Universiteit Leiden
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Mathematisch Instituut, Opleiding wiskunde
Opleidingsdirecteur prof.dr. P. Stevenhagen

Zegel

Onderwijsverslag 2003/2004

1 september 2003 - 31 augustus 2004
 
 

Inhoudsopgave

Eerstejaars colleges Wiskunde
Tweedejaars colleges Wiskunde
Derde- en hogerejaars colleges Wiskunde
Onderwijs voor andere opleidingen
Stieltjes Onderwijsweken
Propedeutische examens
Doctoraalexamens wiskunde
Studieadviseurs Wiskunde
Commissies
 
 

Eerstejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent studentennajaarssemester 2003

Analyse 1 dr. S.C. Hille, dr. M.F.E. de Jeu W, WI, WA, WN ,A, N
Caleidoscoop dr. H. Finkelnberg W, WI, WA, WN
Lineaire algebra 1a dr. R.J. Kooman, dr. B. de Smit W, WI, WA, WN
Programmeermethoden
dr. J.M. de Graaf, dr. W.A. Kosters
W, WI, WA, WN
Wiskundige structuren
prof.dr. R. Tijdeman W, WI, WA, WNvoorjaarssemester 2004

Algebra 1 prof.dr. H.W. Lenstra W, WI, WN, WA
Analyse 2 dr. V. Rottschäfer, dr. E. van Zwet
W, WI, WA, WN, A, N
Kansrekening en statistiek 1 prof.dr. S.A. van de Geer W, WI, WA, A
Modelleren 1 TU Delft
W


W Wiskunde
A Sterrenkunde
I Informatica
N Natuurkunde
S Scheikunde
WI dubbele propedeuse Wiskunde en Informatica
WA dubbele propedeuse Wiskunde en Sterrenkunde
WN dubbele propedeuse Wiskunde en Natuurkunde

 

Tweedejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent studentennajaarssemester 2003

Algebra 2 prof.dr. P. Stevenhagen
W
Analyse 3 prof.dr. S.M. Verduyn Lunel W, N, A
Kansrekening en statistiek 2 dr. F.H. Merkl W, I
Lineaire algebra 2 dr. R.J. Kooman W, N, A
Modelleren 2 dr. F.M. Spieksma, prof.dr. L.C.M. Kallenberg W
LPC/Studentenseminarium
dr. H. Finkelnberg, drs. H. van Nieuwamerongen
Wvoorjaarssemester 2004

Algebra 3 dr. B. de Smit
W
Analyse 4 dr. D.R. Pik
W, N, A
Besliskunde
prof.dr. L.C.M. Kallenberg W
Numerieke wiskunde 1 dr. M.F.E. de Jeu W, A
Topologie prof.dr. S.J. Edixhoven W
LPC/Studentenseminarium dr. H. Finkelnberg, drs. H. van Nieuwamerongen W


W Wiskunde
A Sterrenkunde
I Informatica
N Natuurkunde

 

Derde- en hogerejaars colleges Wiskunde
 
 
vak docent


najaarssemester 2003
Coderingstheorie
drs. M.A.J.G. van der Vlugt
Inleiding besliskunde
prof.dr. L.C.M. Kallenberg
Introduction to stochastic processes
prof.dr. S.A. van de Geer, dr.F. Merkl, dr. F.M. Spieksma, dr. E. van Zwet
Mathematische statistiek
prof.dr. S.A. van de Geer
Meetkunde
prof.dr. S.J. Edixhoven, dr. M. Lübke
Reële Analyse
dr. S.C. Hille
Representatietheorie
prof.dr. H.W. Lenstra
Voortgezette functionaalanalyse
prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
Leren, presenteren, en communiceren drs. H. van Nieuwamerongen
Cases uit het bedrijfsleven
drs. F.A.J. Birrer


voorjaarssemester 2004
Complexe functietheorie
dr. R.J. Kooman
Discrete dynamische Systemen dr. C. Kraaikamp, prof.dr. R. Tijdeman
Getaltheorie dr. J.-H. Evertse
Meetkunde 2
prof.dr. S.J. Edixhoven, dr. M. Lübke
Modelleren 3
prof.dr. S.A. van de Geer, prof.dr. R. van der Hout
Numerieke Wiskunde 2 dr. J.A. van de Griend
OR-Technieken  prof.dr. L.C.M. Kallenberg
Partiële differentiaalvergelijkingen 1
prof.dr. F. Verhulst
Seminarium algebra en getaltheorie
dr. B. de Smit, prof.dr. P. Stevenhagen
Seminarium halfgroepen 1 prof.dr. O. Diekmann, prof.dr. S.M. Verduyn Lunel
Cases uit het bedrijfsleven drs. F.A.J. Birrer

1 Deze colleges werden aan de Universiteit Utrecht gegeven.
 
 

Onderwijs voor studenten van andere opleidingen
 
 
vak docent studierichtingnajaarssemester 2003

Complexe Analyse
dr. D.R. Pik
DAV-1
Continue wiskunde drs. M.A.J.G. van der Vlugt I
Numerieke Wiskunde
dr. J.A. van de Griend I, I-dt
Wiskunde 1A dr. S.C. Hille, dr. M.F.E. de Jeu, dr. D.R. Pik, dr. F.M. Spieksma
S, LST, BFW, SMST
Wiskunde 2 prof.dr. S.A. van de Geer LST
Wiskundige procesbeschrijving 2 dr. V. Rottschäfer Bvoorjaarssemester 2004

