Universiteit Leiden
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Mathematisch Instituut, Opleiding wiskunde
Opleidingsdirecteur prof.dr. P. Stevenhagen

Zegel

Onderwijsverslag 2004/2005

1 september 2004 - 31 augustus 2005
 
 

Inhoudsopgave

Eerstejaars colleges Wiskunde
Tweedejaars colleges Wiskunde
Derde- en hogerejaars colleges Wiskunde
Onderwijs voor andere opleidingen
Stieltjes Onderwijsweken
Propedeutische examens
Bachelorexamens
Doctoraalexamens

Studieadviseurs
Commissies
 
 

Eerstejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent studentennajaarssemester 2004

Analyse 1 prof.dr. R. van der Hout, dr. D.R. Pik
W, WI, WA, WN ,A, N
Caleidoscoop dr. H. Finkelnberg W, WI, WA, WN
Lineaire algebra 1a dr. R.J. Kooman, dr. B. de Smit W, WI, WA, WN
Programmeermethoden
dr. J.M. de Graaf, dr. W.A. Kosters
W, WI, WA, WN
Wiskundige structuren
prof.dr. R. Tijdeman W, WI, WA, WNvoorjaarssemester 2005

Algebra 1 dr. B. de Smit W, WI, WN, WA
Analyse 2 dr. S. Hille, dr. V. Rottschäfer
W, WI, WA, WN, A, N
Kansrekening en statistiek 1 dr. E.W. van Zwet
W, WI, WA, A
Modelleren 1 (TU Delft) dr.ir. C. Vuik
W


W Wiskunde
A Sterrenkunde
N Natuurkunde
WI dubbele propedeuse Wiskunde en Informatica
WA dubbele propedeuse Wiskunde en Sterrenkunde
WN dubbele propedeuse Wiskunde en Natuurkunde

 

Tweedejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent studentennajaarssemester 2004

Algebra 2 prof.dr. H.W. Lenstra
W
Analyse 3 prof.dr. S.M. Verduyn Lunel W, N, A
Besliskunde 1
prof.dr. L.C.M. Kallenberg W
Kansrekening en statistiek 2 prof.dr. S.A. van de Geer W, I
Lineaire algebra 2 dr. R.J. Kooman W, N, A
LPC/Studentenseminarium
dr. H. Finkelnberg, drs. R. Bröker,
Wvoorjaarssemester 2005

Algebra 3 prof.dr. P. Stevenhagen
W
Analyse 4 dr. D.R. Pik
W, N, A
Modelleren 2 (TU Delft)
prof.dr.ir. A.W. Heemink, prof.dr. F.M. Dekking, ir. P.C.W. van Beek
W
Numerieke wiskunde 1 prof.dr. R. van der Hout W, A
Topologie dr. R.S. de Jong
W
LPC/Studentenseminarium dr. H. Finkelnberg, drs. R. Bröker, W


W Wiskunde
A Sterrenkunde
I Informatica
N Natuurkunde

 

Derde- en hogerejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent


najaarssemester 2004
Algebraic number theory
prof.dr. P. Stevenhagen
Besliskunde 2
prof.dr. L.C.M. Kallenberg
Geschiedenis van de wiskunde
Prof.dr. J.P. Hogendijk
Mathematische statistiek
prof.dr. S.A. van de Geer
Meetkunde
prof.dr. S.J. Edixhoven, dr. M. Lübke
Ordinary differential equations
dr. J.F. Williams
Oriëntatie op onderwijs
drs. P.M.G.M. Kop
Voortgezette analyse
dr. M.F.E. de Jeu, dr. S.C. Hille
Cases uit het bedrijfsleven drs. F.A.J. Birrer


