Universiteit Leiden
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Mathematisch Instituut, Opleiding wiskunde
Opleidingsdirecteur prof.dr. P. Stevenhagen

Zegel

Onderwijsverslag 2005/2006

1 september 2005 - 31 augustus 2006
 
 

Inhoudsopgave

Eerstejaars colleges Wiskunde
Tweedejaars colleges Wiskunde
Derde- en hogerejaars colleges Wiskunde
Onderwijs voor andere opleidingen
Propedeutische examens
Bachelorexamens
Doctoraalexamens

Studieadviseurs
Commissies
 
 

Eerstejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent studentennajaarssemester 2005

Analyse 1 prof.dr. W.Th.F. den Hollander (W, WI, WA, WN) , dr. D.R. Pik (A, N)
W, WI, WA, WN ,A, N
Caleidoscoop dr. H. Finkelnberg W, WI, WA, WN
Lineaire algebra 1 dr. R.J. Kooman (A, N), dr. F. Redig (W, WI, WA, WN) W, WI, WA, WN
Programmeermethoden
dr. J.M. de Graaf, dr. W.A. Kosters
W, WI, WA, WN
Wiskundige structuren
prof.dr. R. Tijdeman W, WI, WA, WNvoorjaarssemester 2006

Algebra 1 prof. dr. H.W. Lenstra
W, WI, WN, WA
Analyse 2 dr. S. Hille (A, N), dr. V. Rottschäfer (W, WI, WA, WN) W, WI, WA, WN, A, N
Kansrekening en statistiek 1 dr. F. Redig
W, WI, WA, A
Modelleren 1 (TU Delft) dr.ir. C. Vuik
W


W Wiskunde
A Sterrenkunde
N Natuurkunde
WI dubbele propedeuse Wiskunde en Informatica
WA dubbele propedeuse Wiskunde en Sterrenkunde
WN dubbele propedeuse Wiskunde en Natuurkunde

 

Tweedejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent studentennajaarssemester 2005

Algebra 2 dr. B. de Smit
W
Analyse 3 dr. M.F.E. de Jeu (A, N), prof.dr. S.M. Verduyn Lunel (W)
W, N, A
Besliskunde 1
prof.dr. L.C.M. Kallenberg W
Kansrekening en statistiek 2 dr. E.W. van Zwet
W, I
Lineaire algebra 2 dr. R.J. Kooman W, N, A
LPC/Studentenseminarium
dr. H. Finkelnberg, drs. R. Bröker,
Wvoorjaarssemester 2006

Algebra 3 dr. R.S. de Jong W
Analyse 4 dr. R.J. Kooman W, N, A
Modelleren 2 (TU Delft)
prof.dr.ir. A.W. Heemink, prof.dr. F.M. Dekking, ir. P.C.W. van Beek
W
Numerieke wiskunde 1 prof.dr. R. van der Hout W, A
Topologie dr. B. de Smit W
LPC/Studentenseminarium dr. H. Finkelnberg, drs. R. Bröker, W


W Wiskunde
A Sterrenkunde
I Informatica
N Natuurkunde

 

Derde- en hogerejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent


najaarssemester 2005
Applied analysis
dr. V. Rottschäfer
Besliskunde 2
prof.dr. L.C.M. Kallenberg
Biostochastische modellering
prof.dr. W.Th.F. den Hollander
Functional analysis (UvA) *
prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
Geschiedenis van de wiskunde
prof.dr. J.P. Hogendijk, drs. L.C. de Wreede
Inleiding variëteiten
dr. M. Lübke
Number theory / Cryptology (UU) * prof.dr. R.J.F. Cramer
Oriëntatie op onderwijs
drs. P.M.G.M. Kop
Seminar on cohomology
prof.dr. S.J. Edixhoven
Topics in algebra 1
prof. dr. H.W. Lenstra, dr. B. de Smit
Topics in geometry 1
prof.dr. S.J. Edixhoven
Workshop "Cases uit het bedrijfsleven" drs. F.A.J. Birrer


voorjaarssemester 2006
Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie
prof.dr. S.J. Edixhoven, prof. dr. H.W. Lenstra
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde dr. S.C. Hille, prof.dr. L.C.M. Kallenberg
Diophantine approximation
dr. J.-H. Evertse
Functional analysis seminar
dr. M.F.E. de Jeu
Seminarium geschiedenis van de wiskunde prof.dr. J.P. Hogendijk
Stochastic processes (VU) * dr. F.M. Spieksma
Tilings and dynamical systems
dr. C. Kraaikamp, prof.dr. R. Tijdeman
Topics in algebra 2
prof. dr. H.W. Lenstra, dr. B. de Smit
Topics in geometry 2 prof.dr. S.J. Edixhoven
Workshop "Cases uit het bedrijfsleven" drs. F.A.J. Birrer

