Daarna ben ik in het bedrijfsleven voorzitter geweest van werkgeversorganisatie VNO. Mijn werk als voorzitter van de Sociaal Economische Raad bestond vervolgens uit het voorbereiden van adviezen voor de Nederlandse regering. Sinds september 2012 ben ik terug bij waar ik begonnen ben, bij de universiteit."
"Als ik terug denk aan mijn studie Wiskunde in Leiden, denk ik vooral aan de goede sfeer die er heerst op de opleiding" Wendy Ellens, onderzoeker bij TNO Performance of Networks and Systems
"Als ik terug denk aan mijn studie Wiskunde in Leiden, denk ik vooral aan de goede sfeer die er heerst op de opleiding. Je kunt er zijn wie je bent en studeren in een stimulerende omgeving. De relatie met docenten is informeel en er is ruimte voor persoonlijke wensen. Ik heb bijvoorbeeld een studie Italiaans kunnen combineren met mijn studie Wiskunde.

In 2011 ben ik afgestudeerd in de richting besliskunde en stochastiek. De theorie die ik geleerd heb tijdens mijn studie pas ik dagelijks toe. Het leuke aan werken bij TNO vind ik dat ik mijn wiskunde kan gebruiken binnen meerdere toepassingsgebieden. Een voorbeeld van een onderwerpen waaraan ik gewerkt heb is het meten van robuustheid van elektriciteitsnetwerken: in hoeverre is ons net bestand tegen uitval van knooppunten of verbindingen door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of terrorisme? In dit soort projecten is wiskundige kennis van grafentheorie en kansrekening essentieel. Dezelfde kennis heb ik ook gebruikt bij het maken van een schatting van de onderhoudsuren aan een wireless netwerk op een booreiland.

Besliskunde, meer specifiek planningstheorie, kwam goed van pas bij een project waarbij de vraag was of de personeelsplanning bij de politie efficienter kon als bepaalde Arboregelingen versoepeld zouden worden. Ook heb ik planningstheorie toegepast in een project over het verschuiven van elektriciteitsconsumptie (van bijvoorbeeld vrieshuizen, wasmachines, elektrische auto's) naar momenten dat dit voor de leverancier voordelig is.

