Dit is de verouderde website van het Mathematisch Instituut


Deze site zal in de zomer van 2017 opgeheven worden
Zie de nieuwe site op www.universiteitleiden.nl/wiskunde-en-natuurwetenschappen/wiskunde
en de website voor studenten: www.student.universiteitleiden.nl [kies opleiding Wiskunde (BSc) of Mathematics (MSc) of Statistical Science (MSc)]
en die voor medewerkers: www.medewerkers.universiteitleiden.nl

Mathematisch Instituut Leiden

home | webmaster | inloggen | english version

Nationale Studentenenquete (NSE)

Ieder jaar krijgen alle ingeschreven studenten een uitnodiging voor de nationale studentenenquete. De samengevatte scores van de NSE in 2016 zijn hier beschikbaar.

Veel commentaar bij de open vragen gaat over zaken waar de opleiding weinig invloed op heeft (zoals: klimaatregeling gebouw, kantine, dienstregeling OV, uSis, Blackboard). De opleidingscommissie heeft naar aanleiding van de enquete twee speerpunten gekozen voor het komende jaar (zie ook hieronder).

Speerpunt 1: informatie aan studenten

Een belangrijk aandachtspunt is de informatie die aan de studenten wordt gegeven ten aanzien van hun studiemogelijkheden. Studenten worden beter en vaker gei╠łnformeerd over mogelijkheden binnen de studie en worden beter begeleid bij het maken van keuzes.

Speerpunt 2: contact met de achterban van de opleidingscommissie

Een speerpunt voor volgend jaar is beter contact met de studenten over hun vertegenwoordiging in de OCW. We zullen zichtbaarheid vergroten door vaker studenten te informeren over de activiteiten van de opleidingscommissie en ze beter te informeren van hun vertegenwoordigers. Ook zullen we blijven zorgen voor een goed bezoek van de evaluatielunches.