voorjaarssemester 2005
Algebraic geometry
prof.dr. S.J. Edixhoven
Analytic number theory
dr. J.H. Evertse
Combinatorics
prof.dr. R. Tijdeman
Elliptische krommen
prof.dr. H.W. Lenstra
Introduction to perturbation methods
dr. J.F. Williams
Seminarium Algebra, Getaltheorie en Meetkunde
prof.dr. S.J. Edixhoven, prof.dr. H.W. Lenstra
Seminarium Analyse, Stochastiek en Besliskunde
prof.dr. S.A. van de Geer, prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
Seminarium Functionaalanalyse
dr. M.F.E. de Jeu
Seminarium algebra en getaltheorie
dr. B. de Smit, prof.dr. P. Stevenhagen
Wiskundige methoden van de natuurkunde dr. R.-J. Kooman
Cases uit het bedrijfsleven drs. F.A.J. Birrer


 
 

Onderwijs voor studenten van andere opleidingen
 
 
vak docent studierichtingnajaarssemester 2004

Continue wiskunde dr. J.H. Evertse I
Numerieke Wiskunde
dr. J.A. van de Griend LAV-1
Wiskunde 1A
dr. S.C. Hille
B
Wiskunde 1A dr. M.F.E. de Jeu, dr. M. Lübke, dr. V Rottschäfer,  dr. F.M. Spieksma, dr. E.W. van Zwet
S, LST, BFW, SMST
Wiskunde 2
dr. E.W. van Zwet LST
Wiskunde 2 dr. F. Merkl
SMSTvoorjaarssemester 2005

Math of development prof.dr. S.M. Verduyn Lunel LST
Wiskunde 2 dr. F.M. Spieksma S

 
B Biologie
BFW Biofarmaceutische wetenschappen
LAV-1 Eerstegraads lerarenopleiding
I Informatica
LST Lifescience and technology
S Scheikunde
SMST
Sustainable Molecular Science & Technology

 

Stieltjes Onderwijsweken

In het studiejaar 2004/2005 werden twee Stieltjes Onderwijsweken in het Lorentz Centrum te Leiden georganiseerd (zie ook http://www.stieltjes.org/).
 
Data Titel Docenten
06-09-2004 t/m 10-09-2004
Geschiedenis van de Wiskunde
G. Albers (CWI),  D. Beckers, T. Koetsier (VU)
14-02-2005 t/m 18-02-2005
Global and variational methods for ODEs and PDEs
J.B. van den Berg (VU), F. Otto (Univ. Bonn), M.A. Peletier (TUE), R.C.A.M. van der Vorst (VU)

 

Propedeutische examens

In het studiejaar 2004/2005 deden 19 studenten een propedeutisch examen, waarvan 4 een dubbele propedeuse.
 

Propedeutisch examen Wiskunde

mw. L. de Boer
hr. M.M. Fung
mw. A.G. Hauwert
hr. G.F. van Helden
mw. Y.C. Kleinherenbrink
hr. W. Kool
hr. A.L. Kret
hr. O.U. Lenz
hr. M. Pronk
hr. P. Rogaar
hr. L.C. Smit
hr. M.J. van Staalduine
mw. V. Veselic
hr. J.J. van Wamelen
hr. T.P. van Wingerden  

Propedeutisch examen Wiskunde en Natuurkunde

hr. A.A. van Boxtel
hr. E.P.J.A. Siero
hr. A. Stolwijk
hr. E.L. Woldhuis 


Propedeutische examens in het studiejaar 2004/2005

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
2000
1

1
2001
1
1

2002
1
1

2003
5
4
1
2004
11
9
2
totaal
19
15
4


Bachelorexamens wiskunde

In het studiejaar 2004/2005 behaalden 6 studenten hun bachelordiploma wiskunde. De diploma's zijn als volgt verdeeld over de afstudeerrichtingen:
 