In 2012 ben ik begonnen aan een promotieonderzoek over anomaliedetectie; het automatisch detecteren van ongewoonheden in grote hoeveelheden kwantitatieve data. Ik combineer dit onderzoek in de statistiek met gerelateerde TNO-projecten over bijvoorbeeld het detecteren van cyberaanvallen in bedrijfsnetwerken en het vinden van trends op internetfora."
"Tijdens mijn werk, werk ik voor veel verschillende klanten, met steeds verschillende problemen. Dit maakt het werk zeer uitdagend." Gonny Hauwert, data analist bij Deloitte
"In 2003 ben ik begonnen met mijn studie Wiskunde in Leiden. Ik heb toegepaste wiskunde gedaan en me gespecialiseerd in besliskundevakken en ben daar ook in afgestudeerd. Tijdens mijn derde jaar heb ik in het bestuur gezeten van de studievereniging De Leidsche Flesch. Het bestuursjaar heeft ervoor gezorgd dat ik ook mijn organisatorische en sociale kanten kon ontwikkelen, terwijl je tijdens je studie juist je analytisch denkvermogen ontwikkelt. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik na mijn afstuderen in 2011 al snel een baan kreeg aangeboden als data analist bij Deloitte. Hier gebruik ik niet veel van de wiskunde die ik geleerd heb, maar gebruik wel veel het oplossingsgericht nadenken en structureel oplossen van grote lastige problemen. Tijdens mijn werk, werk ik voor veel verschillende klanten, met steeds verschillende problemen. Dit maakt het werk zeer uitdagend."
"Als het interessante denkwerk begint word ik volop betrokken" Jelle Goeman, onderzoeker op het Leids Universitair Medisch Centrum
"Ik heb tussen 1994 en 2001 zowel wiskunde als geschiedenis gestudeerd. Hoewel beide studies erg leuk waren, kwam ik er bij mijn afstuderen al snel achter dat je met wiskunde veel gemakkelijker leuk, interessant en relevant werk kunt vinden. Ik ben terecht gekomen op het Leids Universitair Medisch Centrum, waar ik ook gepromoveerd ben. Wiskunde is enorm belangrijk voor het medisch onderzoek. Ik ontwerp nieuwe statistische methoden en help medisch onderzoekers bij het analyseren en interpreteren van hun onderzoeksresultaten. Ik zit door mijn wiskunde-achtergrond als het ware voor een dubbeltje op de eerste rang: ik hoef de data niet zelf te verzamelen, maar als het interessante denkwerk begint word ik volop betrokken."
"Ik ben Wiskunde gaan studeren omdat ik plezier had in het vak en omdat ik er goed in was" Kees van Boven, business system manager IT bij Shell
"Ik ben Wiskunde gaan studeren omdat ik plezier had in het vak en omdat ik er goed in was. Dat ik naar Leiden ging, was vanzelfsprekend, omdat mijn familie daar ook had gestudeerd. Als ik het allemaal begreep, was ik thuis zo klaar. Omdat informatica toen al de toekomst had, wilde ik me daarin specialiseren. Het fundamentele trok me niet zo, maar het bedrijfsleven wel. Mijn professor adviseerde me toen te solliciteren bij Shell voor een stage. In mijn werk merk ik dat het analytisch kunnen denken nog steeds een grote aanwinst is. Dat heb ik aan mijn opleiding te danken. Voor veel bedrijven zijn mensen met een beta-opleiding interessant, omdat je je die bepaalde manier van denken hebt eigen gemaakt."
"Ik heb voor mijn stage bij ORTEC een onderzoek gedaan naar het schedulen van de fabrieken in een smeerolieraffinaderij" Remko Lubout, consultant bij ORTEC
"Ik ben afgestudeerd in de richting Operations Research. Ik heb voor mijn stage bij ORTEC een onderzoek gedaan naar het schedulen van de fabrieken in een smeerolieraffinaderij (zogenaamde batch processen). Hierbij heb ik een algoritme en een software programma ontwikkeld dat nog steeds in gebruik is bij de olieraffinaderij van Kuwait Petroleum Europoort (Q8). Na mijn afstuderen ben ik bij ORTEC in dienst getreden als Consultant op de afdeling Olie & Gas. Grof gezegd maakt ORTEC beslissingsondersteunende modellen en software, met een wiskundig rekenhart. Binnen de oliewereld moeten veel beslissingen worden genomen, van de aankoop van ruwe olie tot en met het vervoer van de eindproducten (benzine, diesel, etc). Voor al deze processen bouwen en onderhouden wij modellen en software."
"Ik ben gek op moeilijke vraagstukken en wil ze zo oplossen dat iedereen er een goed gevoel aan overhoudt" Petra Verhoeckx, college van bestuur van het Visser 't Hooft Lyceum
"Na mijn wiskundeopleiding belandde ik in het onderwijs. Het was een uitdaging het enthousiasme voor het vak over te brengen aan de kinderen en iedereen bij de les te houden. In mijn werk wil ik altijd graag het beste in mezelf naar boven halen. Ik ben gek op moeilijke vraagstukken en wil ze zo oplossen dat iedereen er een goed gevoel aan overhoudt. Ik wil altijd laten zien aan de organisatie wat ik doe en waarom ik het zo doe. Daarbij heb ik veel aan mijn studie. Mensen vinden mij altijd een echte betavrouw, dat heeft te maken met hoe ik dingen organiseer. Wel heb ik moeten leren buiten de kaders te denken, minder letterlijk te interpreteren en niet altijd rechtlijnig te denken."
"Ik heb werk gevonden als onderzoeker bij Shell en heb daarin bijvoorbeeld aan het waarderen van opties en risicomanagement in relatie tot oliehandel gewerkt" Mariette Knaap, research and technology developer bij Shell
"Van 1982 tot 1987 heb ik wiskunde aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Tijdens mijn studie heb ik ook bestuurswerk voor Augustinus gedaan. Ik ben afgestudeerd in de richting Analyse en Differentiaalvergelijkingen. Ik ben ook in de wiskunde gepromoveerd, en heb daarna cursussen chemical engeneering aan de TU Twente gevolgd. Ik heb werk gevonden als onderzoeker bij Shell en heb daarin bijvoorbeeld aan het waarderen van opties en risicomanagement in relatie tot oliehandel gewerkt, investeringsbeslissingen en technologieontwikkeling als opties voor het bedrijf. Daarnaast ontwikkel ik modellen voor CO2 en H2S in amine oplosmiddelen met behulp van reactie-diffusievergelijkingen. Ik heb goede herinneringen aan mijn studententijd. De wiskundestudie vond ik interessant en mede dankzij mijn leuke mede-studenten heb ik een fijne tijd in Leiden gehad."
"Analytisch vermogen en abstract denken spelen een belangrijke rol" Pieter Nijsse, application architect bij IBM