Lineaire algebra dr. J.-H. Evertse I
Math of development prof.dr. S.M. Verduyn Lunel LST
Stochastiek dr. F.M. Spieksma I
Wiskunde 1B/C dr. D.R. Pik S, LST
Wiskunde 2 dr. F.M. Spieksma S

 
B Biologie
BFW Biofarmaceutische wetenschappen
DAV-1 Eerstegraads lerarenopleiding
I Informatica
I-dt Informatica deeltijd
LST Lifescience and technology
S Scheikunde
SMST
Sustainable Molecular Science & Technology

 

Stieltjes Onderwijsweken

In het studiejaar 2003/2004 werd één Stieltjes Onderwijsweek in het Lorentz Centrum te Leiden georganiseerd (zie ook http://www.stieltjes.org/).
 
Data Titel Docenten
22-09-2003 t/m 26-09-2003
Mathematics of cryptology
R. Carls (UL), R. Cramer (BRICS, Aarhus), S.J. Edixhoven (UL), H.C.A. van Tilborg (TUE), L.A.M.. Schoenmakers (TUE)

 

Propedeutische examens

In het studiejaar 2003/2004 deden ?? studenten een propedeutisch examen, waarvan ?? een dubbele propedeuse.
 

Propedeutisch examen Wiskunde
 
hr. A. Aleman
hr. D.B. Biesheuvel
mw. J.T. van Essen
hr. M.H.P. Kleuskens
hr. A. Krul
hr. M. Roelands
hr. J.T. Taal
hr. D.J. van Well

Propedeutisch examen Wiskunde en Natuurkunde
 
hr. J.W.M. Beenakker
hr. B. Benthem
hr. H.P. Chang
hr. Robbert de Jong
hr. D. Marjenburgh
hr. S.B. Roobol
mw. Z. Tanovic
hr. T. Vorselen

Propedeutisch examen Wiskunde en Informatica

mw. K. van Vuurden
 

Propedeutische examens in het studiejaar 2003/2004

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
2001
2
1
1
2002
4
3
1
2003
11
10
1
totaal
17
14
3

 

Doctoraalexamens wiskunde

In het studiejaar 2003/2004 behaalden 5 studenten hun doctoraal diploma wiskunde. De diploma's zijn als volgt verdeeld over de afstudeerrichtingen:
 
Research wiskunde (RW)  3
Bedrijfwiskunde (BW) 2

 
J.L.A.H. Daems

titel scriptie: A cyclotomic proof of Catalan’s conjecture

afstudeerdocent: prof.dr. P. Stevenhagen

afstudeerrichting: RW1

datum: 29-09-2003

 
M.E. van Iwaarden

titel scriptie: Modeling a vehicle with use of partial vehicles and implementation in MATLAB/Simulink

afstudeerdocent: prof.dr. S.M. Verduyn Lunel

afstudeerrichting: BW1

datum: 18-11-2003

 
M.G. Engels

titel scriptie: Portfolio optimization: beyond Markowitz

afstudeerdocent: prof.dr. L.C.M. Kallenberg

afstudeerrichting: BW2

datum: 19-01-2004

 
W.J. Palenstijn

titel scriptie: Galois action on division points 
afstudeerdocent: dr. B. de Smit

afstudeerrichting: RW1

datum: 29-03-2004L.C. van Beek

titel scriptie: Finite time blow-up for a singular parabolic problem
afstudeerdocent: prof.dr. R. van der Hout

afstudeerrichting: RW2

datum: 06-07-2004


Doctoraalexamens in het studiejaar 2003/2004

 
jaar van aankomst
aantal
m
v
1996
1
1

1998
4
3
1
totaal
5
4
1

 

Studieadviseurs Wiskunde

Dr. J.A. van de Griend, studieadviseur eerste- en tweedejaars studenten
Dr. M. Lübke, studieadviseur derde- en hogerejaars studenten
 
 

Commissies

Examencommissie Wiskunde
Prof.dr. P. Stevenhagen, voorzitter
Prof.dr. L.C.M. Kallenberg, vice voorzitter
Dr. J.A. van de Griend
Dr. M. Lübke

Opleidingscommissie Wiskunde
Prof.dr. S.M. Verduyn Lunel, voorzitter
Dr. M. Lübke
Dr. H. Finkelnberg
Mw. A.B. Aaten, studentlid (tot 29-02-2004)
Mw. J.G. Dopper, studentlid (vanaf 01-03-2004)
Dhr. E. Jongsma, studentlid
Dhr. J.P.H. Rodrigues Pereira, studentlid (vanaf 01-03-2004)
Dhr. P.M.J. Tibboel, studentlid  (tot 29-02-2004)
Dhr. E.D. van Werkhoven, studentlid
Drs. M.A.J.G. van der Vlugt, adviseur

Voorlichtingscommissie

Prof.dr. S.A. van de Geer (voorzitter)
Dr. S.C. Hille (staf)
Dr. E. van Zwet (staf)
Drs. R.M. Bröker (promovendus - ondersteuning)
Mw. J.H. Bakker (studentambassadeur)
Dhr. E. Jongsma (studentambassadeur)
Dhr. E.D. van Werkhoven (studentambassadeur)