* Deze colleges werden gegeven in het kader van het landelijke DUTCH MASTER PROGRAM IN MATHEMATICS
 
 

Onderwijs voor studenten van andere opleidingen
 
 
vak docent studierichtingnajaarssemester 2005

Continue wiskunde dr. D.R. Pik I
Complexe analyse
dr. R.S. de Jong DAV-1
Wiskunde 1A
dr. S.C. Hille
B
Wiskunde 1A dr. J.-H. Evertse, prof.dr. R. van der Hout, dr. R.S. de Jong, dr. M. Lübke, dr. V. Rottschäfer
S, LST, BFW, SMST
Wiskunde 2
dr. F. Redig
LST, SMST
Mathematische biologie
dr. S.C. Hille, prof.dr. S.M. Verduyn Lunel BIvoorjaarssemester 2006

Math of development prof.dr. S.M. Verduyn Lunel LST
Statistiek
dr. E.W. van Zwet BFW
Wiskunde 2 dr. F.M. Spieksma S

 
B Biologie
BFW Biofarmaceutische wetenschappen
BI
Bioinformatica
DAV-1 Eerstegraads lerarenopleiding
I Informatica
LST Lifescience and technology
S Scheikunde
SMST
Sustainable molecular science & technology

 

Propedeutische examens

In het studiejaar 2005/2006 deden15 studenten een propedeutisch examen, waarvan 2 een dubbele propedeuse.
 

Propedeutisch examen Wiskunde

hr. M. Derickx
mw. W. Ellens
hr. T.A. Horsmeier
hr. A.K.A. Kalsbeek
hr. T.S. Leenman
mw. C.J. Meerman
hr. H. Nooitgedagt
hr. S.D. Ramawadh
mw. H.E. Reijngoud
mw. S.E. van der Sluis
hr. C.P. van Splunter
hr. H. de Vries
hr. J.B. Weimar
 

Propedeutisch examen Wiskunde en Natuurkunde

hr. E. Gharig
hr. M.F. Kosters


Propedeutische examens in het studiejaar 2004/2005

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
2003
1
1

2004
6
4
2
2005
8
6
2
totaal
15
11
4


Bachelorexamens wiskunde

In het studiejaar 2005/2006 behaalden 4 studenten hun bachelordiploma wiskunde, allemaal in de afstudeerrichting Analyse, Kansrekening, Mathematische statistiek, Besliskunde (AKMsB).
 
hr. A. Aleman
titel scriptie: Vergelijking van wiskundige modellen voor zelforganisatie van de mier Lasius niger
afstudeerdocent: dr. S.C. Hille
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 19-09-2005

hr. T.P. van Wingerden
titel scriptie: Hoe te gokken als het moet
afstudeerdocent: dr. F.M. Spieksma
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 17-11-2005

hr. M. van Ommen
titel scriptie: A statistical method for the evaluation of compiler switches
afstudeerdocent: dr. E.W. van Zwet
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 20-12-2005

mw. A. Keune
titel scriptie: Het spectrum van kwantumoperatoren
afstudeerdocent: prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 24-02-2006

 
Bachelorexamens in het studiejaar 2004/2005

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
2002
4
3
1

 

Doctoraal- en Masterexamens wiskunde

In het studiejaar 2005/2006 behaalden 15 studenten hun doctoraal/master diploma wiskunde. De diploma's zijn als volgt verdeeld over de afstudeerrichtingen:
 