"Ik heb wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden van 1988 tot 1992, met bijvak informatica. Ik heb me gespecialiseerd in algebraische meetkunde en ben daarin in 1997 gepromoveerd. Sinds mijn promotietijd werk ik bij IBM. Als application architect in de groep Energy & Utilities werk ik aan de architectuur van systemen voor slimme energiemeters en de architectuur van facturisatieprocessen. De wiskunde die ik tijdens mijn studie heb geleerd gebruik ik niet in mijn werk, maar het analytisch vermogen en abstract denken spelen een belangrijke rol. En sinds mijn tijd in Leiden zie ik in onbekende gebieden eerder een uitdaging dan een bedreiging."
"Ga uit van je eigen kracht en kijk goed om je heen" Maarten van Wijk, business development manager bij ABN AMRO
"Mijn afdeling ontwikkelt strategieen voor de standaardisatie van internationaal gangbare betalingssystemen. Ook hebben we intensief gewerkt aan de introductie van de e.identifier voor veilig bankieren. Toen deze uiteindelijk werd geintroduceerd en overal te zien was in reclamecampagnes, was ik best trots. In mijn huidige werk gebruik ik vooral mijn analytische vermogen en mijn capaciteiten structuren te doorzien. Wie met zijn studiekeuze bezig is, zou eerst moeten vaststellen wat hij echt leuk vindt om te doen. Vaardigheden en je persoonlijkheid ontwikkel je dan vanzelf. Ga uit van je eigen kracht en kijk goed om je heen."
"Ik ben geinteresseerd in mensen, en houd ervan om mensen te helpen bij hun uitdagingen" Theo Eyckenschild, business/IT consultant bij Shell
"Ik heb zuivere en toegepaste wiskunde gestudeerd in Leiden. Ook nu nog ben ik enorm geinteresseerd in de wiskunde en haar geschiedenis. Nadat ik was afgestudeerd leek het me een uitdaging om bij Shell te solliciteren, vanwege haar rol in de samenleving, de grote diversiteit aan functies die het bedrijf biedt en zijn uitstekende (internationale) reputatie. Ik ben begonnen als statistisch analist, met name gericht op wegtransportmodellen voor olie. Al na drie maanden werd ik gezien als een expert op het gebied van optimaliseringstools! Later heb ik diverse functies bekleed bij Shell; op dit moment werk ik er als business en IT consultant. Wiskunde speelt voor mij nog steeds een grote rol, met name in het begrijpen van bedrijfsprocessen. In mijn carriere tot nu toe heb ik vaak als coach gefungeerd voor jonge, beginnende werknemers. Ik ben geinteresseerd in mensen, en houd ervan om mensen te helpen bij hun uitdagingen."
"Wiskunde leert je echt om op een aparte manier te kijken naar probleemstellingen" Jacintha den Haag, client consultant retirement & financial management bij Aon Hewitt
"Van 1998 tot 2003 heb ik wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden, tegelijkertijd met een studie Italiaanse taal en letterkunde. Deze twee studies vullen elkaar goed aan, juist omdat ze zo verschillend zijn. Wiskunde leert je echt om op een aparte manier te kijken naar probleemstellingen. Je komt sneller tot de kern van een probleem en kunt analytisch de gevolgen van verschillende keuzes beredeneren. Een talenstudie geeft je vervolgens de instrumenten om duidelijk en in begrijpelijke taal je redenering over te brengen op anderen. Na mijn afstuderen in 2003 ben ik in dienst getreden bij het toenmalige Hewitt Associates B.V. een actuarieel adviesbureau. In 2010 is Hewitt overgenomen door Aon en vormt de combinatie Aon Hewitt. We geven advies aan pensioenfondsen en ondernemingen over de pensioenregeling, hoe hoog de premie moet zijn, berekenen de voorziening waarover een pensioenfonds moet beschikken om alle pensioenen ook in de toekomst te kunnen uitbetalen, adviseren over de gevolgen van een overname, et cetera. Na een aantal jaar vooral leren en uitvoeren van technische werkzaamheden ben ik nu eindverantwoordelijk over een eigen klantenportefeuille, waarin zowel ondernemingen als pensioenfondsen zitten. De kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan komen hier meer dan van pas: een goed gevoel voor cijfers en een groot analytisch vermogen zijn onmisbare voorwaarden voor deze job!"
"Exact denken, modelleren en structuren ontdekken zijn de belangrijkste vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan" Bert M. Balk - Senior onderzoeker/adviseur Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
"Ik heb wiskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden van 1964 tot 1971. Daarna ben ik aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd in de economie. Na mijn militaire diensttijd ben ik bij het CBS gaan werken. Eerst werkte ik daar aan prijsstatistieken en daarna aan statistische methoden. De laatste jaren houd ik mij vooral bezig met management, ontwikkeling en advies. Sinds 2001 ben ik ook hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De wiskunde in mijn dagelijks werk beslaat de wiskunde die economen gebruiken: differentiaal- en integraalrekening, functionaalanalyse en statistiek. Exact denken, modelleren en structuren ontdekken zijn de belangrijkste vaardigheden die ik tijdens mijn studie heb opgedaan. In Leiden heb ik het goed naar mijn zin gehad, en vooral de vrijheid van mijn studententijd is me bijgebleven."
"Ik heb veel profijt van het analytisch en logisch denken waar ik tijdens mijn studie in ben getraind" Karel Vietsch - secretaris-generaal bij TERENA
"Met een groot bijvak economie ben ik in 1975 aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in de wiskunde. In 1979 ben ik daar ook in de wiskunde gepromoveerd. Het vervolg van mijn carriere is niet richting onderzoek, maar richting management en beleid gegaan. Ik ben onder andere directeur van de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU Delft geweest, en beleidsmedewerker en afdelingshoofd op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Nu ben ik Secretaris-Generaal van TERENA, de Europese vereniging van computernetwerkorganisaties voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Mijn werk bestaat uit het leiden van en kleine staf en veel politieke en beleidszaken. Ik ben hiervoor voortdurend op reis door heel Europa.