Algebra, Getaltheorie, Meetkunde  (AGM)
2
Analyse, Kansrekening, Mathematische statistiek, Besliskunde (AKMsB)
4

 
hr. Y.D. Khomskii
titel scriptie: Banach algebras
afstudeerdocent: dr. M.F.E. de Jeu
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 18-04-2005

mw. B.E. van Dalen
titel scriptie: Lenstra's wonderlijke kaartspel. Een generalisatie van de Chinese reststelling voor niet-commutatieve ringen.
afstudeerdocent: prof.dr. H.W. Lenstra
afstudeerrichting: AGM
datum: 25-06-05

hr. P.C. Hutter
titel scriptie: Stochastische spelen
afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 25-06-05
 
mw. R.P.M.J. Jurrius
titel scriptie: De fixpuntstelling van Lefschetz
afstudeerdocent: dr. R.S. de Jong
afstudeerrichting: AGM
datum: 25-06-05
 
mw. M.A.C. Walenkamp
titel scriptie: Portfolio optimalisatie: hoe in theorie geld te verdienen
afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 25-06-2005

hr. J.W. de Koning
titel scriptie: Stochastic model of atoms in magneto-optical trap
afstudeerdocent: dr. F.M. Spieksma
afstudeerrichting: AKMsB
datum: 07-08-2005

 
Bachelorexamens in het studiejaar 2004/2005

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
1999
1
1

2002
5
2
3
totaal
6
3
3

 

Doctoraalexamens wiskunde

In het studiejaar 2004/2005 behaalden 5 studenten hun doctoraal diploma wiskunde. De diploma's zijn als volgt verdeeld over de afstudeerrichtingen:
 
Research wiskunde (RW)  3
Bedrijfwiskunde (BW) 1
Combinatie (C)
1

 
hr. J.F. Brakenhoff
titel scriptie: The representation ring and the center of the group ring
afstudeerdocent: dr. B. de Smit
afstudeerrichting: RW1
datum: 28-02-2005
 
mw. S. Sandon
titel scriptie: On the Chern correspondence for principal fibre bundles with complex reductive structure group
afstudeerdocent: dr. M. Lübke
afstudeerrichting: RW1
datum: 25-04-05
 
mw. E.A. Wubben
titel scriptie: Doorstroommodel Tower/Approach
afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg
afstudeerrichting: BW2
datum: 03-06-2005

hr. T. Idema
titel scriptie: The behaviour and attractiveness of the Lotka-Volterra equations
afstudeerdocent: prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
afstudeerrichting: C
datum: 29-06-2005

hr. B. Greevenbosch
titel scriptie: On the separation of sounds of musical instruments
afstudeerdocent: dr. D.R. Pik
afstudeerrichting: RW2
datum: 29-06-2005


Doctoraalexamens in het studiejaar 2004/2005

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
1996
1

1
1997
1
1

1999
3
2
1
totaal
5
4
2

 

Studieadviseurs Wiskunde

Dr. J.A. van de Griend, studieadviseur eerste- en tweedejaars studenten
Dr. M. Lübke, studieadviseur derde- en hogerejaars studenten
 
 

Commissies

Examencommissie Wiskunde
Prof.dr. P. Stevenhagen, voorzitter
Prof.dr. L.C.M. Kallenberg, vice voorzitter
Dr. J.A. van de Griend
Dr. M. Lübke

Opleidingscommissie Wiskunde
Prof.dr. S.J. Edixhoven, voorzitter
Dr. M. Lübke
Dr. H. Finkelnberg
Dr. J.A. van de Griend
Drs. H.J. Hupkes
Mw. J.G. Dopper, studentlid
Mw. A.G. Houwert, studentlid
Dhr. E. Jongsma, studentlid
Dhr. A.L. Kret, studentlid
Dhr. E.D. van Werkhoven, studentlid

Voorlichtingscommissie

Prof.dr. S.A. van de Geer (voorzitter)
Dr. S.C. Hille (staf)
Dr. E. van Zwet (staf)
Drs. R.M. Bröker (promovendus - ondersteuning)
Mw. J.H. Bakker (studentambassadeur)
Dhr. E. Jongsma (studentambassadeur)
Dhr. E.D. van Werkhoven (studentambassadeur)