Research wiskunde (RW)  1
Bedrijfwiskunde (BW) 1
Onderzoekersvariant (0)
10
Communicatie-Educatie variant (CE)
1
Master track Applied Mathematics (M-AM)
2

 
hr. W.J. van der Wel
titel scriptie: De relatie tussen algoritmes voor het oplossen van Markovbeslissingsproblemen
afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg
afstudeerrichting: O
datum: 20-09-2005
 
mw. J. Ma
titel scriptie: Forecast of mail volumes. Predicting daily mail volumes for sorting centers.
afstudeerdocent: dr. E.W. van Zwet
afstudeerrichting: M-AM
datum: 23-09-2005
 
hr. P.M.J. Tibboel
titel scriptie: Drums & Eigenvalues
afstudeerdocent: dr. M.F.E. de Jeu
afstudeerrichting: O
datum: 22-12-2005

hr. H.W. Verhoek
titel scriptie: Class number parity of real fields of prime conductor
afstudeerdocent: dr. B. de Smit
afstudeerrichting: O
datum: 08-03-2006

hr. R.C. Pollé
titel scriptie: Op weg naar de Riemann hypothese
afstudeerdocent: dr. H. Finkelnberg
afstudeerrichting: RW1
datum: 07-04-2006

mw. J.G. Dopper
titel scriptie: Bounds on the coupling time in acyclic queuing networks
afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg
afstudeerrichting: O
datum: 30-05-2006

hr. M. van der Schans
titel scriptie: Harmonic map heat flow
afstudeerdocent: prof.dr. R. van der Hout
afstudeerrichting: O
datum: 16-06-2006

hr. A.P. Stolk
titel scriptie: On class field theory for curves
afstudeerdocent: prof.dr. S.J. Edixhoven
afstudeerrichting: O
datum: 28-06-2006

hr. P.J. Bruin
titel scriptie: Green functions on Riemann surfaces and an application to Arakelov theory
afstudeerdocent: prof.dr. S.J. Edixhoven
afstudeerrichting: O
datum: 28-06-2006

hr. L.M. ter Bruggen Hugenholtz
titel scriptie: De geschiedenis van de vergelijking van Pell
afstudeerdocent: prof.dr. J.P. Hogendijk, prof.dr. R. Tijdeman
afstudeerrichting: O
datum: 19-07-2006

mw. M. van der Meer
titel scriptie: Kijken in een glazen bol. Voorspellen van IBNR schade.
afstudeerdocent: dr. E.W. van Zwet
afstudeerrichting: CE
datum: 04-08-2006

mw. H. Liu
titel scriptie: Sandpile and anti-sandpile models
afstudeerdocent: dr. F. Redig
afstudeerrichting: M-AM
datum: 21-08-2006

hr. S. Scholtus
titel scriptie: Weighted distance transform with integer neighbourhoods
afstudeerdocent: prof.dr. R. Tijdeman
afstudeerrichting: O
datum: 21-08-2006

hr. P.A.M. Janssen
titel scriptie: Stochastic games
afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg
afstudeerrichting: BW3
datum: 22-08-2006

hr. G. Houtman
titel scriptie: The FitzHugh-Nagumo equations on an unbounded domain
afstudeerdocent: dr. S.C. Hille
afstudeerrichting: O
datum: 25-08-2006


Doctoraal- en masterexamens in het studiejaar 2005/2006

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
1992
1
1

1997
1
1

1999
3
2
1
2000
5
4
1
2001
3
3

2003
1

1
2004
1

1
totaal
15
11
4

 

Studieadviseurs Wiskunde

Dr. E.W. van Zwet, studieadviseur eerste- en tweedejaars studenten
Dr. M. Lübke, studieadviseur derde- en hogerejaars doctoraalstudenten en masterstudenten
 
 

Commissies

Examencommissie Wiskunde
Prof.dr. P. Stevenhagen, voorzitter
Prof.dr. L.C.M. Kallenberg, vice voorzitter
Dr. E.W. van Zwet
Dr. M. Lübke

Opleidingscommissie Wiskunde (sommige leden waren niet het hele jaar lid)
Prof.dr. S.J. Edixhoven, voorzitter
Dr. H. Finkelnberg
Dr. J.A. van der Griend
Dr. M. Lübke
Dr. E.W. van Zwet
Drs. H.J. Hupkes
Mw. W. Ellens, studentlid
Mw. A.G. Houwert, studentlid
Dhr. E. Jongsma, studentlid
Dhr. A.L. Kret, studentlid
Dhr. H. Nooitgedagt, studentlid
Dhr. E.D. van Werkhoven, studentlid

Voorlichtingscommissie

Dr. S.C. Hille (voorzitter)
Dr. R.S. de Jong  (staf)
Dr. F. Redig (staf)
Mw. A.G. Houwert (studentambassadeur)
Dhr. E. Jongsma (studentambassadeur)
Dhr. P. Rogaar (studentambassadeur)
Dhr. E.D. van Werkhoven (studentambassadeur)