Hoewel ik in mijn huidige werk nauwelijks wiskunde gebruik, heb ik veel profijt van het analytisch en logisch denken waar ik tijdens mijn studie in ben getraind. De studie in Leiden was een hele leuke tijd. Studiebegeleiding en structuur in de opleiding waren er toen feitelijk niet, maar dat leidde tot een grote vrijheid en zelfstandigheid die later goed van pas is gekomen."

'Homepage van Karel Vietsch'
"Ik merk dat ik veel problemen al een keer ben tegengekomen en dat ik daardoor snel met een oplossing kan komen." Frank van Rest - directeur/mede-eigenaar Dedact
Ik heb in Leiden een toegepaste eindrichting gekozen. Nu ben ik nog meer 'toegepast' bezig. De manier van denken die je opbouwt in de jaren is het belangrijkst. Daar heb ik nog heel veel aan. Ik merk dat ik veel problemen al een keer ben tegengekomen en dat ik daardoor snel met een oplossing kan komen. Ik heb ook geleerd veel informatie tegelijkertijd te verwerken. Maar de stelling van Fermat, die zal ik nooit meer nodig hebben! Ik vond het instituut erg prettig. Met de medewerkers en professoren heb ik heel goed contact gehad en dat heb ik nu nog steeds. Ik werk nog steeds samen met Floske Spieksma en andere onderzoekers.

Dedact

Voor nog meer verhalen van afgestudeerden en studenten Wiskunde zie hier.